• Absurdita a Silvestre Paradox 

   Mištríková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Hlavním cílem této bakalářské práce je pozorovat absurdní situace a postavy v dílech Pía Baroji Dobrodružství, vynálezy a mystifikace Silvestra Paradoxa (Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox) a Paradox ...
  • Angažovaná poezie v 90. letech 20. století ve Španělsku 

   Koňaříková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou vybraných španělských básníků spadajících do proudu angažované poezie, takzvané poezie kritického uvědomění v 90. letech 20. století. Pokusí se vymezit charakteristické znaky španělské ...
  • Antonio Machado y Álvarez: texty flamenkových písní 

   Vlková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Práce se zaměřuje na analýzu nejdůležitějších aspektů v textech flamenkových písní ze sbírek španělského folkloristy Antonia Machada y Álvareze (Demófila) Colección de Cantes Flamencos a Cantes Flamencos y Cantares. V nich ...
  • Aspectos de la posmodernidad en la narrativa corta de la vanguardia española 

   Jerusalem, Gago Martínez (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 11. 2013
   ASPEKTY POSTMODERNISMU V POVÍDCE ŠPANĚLSKÉ AVANTGARDY "Naratologická studie Vísperas del gozo (1926) od Pedra Salinas" Cílem práce je ukázat společné aspekty mezi tzv. literárním postmodernismem pozdního dvacátého století ...
  • Autobiografie Jerónima de Pasamonte na pozadí soudobé literatury 

   Kutová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá vojenskou autobiografii Zlatého věku nazvanou Život a strasti Jerónima de Pasamonte (Vida y trabajos de Jerónimo de Pasamonte). Stručně je představen žánr autobiografie a jeho specifika, ...
  • Čarodějnictví a inkvizice v literárním a historickém kontextu "El Crotalon" 

   Kožárová, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Diplomová práce Čarodějnictví a inkvizice v literárním a historickém kontextu "El Crótalon" se věnuje projevům čarodějnictví v literatuře první poloviny 16. století s přihlédnutím k antickým předlohám. V potaz je brán vlivu ...
  • Deshumanizace v maňáskovém divadle Federica Garcíi Lorky 

   Holub, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   This thesis analyses theatre work of Federico García Lorca with the particular focus put on his puppet theatre which was created by Lorca from 1919 to his death in 1936. The aim of the thesis is to analyse distinctive ...
  • Dětští hrdinové v tvorbě Miguela Delibese 

   Rejmontová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   Cílem této diplomové práce je analýza dětských postav v románech Cesta, Můj synáček Sisí a Princ svržený z trůnu. Po krátkém shrnutí dětských literárních postav v Delibesově tvorbě se soustředíme na rozbor dětských hrdinů ...
  • Fenomén šílenství v Donu Quijotovi de la Mancha a jeho epoše 

   Ludvíková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   (česky) Tato bakalářská práce se nejprve zabývá pojetím fenoménu šílenství napříč rozličnými staletími. Věnuje se starověké tradici lékařského aspektu zmíněného pojmu a dále detailněji rozvíjí i aspekt symbolický, jež ...
  • Instinkt a společnost v díle Emilie Pardo Bazán 

   Melmuková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   (in English) The aim of this work is to analyze the selected aspects of the novel The House of Ulloa and The Mother Nature. The chosen aspects represent the motive of society and the motive of instinct. Thus, the thesis ...
  • Ironie a tragédie v díle El Castigo sin venganza 

   Roubalová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Tato práce se zabývá problematikou literárního žánru díla El Castigo sin venganza od Lopeho de Vegy. V rámci celé jeho teatrální produkce vyzdvihuji právě toto dílo, jelikož dle mého názoru vyniká mnoha nadčasovými prvky, ...
  • Jak známe Ernesta Renana a Miguela de Unamuna? Dva přední evropští intelektuálové v zrcadle české recepce. 

   Pokorný, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Tato diplomová práce z oboru španělské filologie sestává ze tří hlavních částí. První část představuje úvod do filosofie Miguela de Unamuna a Ernesta Renana, interpretaci díla obou myslitelů v souvislosti s jejich životními ...
  • Javier Marías y Juan José Millás: Comparación de Todas las almas y El desorden de tu nombre 

   Kočová, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   V bakalářské práci jsem se zabývala porovnáním již zmíněných děl dvou současných španělských autorů, Javiera Maríase a Juana Josého Milláse. V první řadě jsem se pokusila o krátký nástin španělské novely 20. století, vybrala ...
  • Jorge de Montemayor a Diana: pastýřský román nebo mystika? 

   Juračková, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Writer Jorge de Montemayor wrote in the Spanish 16th century. History of literature is mainly interested in his last book Los siete libros de la Diana (The Seven Books of Diana) which is traditionally called the first ...
  • Kino v rané poezii Leopolda Maríi Panera a Pere Gimferrera 

   Sosíková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
  • Kritika romantismu v Clarínových románech 

   Kopuletá, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Cílem této práce je analyzovat kritiku romantismu v Clarínových nejznámějších románech La Regenta a Su único hijo, která spočívá především v realistickém a v naturalistickém popisu vzhledu a charakteru hlavních hrdinů, u ...
  • Kritika společenských poměrů v dramatické tvorbě F.G.Lorcy, A .Casony, R. Albertiho a M. Mihury 

   Lukešová, Alice (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Tato práce se na příkladu čtyř dramatiků Lorcy, Casony, Albertiho a Mihury snaží ukázat, že ačkoliv nebývají takřka nikdy spojováni, rokem narození patří do stejné generace a začínají psát pod vlivem stejných událostí. Ve ...
  • Kritika vévodů v díle Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha 

   Vítková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Práce mapuje téma přímé, především pak nepřímé kritiky vévody a vévodkyně, postav druhého dílu Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha, a postihuje jednotlivé spisovatelovy techniky, jakými jí dosahuje. Celistvost tématu ...
  • La Lozana andaluza a literární kánon 

   Holub, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 15. 6. 2018
   The theme of the dissertation is the important piece of 16th century Spanish prose, Retrato de la Lozana andaluza (Portrait of Lozana: The Lusty Andalusian Woman) by Francisco Delicado. Published anonymously in Venice ...
  • La Regenta: Osobnost Any Ozoresové 

   Nejedlá, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   La Regenta Leopolda Alase "Clarína" je největší španělský realisticko-naturalistický román 19. století. První část diplomové práce se soustřeďuje na historický a kulturní kontext vzniku románu, biografii autora a obecné ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV