• Aktuální psychické stavy v softballu 

   Defence status: DEFENDED
   Tučková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Název diplomové práce: Aktuální psychické stavy v softballu Topic: Actual Psychical Condition in Softball Cíl práce: Cílem mé práce je zjistit vliv závodní úzkost na hráčky softballu v České republice. Metoda: Pro výzkum ...
  • Aktuální úroveň obecných a speciálních silově-rychlostních předpokladů a jejich porovnání u hráčů ledního hokeje ve starším školním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněček, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 6. 5. 2008
   Title Comparing current levels ofgeneral and special presumptions for strength and speed at 12-14 years old ice hockey players. Keywords Ice hockey, strength capabilities, speed capabilities, plyometric muscle activity. ...
  • Aktuální úroveň obecných a speciálních silově-rychlostních předpokladů a jejich porovnávání u vybraných skupin hráčů LH 

   Defence status: DEFENDED
   Fiedler, Stanislav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 6. 5. 2008
   Název: Aktuální úroveň obecných a speciálních silově-rychlostních předpokladů a jejich porovnávání u vybraných skupin hráčů LH. Název v angličtině: Actuallevel ofuniversa} and special expectations ofpower and speed and ...
  • Analýza baseballového nadhozu 

   Defence status: DEFENDED
   Josefus, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 6. 5. 2011
  • Analýza baseballového nadhozu 

   Defence status: DEFENDED
   Josefus, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   Název: Analýza baseballového nadhozu Cíle práce: popsat činnosti svalů v průběhu baseballového nadhozu z nadhazovacího kopce i bez, hodu jednoruč vrchním obloukem, čelního hodu a hodu bez použití levé paže v baseballu ...
  • Analýza chybovosti rozhodčích futsalu v souvislosti s jejich postavením a pohybovou aktivitou na hrací ploše 

   Defence status: DEFENDED
   Kresta, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Title: Analysis of errors futsal referees in relation to their position and physical activity on the pitch Problem: Description of the performance of the referee should be one of the key aspects of the futsal referees ...
  • Analýza hodu míčem v americkém fotbale pomocí povrchové elektromyografie 

   Defence status: DEFENDED
   Jenšík, Ladislav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
    Název práce: Analýza hodu míčem v americkém fotbale pomocí povrchové elektromyografie  Cíle práce: Popsat a vyhodnotit zapojení vybraných svalů do pohybu při hodu míčem, srovnat dva druhy přihrávky a zhodnotit jejich ...
  • Analýza hodu vrchním obloukem pomocí povrchové elektromiografie 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
  • Analýza hodu vrchním obloukem v baseballu 

   Defence status: DEFENDED
   Zelený, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • Analýza hodu vrchním obloukem v baseballu 

   Defence status: DEFENDED
   Zelený, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
    Název: Analýza hodu vrchním obloukem v baseballu  Cíle práce: popsat práci svalů musculus trapezius dexter, sinister a musculus pectoralis major dexter, sinister během klasického bočního hodu vrchním obloukem, hodu bez ...
  • Analýza Mistrovství světa v nohejbale trojic z hlediska laterality 

   Defence status: DEFENDED
   Makara, Richard (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 30. 4. 2010
   Název práce: Analýza mistrovství světa v nohejbale trojic z hlediska laterality Cíle práce: Zmapování herních činností jednotlivce v nohejbale trojic z hlediska preference dolních končetin v závislosti na lateralitě hráčů ...
  • Analýza tréninkové jednotky ve squashi 

   Defence status: DEFENDED
   Stöckelová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Název: Analýza tréninkové jednotky ve squashi Cíle: Cílem práce je rozpoznat, jak trenéři squashe člení své tréninkové jednotky, jak postupně řadí jednotlivá cvičení v hlavní části hodiny a v jaké intenzitě zátěže tyto ...
  • Analýza tréninkového procesu u začínajících squashistů 

   Defence status: DEFENDED
   Cerman, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
    Název práce: Analýza tréninkového procesu u začínajících squashistů.  Cíle práce: Provést rozbor tréninků squashe u dětí v mladším školním věku a v praxi otestovat jeho vliv na získávání technických dovedností a na ...
  • Analýza utkání ve florbale ve školních podmínkách žáků 2. ročníků středních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 11. 5. 2006
   Název : Analýza utkání ve florbale ve školních podmínkách žáků 2. ročníků středních škol. Analysis ofa floorball matches in a school conditions ofa second year-class students at a high schools. Cíl práce: Hlavním cílem ...
  • Analýza utkání ve squashi 

   Defence status: DEFENDED
   Nádaský, Patrik (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
   l.ABSTRAKT Má práce by měla být návodem pro ostatní trenéry squashe, kteří chtějí trénovat plnohodnotně a na úrovni. Hráči, které trenéři trénují se dopouštějí při tréninku i v zápasech větších či menších chyb v technice ...
  • Analýza zatížení hráčů pozemního hokeje 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   5 Abstrakt Název práce: Analýza zatížení hráčů pozemního hokeje v utkání Cíle práce: Cílem práce bude zjistit zatížení hráče v utkání v pozemním hokeji. Na základě funkčních testů v laboratoři stanovit prahové hranice SF ...
  • Analýza zatížení v průběhu utkání ženského lakrosu 

   Defence status: DEFENDED
   Klimoszková, Barbara (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Název práce: Analýza zatížení v průběhu utkání ženského lakrosu Cíle práce: Cílem práce je analýza lakrosového utkání z pohledu fyziologického zatížení lakrosových hraček. Určení bio-energetického zatížení hráčky lakrosu ...
  • Analýza znalostí jedince užitých při rozhodování ve vybrané sportovní hře 

   Defence status: DEFENDED
   Střelec, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Název: Analýza znalostí jedince užitých při rozhodování ve vybrané sportovní hře (ve fotbale) Cíl práce: Cílem diplomové práce je odhalení obsahu myšlení a struktury taktických znalostí a zkušeností dětí staršího školního ...
  • Anticipační načasování riternu na základě odhadu dráhy letu míče 

   Defence status: DEFENDED
   Carboch, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 26. 9. 2011
   Return temporal anticipation on the basis of the ball trajectory estimation Abstract Ball-hitting in tennis involves spatio-temporal information about the ball's flight trajectory. We have focused on the temporal part of ...
  • Diagnostika didaktických kompetencí studentů FTVS 

   Defence status: DEFENDED
   Hubená, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   Název: Diagnostika didaktických kompetencí studentů UK FTVS. Cíle: Cílem práce bylo ověřit, zda je zvolená kombinace kvantitativní a kvalitativních metod vhodná pro diagnostiku didaktických kompetencí studentů UK FTVS v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV