Now showing items 1-20 of 30

  • Analýza energetického krytí při plavání v oděvu a bez oděvu 

   Defence status: DEFENDED
   Čáp, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 11. 5. 2009
   Name of thesis: Comparison of energy expenditure while swimming dressed in swimsuit and in the field uniform. Aim of the thesis: The aim of the thesis was to find out the numbers of heart rate swimming dressed in swimsuit ...
  • Analýza současného stavu přesunů na sněhu a ledu v AČR 

   Defence status: DEFENDED
   Zíka, Eduard (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 1. 10. 2007
  • Antropometrické ukazatele vojáků 13. dělostřeleckého pluku 

   Defence status: DEFENDED
   Šimsa, Jáchym (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   Title: Anthropometric factors of Czech artillery soldiers Objectives: The aim of this paper is to evaluate somatotype and body composition of Czech artillery soldiers. It compares three different methods of determining ...
  • Komparace zapojení svalů při plavání v oděvu a bez oděvu. 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
  • Komparace způsobů provádění přesunů v zimních podmínkách ve vybraných armádách NATO a armádách s nimi spolupracujících 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 4. 5. 2006
   Title: Comparison of Ways of Transfer under Winter Conditions m Selected NATO Arrnies and Other Cooperative Armies The aim of the work: The aim ofthe work is to compare the selected armies in the folloving spheres: legal ...
  • Komparativní analýza vybraných koordinačních ukazatelů plavecké techniky kraul a spontánního plazení 

   Defence status: DEFENDED
   Vodička, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   AABBSSTTRRAAKKTT Název práce: Komparativní analýza vybraných koordinačních ukazatelů plavecké techniky kraul a spontánního plazení. Cíl práce: Cílem práce je provést komparativní analýzu průměrného pracovního kroku při ...
  • Kompenzační cvičení pro Přesuny na sněhu a ledu 

   Defence status: DEFENDED
   Krajcigr, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 9. 5. 2019
   Název: Kompenzační cvičení pro Přesuny na sněhu a ledu Cíle: Vytvořit sborník cviků, sloužících ke kompenzaci svalových dysbalancí u příslušníků Armády České republiky pro Přesuny na sněhu a ledu. Metody: Práce je ...
  • Normalizační studie motorických testů mrtvý tah a hod medicinbalem přes hlavu vzad u příslušníků zabezpečovacího praporu 

   Defence status: DEFENDED
   Rolejček, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2023)
   Date of defense: 29. 8. 2023
   Title: Normalization study of motoric tests deadlift and medicine ball throw overhead backwards among members of the combat support battalion. Objective: The aim of this study is to establish performance standards for the ...
  • Porovnání energetického výdeje při přesunech v mokrém a suchém oděvu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hrubý, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Název: Porovnání energetického výdeje při přesunech v mokrém a suchém oděvu. Cíle: Cílem práce je zjistit rozdíl tepové frekvence při přesunu v suchém a mokrém oděvu při různých druzích rychlostí. Metody: Kvantitativní ...
  • Porovnání energetického výdeje při přesunech v mokrém a suchém oděvu 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubý, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 7. 5. 2014
   Název: Porovnání energetického výdeje při přesunech v mokrém a suchém oděvu. Cíle: Cílem práce je porovnat energetický výdej na základě tepové frekvence při přesunu v suchém a mokrém oděvu při různých rychlostech. Metody: ...
  • Porovnání míry zatížení jednotlivých způsobů plavání s břemenem 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 9. 5. 2013
   Title of work Comparison of the loading rate in various types of swimming with load. Work objective Comparison of physical intensity in selected types of swimming with load used in the ACR. The level of physical intensity ...
  • Porovnání míry zatížení jednotlivých způsobů tažení tonoucího 

   Defence status: DEFENDED
   Němeček, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 6. 5. 2014
   Název práce: Porovnání míry zatížení jednotlivých způsobů tažení tonoucího. Cíl práce: Zjistit a porovnat míru zatížení na základě tepové frekvence u jednotlivých způsobů tažení tonoucího. Porovnat způsoby tažení pomocí ...
  • Porovnání míry zatížení při plavaní v oděvu a bez oděvu vybraných plaveckých způsobů 

   Defence status: DEFENDED
   Thiel, Dan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Název práce Porovnání míry zatížení při plavání v oděvu a bez oděvu vybraných plaveckých způsobů. Cíl práce Porovnat vybrané způsoby plavání v oděvu a bez oděvu, využívané v AČR, z hlediska míry zatížení na organismus. ...
  • Porovnání míry zatížení při plavání s břemeny o různém vztlaku 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 6. 5. 2016
   Název práce Porovnání míry zatížení p i plavání s b emeny o r zném vztlaku. Cíl práce Porovnání fyzického zatížení p i plavání s b emenem o vysokém vztlaku a b emenem o velmi nízkém vztlaku. Metody Byl proveden kvantitativní ...
  • Porovnání míry zatížení při plavání v ideálních a ztížených podmínkách 

   Defence status: DEFENDED
   Karas, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 21. 9. 2015
   Název práce Porovnání míry zatížení při plavání ve ztížených podmínkách a v ideálních podmínkách. Cíl práce Provést porovnání zatížení při plavání v oděvu a v plavkách, plaveckou technikou záchranářská prsa za konstantní ...
  • Porovnání míry zatížení při plavání v různých typech oděvů bezpečnostních sborů ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Šimáček, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 6. 5. 2014
   Název práce: Porovnání míry zatížení při plavání v různých typech oděvů bezpečnostních sborů ČR. Cíl práce: Porovnat míru fyzické náročnosti při plavání ve třech vybraných oděvech jednotlivých bezpečnostních sborů České ...
  • Porovnání míry zatížení při přesunech na lyžích a sněžnicích v upraveném terénu 

   Defence status: DEFENDED
   Funfálek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Název: Porovnání míry zatížení při přesunech na lyžích a sněžnicích v upraveném terénu. Cíle práce: Na základě srdeční frekvence zjistit a porovnat míru zatížení a energetického výdeje při přesunu v upraveném terénu ve ...
  • Porovnání míry zatížení při přesunu v mokrém a suchém oděvu 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Název: Porovnání míry zatížení při přesunu v mokrém a suchém oděvu Cíle: Cílem této práce bylo porovnat míru zatížení při přesunu chůzí v mokrém a suchém polním stejnokroji vz. 95, při rychlosti 5 km∙h-1 s měnícím se úhlem ...
  • Porovnání plavání technikou kraul a plazení pomocí elektromyografie. 

   Defence status: DEFENDED
   Vodička, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
  • Porovnání srdeční frekvence ve vodním prostředí a na suchu 

   Defence status: DEFENDED
   Thiel, Dan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 6. 5. 2014
   Název práce Porovnání srdeční frekvence ve vodním prostředí a na suchu. Cíl práce Cílem práce je zjištění, zda ponoření organismu těsně pod vodní hladinu má signifikantní vliv na změnu srdeční frekvence oproti srdeční ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV