• Analýza hospodářského vývoje Japonska od 90. let 

   Defence status: DEFENDED
   Hromádka, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Práce analyzuje hospodářský vývoj v Japonsku od druhé poloviny 80. let do konce poslední dekády minulého tisíciletí. Odhaluje hlavní faktory, které přispěly k poklesu japonské ekonomiky v devadesátých letech a zkoumá ...
  • Analýza japonskej zahraničnej politiky na príklade vzťahov s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou v rokoch 1990-2002 

   Defence status: DEFENDED
   Ďurana, Peter (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Úvod Japonská zahraničná politika býva často predmetom protichodných hodnotení. leh rozsah ešte v dobe nedávnej siahal od prorokovania nového "Paxu Nipponica"1 až po lamentovanie nad neschopnost:ou vyprodukovat: akúkol'vek ...
  • Change and continuity in a Japanese rite of passage: the case of Shichigosan 

   Defence status: DEFENDED
   Torsello Pappova, Melinda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 12. 2012
   Keywords: ritual, rite of passage, social change, consumer culture, media This thesis deals with a ritual observed today in a panorama of extremely dense consumer culture in the highly industrialized society of Japan. The ...
  • Choroba Minamata 

   Defence status: DEFENDED
   Bartal, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 2. 2010
   V bakalárskej práci "Choroba Minamata" sa zaoberám rozborom incidentu zamorenia životného prostredia v meste Minamata a s ním súvisiaci zrod ochorenie zapríčineného otravou organickou ortuťou. Práca zhŕňa stručnú históriu ...
  • Chudoba v Japonsku na příkladu matek-samoživitelek 

   Defence status: DEFENDED
   Nunhardtová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   This thesis focuses on the problem of the high relative poverty rate among japanese single mothers. The first part introduces main theoretical approaches to the concept of poverty. The second part, using the data from the ...
  • Československo-japonské mezinárodní vztahy v době první republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Gecko, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 2. 2015
   Cílem bakalářské práce je na základě dostupné literatury, tištěných a archivních pramenů porozumět vývoji a proměnám hospodářských vztahů Československa a Japonska v období let 1918-1938, tedy v době existence prvorepublikového ...
  • Demografia Japonska a jej dopad na japonskú rodinu 

   Defence status: DEFENDED
   Dubeňová, Kristína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   DUBEŇOVÁ, Kristína. 2013. Demografia Japonska a jej dopad na japonskú rodinu. [Bakalárska práca] Kristína Dubeňová - Univerzita Karlova v Praze. - Filozofická fakulta, Ústav Dálného východu. - Školiteľ: Doc. Ing. Jan Sýkora, ...
  • Diskontinuita urbanizačních procesů v poválečné Číně - Urbanizační politika ČLR na pozadí reformních změn 70. let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Bolchová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Thesis deals with urbanization policies of People's Republic of China during period from the end of civil war in 1949 till nowadays. It focuses in particular on the impact of reforms in the 70s of the 20th century. During ...
  • Diskriminace a diskriminační slova v současném Japonsku 

   Defence status: DEFENDED
   Bělohlávková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
   Mým cílem zde bude zmapovat vybrané aspekty diskriminace v současném Japonsku s důrazem na etnickou diskriminaci, s malou odbočkou o projevech diskriminace v japonském jazyce na závěr. Uvědomuji si, že vyčerpávající ...
  • Diskriminace žen v pracovních vztazích v současném Japonsku 

   Defence status: DEFENDED
   Bruzlová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Práce se zabývá problémem diskriminace žen v pracovních vztazích v současném Japonsku. V první části jsou rozebrány příčiny přetrvávající diskriminace žen, kterými jsou především nedostatečná právní ochrana žen v pracovních ...
  • Džizoku - nevyřešený problém současného japonského buddhismu 

   Defence status: DEFENDED
   Kašpar, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Džizoku 1 - manželky buddhistických kněží. Fenomén, kterým je Japonsko v buddhistickém světě unikátní. Drtivá většina buddhistických institucí v celé Asii totiž zachovává tradiční celibátní charakter praxe svých duchovních, ...
  • Fenomén "nureočiba" ("mokré spadlé listy") v japonské společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Arshinnikova, Vera (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   This thesis deals with the phenomenon of retirement divorce in Japan. I interpret this problem in a wider social context, that is, taking into account the economic, political and value system situation in the country. I ...
  • Fenomén mačča v japonské kultuře 

   Defence status: DEFENDED
   Pravdová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Tato práce pojednává o fenoménu čaje mačča v Japonsku v průběhu času. Zabývá se jeho historií, včetně tradičního úzkého spojení s čajovým obřadem, a kontrastně s tradicí se poté soustředí na novou roli čaje mačča v současném ...
  • Fenomén mizuko v Japonsku 

   Defence status: DEFENDED
   Drechslerová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Cílem bakalářské práce "Fenomén mizuko v Japonsku" je zmapovat, jak se japonská společnost vyrovnává s úmrtím nenarozených dětí, neboli mizuko, a jak tento přístup odráží změny v současné společnosti. Nejprve je nastíněna ...
  • Geiša v současné japonské společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Cacarová, Hedvika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Práce se zabývá fenoménem geiši v současném Japonsku. V první části je tento fenomén zasazen do historického kontextu, aby bylo zřejmé, v jakých podmínkách a za jakých okolností vznikl. Ve druhé části je pozornost věnována ...
  • Haga Jaiči a jeho role při formování teorie výlučnosti japonského národa (nihondžinron) 

   Defence status: DEFENDED
   Chrdlová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   Aim of this work is to valorize Haga Yaichi's work in Concept of Japanese uniqueness. About concept of Japanese uniqueness in general is written in the introduction. The first chapter is briefly describing the part of the ...
  • Haga Jaiči a jeho role při formování teorie výlučnosti japonského národa (nihondžinron) 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Chrdlová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   Aim of this work is to valorize Haga Yaichi's work in Concept of japanese uniqueness. About concept of Japanese uniqueness in general is written in the introduction. The first chapter is briefly describing the part of the ...
  • Hledání zaměstnání budoucích absolventů univerzit v současné japonské společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchařová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   V této bakalářské práci se zabývám problémem hledání zaměstnání budoucích absolventů univerzit v současném Japonsku. V první kapitole charakterizuji tradiční vztahy, na nichž zaměstnání v Japonsku stojí a které jsou ...
  • Hnutí za záchranu lidových řemesel v Japonsku a jeho odraz ve tvorbě hlavních představitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Richterová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala hnutí za záchranu lidových řemesel- mint;eiv Japonsku s dúrazem na keramickou tvorbu jak historickou, tak tvorbu hlavních představitelú hnutí. Nejprve chci chronologicky ...
  • Homosexualita v Japonsku: Komparativní přístup 

   Defence status: DEFENDED
   Semerádová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV