• Analýza hospodářského vývoje Japonska od 90. let 

   Hromádka, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Práce analyzuje hospodářský vývoj v Japonsku od druhé poloviny 80. let do konce poslední dekády minulého tisíciletí. Odhaluje hlavní faktory, které přispěly k poklesu japonské ekonomiky v devadesátých letech a zkoumá ...
  • Analýza japonskej zahraničnej politiky na príklade vzťahov s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou v rokoch 1990-2002 

   Ďurana, Peter (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Úvod Japonská zahraničná politika býva často predmetom protichodných hodnotení. leh rozsah ešte v dobe nedávnej siahal od prorokovania nového "Paxu Nipponica"1 až po lamentovanie nad neschopnost:ou vyprodukovat: akúkol'vek ...
  • Change and continuity in a Japanese rite of passage: the case of Shichigosan 

   Torsello Pappova, Melinda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 12. 2012
   A B S T R A K T Kľúčové slová: rituál, prechodový rituál, spoločenská zmena, konzumná spoločnosť, média Táto práca sa zaoberá s rituálom, ktorý sa oslavuje dnes v Japonsku v tretom, piatom a siedmom roku života dieťaťa. ...
  • Choroba Minamata 

   Bartal, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 2. 2010
   V bakalárskej práci "Choroba Minamata" sa zaoberám rozborom incidentu zamorenia životného prostredia v meste Minamata a s ním súvisiaci zrod ochorenie zapríčineného otravou organickou ortuťou. Práca zhŕňa stručnú históriu ...
  • Chudoba v Japonsku na příkladu matek-samoživitelek 

   Nunhardtová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   This thesis focuses on the problem of the high relative poverty rate among japanese single mothers. The first part introduces main theoretical approaches to the concept of poverty. The second part, using the data from the ...
  • Československo-japonské mezinárodní vztahy v době první republiky 

   Gecko, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 2. 2015
   Cílem bakalářské práce je na základě dostupné literatury, tištěných a archivních pramenů porozumět vývoji a proměnám hospodářských vztahů Československa a Japonska v období let 1918-1938, tedy v době existence prvorepublikového ...
  • Demografia Japonska a jej dopad na japonskú rodinu 

   Dubeňová, Kristína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   DUBEŇOVÁ, Kristína. 2013. Demografia Japonska a jej dopad na japonskú rodinu. [Bakalárska práca] Kristína Dubeňová - Univerzita Karlova v Praze. - Filozofická fakulta, Ústav Dálného východu. - Školiteľ: Doc. Ing. Jan Sýkora, ...
  • Diskontinuita urbanizačních procesů v poválečné Číně - Urbanizační politika ČLR na pozadí reformních změn 70. let 20. století 

   Bolchová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Práce pojednává o urbanizačních politikách Čínské lidové republiky v období od skončení občanské války v roce 1949 po současnost. Zaměřuje se zejména na vliv reforem ze 70. let 20. století. V období vlády Mao Ce-Tunga před ...
  • Diskriminace a diskriminační slova v současném Japonsku 

   Bělohlávková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
   Mým cílem zde bude zmapovat vybrané aspekty diskriminace v současném Japonsku s důrazem na etnickou diskriminaci, s malou odbočkou o projevech diskriminace v japonském jazyce na závěr. Uvědomuji si, že vyčerpávající ...
  • Diskriminace žen v pracovních vztazích v současném Japonsku 

   Bruzlová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Práce se zabývá problémem diskriminace žen v pracovních vztazích v současném Japonsku. V první části jsou rozebrány příčiny přetrvávající diskriminace žen, kterými jsou především nedostatečná právní ochrana žen v pracovních ...
  • Džizoku - nevyřešený problém současného japonského buddhismu 

   Kašpar, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Džizoku 1 - manželky buddhistických kněží. Fenomén, kterým je Japonsko v buddhistickém světě unikátní. Drtivá většina buddhistických institucí v celé Asii totiž zachovává tradiční celibátní charakter praxe svých duchovních, ...
  • Fenomén "nureočiba" ("mokré spadlé listy") v japonské společnosti 

   Arshinnikova, Vera (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   This thesis deals with the phenomenon of retirement divorce in Japan. I interpret this problem in a wider social context, that is, taking into account the economic, political and value system situation in the country. I ...
  • Fenomén mačča v japonské kultuře 

   Pravdová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Tato práce pojednává o fenoménu čaje mačča v Japonsku v průběhu času. Zabývá se jeho historií, včetně tradičního úzkého spojení s čajovým obřadem, a kontrastně s tradicí se poté soustředí na novou roli čaje mačča v současném ...
  • Fenomén mizuko v Japonsku 

   Drechslerová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Cílem bakalářské práce "Fenomén mizuko v Japonsku" je zmapovat, jak se japonská společnost vyrovnává s úmrtím nenarozených dětí, neboli mizuko, a jak tento přístup odráží změny v současné společnosti. Nejprve je nastíněna ...
  • Geiša v současné japonské společnosti 

   Cacarová, Hedvika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Práce se zabývá fenoménem geiši v současném Japonsku. V první části je tento fenomén zasazen do historického kontextu, aby bylo zřejmé, v jakých podmínkách a za jakých okolností vznikl. Ve druhé části je pozornost věnována ...
  • Haga Jaiči a jeho role při formování teorie výlučnosti japonského národa (nihondžinron) 

   Chrdlová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   Aim of this work is to valorize Haga Yaichi's work in Concept of japanese uniqueness. About concept of Japanese uniqueness in general is written in the introduction. The first chapter is briefly describing the part of the ...
  • Hledání zaměstnání budoucích absolventů univerzit v současné japonské společnosti 

   Kuchařová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   V této bakalářské práci se zabývám problémem hledání zaměstnání budoucích absolventů univerzit v současném Japonsku. V první kapitole charakterizuji tradiční vztahy, na nichž zaměstnání v Japonsku stojí a které jsou ...
  • Hnutí za záchranu lidových řemesel v Japonsku a jeho odraz ve tvorbě hlavních představitelů 

   Richterová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala hnutí za záchranu lidových řemesel- mint;eiv Japonsku s dúrazem na keramickou tvorbu jak historickou, tak tvorbu hlavních představitelú hnutí. Nejprve chci chronologicky ...
  • Homosexualita v Japonsku: Komparativní přístup 

   Semerádová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
  • Integrace rjúkjúského území a jeho obyvatelstva do Velkojaponského císařství 

   Duchková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 9. 2007
   Tato práce zachycuje průběh integrace rjúkjúského území a asimilaci jejího obyvatelstva v období od 70. let 19. století do konce 20. let 20. století. V průběhu tohoto časového úseku se projevily a vykrystalizovaly základní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV