Now showing items 1-20 of 91

  • Absurdita a Silvestre Paradox 

   Defence status: DEFENDED
   Mištríková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Hlavním cílem této bakalářské práce je pozorovat absurdní situace a postavy v dílech Pía Baroji Dobrodružství, vynálezy a mystifikace Silvestra Paradoxa (Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox) a Paradox ...
  • Angažovaná poezie v 90. letech 20. století ve Španělsku 

   Defence status: DEFENDED
   Koňaříková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou vybraných španělských básníků spadajících do proudu angažované poezie, takzvané poezie kritického uvědomění v 90. letech 20. století. Pokusí se vymezit charakteristické znaky španělské ...
  • Antonio Machado y Álvarez: texty flamenkových písní 

   Defence status: DEFENDED
   Vlková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Práce se zaměřuje na analýzu nejdůležitějších aspektů v textech flamenkových písní ze sbírek španělského folkloristy Antonia Machada y Álvareze (Demófila) Colección de Cantes Flamencos a Cantes Flamencos y Cantares. V nich ...
  • Aspectos de la posmodernidad en la narrativa corta de la vanguardia española 

   Defence status: DEFENDED
   Jerusalem, Gago Martínez (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 11. 2013
   ASPEKTY POSTMODERNISMU V POVÍDCE ŠPANĚLSKÉ AVANTGARDY "Naratologická studie Vísperas del gozo (1926) od Pedra Salinas" Cílem práce je ukázat společné aspekty mezi tzv. literárním postmodernismem pozdního dvacátého století ...
  • Autobiografie Jerónima de Pasamonte na pozadí soudobé literatury 

   Defence status: DEFENDED
   Kutová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá vojenskou autobiografii Zlatého věku nazvanou Život a strasti Jerónima de Pasamonte (Vida y trabajos de Jerónimo de Pasamonte). Stručně je představen žánr autobiografie a jeho specifika, ...
  • Básník a Bůh: náboženská poválečná poezie ve Španělsku 

   Defence status: DEFENDED
   Stašová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   The thesis analyses religious themes in the poetry of Dámaso Alonso and José María Valverde, who published their most famous collections of poems in the 1940s. First, it shortly presents the literary context and tradition ...
  • Carmen Martín Gaite, moderná žena 

   Defence status: DEFENDED
   Daniššová, Alexandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   DANIŠŠOVÁ, Alexandra. Carmen Martín Gaite, a modern woman. [Diploma thesis]. - Charles University. Faculty of Arts; Department of Romance studies. Hispanic studies. - Supervisor: doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D. ...
  • Cide Hamete Benengeli v díle Důmyslný rytíř Don Quijote de La Mancha 

   Defence status: DEFENDED
   Melero Pavlíčková, Miriam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 13. 6. 2023
   This thesis focuses on analysing the character Cide Hamete Benengeli in the novel The Ingenious Knight Don Quixote de la Mancha written by Miguel de Cervantes. Cide Hamate Benengeli appears for the first time in chapter ...
  • Čarodějnictví a inkvizice v literárním a historickém kontextu "El Crotalon" 

   Defence status: DEFENDED
   Kožárová, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Diplomová práce Čarodějnictví a inkvizice v literárním a historickém kontextu "El Crótalon" se věnuje projevům čarodějnictví v literatuře první poloviny 16. století s přihlédnutím k antickým předlohám. V potaz je brán vlivu ...
  • Deshumanizace v maňáskovém divadle Federica Garcíi Lorky 

   Defence status: DEFENDED
   Holub, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   This thesis analyses theatre work of Federico García Lorca with the particular focus put on his puppet theatre which was created by Lorca from 1919 to his death in 1936. The aim of the thesis is to analyse distinctive ...
  • Dětští hrdinové v tvorbě Miguela Delibese 

   Defence status: DEFENDED
   Rejmontová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   Cílem této diplomové práce je analýza dětských postav v románech Cesta, Můj synáček Sisí a Princ svržený z trůnu. Po krátkém shrnutí dětských literárních postav v Delibesově tvorbě se soustředíme na rozbor dětských hrdinů ...
  • Existencialistické a feministické proudy v díle a životě Carmen Laforetové 

   Defence status: DEFENDED
   Krulichová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   (in English): The aim of this bachelor thesis is to answer the meaning of the title including substance of the whole work Nothing (Andrea) by Carmen Laforet. Referring to three possible theories, the thesis analyzes the ...
  • Fe y verdad en Unamuno 

   Defence status: DEFENDED
   Yekimov, Illia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Tématem této bakalářské práce je analýza víze, jež měl španělský spisovatel a filosof XX st. Miguel de Unamuno (1864-1936) ohledně otázky existence pravdy a potřeby člověka ve víře. Jedná se o velmi významného účastníka ...
  • Fenomén šílenství v Donu Quijotovi de la Mancha a jeho epoše 

   Defence status: DEFENDED
   Ludvíková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   (česky) Tato bakalářská práce se nejprve zabývá pojetím fenoménu šílenství napříč rozličnými staletími. Věnuje se starověké tradici lékařského aspektu zmíněného pojmu a dále detailněji rozvíjí i aspekt symbolický, jež ...
  • Galdósův román Žebráci jako kartografie Madridu 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 9. 2022
   The thesis analyses the space of Madridin the novel Misericordia writtenbythe Spanish author Benito Pérez Galdós. It focuses mainlyon the descriptionof the city; its suburbs, slums and streets,and its realistic ...
  • La influencia de Dostoievsky en la obra de Pío Baroja 

   Defence status: DEFENDED
   Karimova, Elena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   (český) Tato diplomová práce zkoumá dílo dvou velkých autorů v dějinách literatury - Fjodora Dostojevského a Pío Baroji. Práce se zaměřuje na interpretaci a zkoumání filozofických myšlenek a umělecké techniky spisovatelů. ...
  • Instinkt a společnost v díle Emilie Pardo Bazán 

   Defence status: DEFENDED
   Melmuková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   (in English) The aim of this work is to analyze the selected aspects of the novel The House of Ulloa and The Mother Nature. The chosen aspects represent the motive of society and the motive of instinct. Thus, the thesis ...
  • Ironie a tragédie v díle El Castigo sin venganza 

   Defence status: DEFENDED
   Roubalová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Tato práce se zabývá problematikou literárního žánru díla El Castigo sin venganza od Lopeho de Vegy. V rámci celé jeho teatrální produkce vyzdvihuji právě toto dílo, jelikož dle mého názoru vyniká mnoha nadčasovými prvky, ...
  • Jak známe Ernesta Renana a Miguela de Unamuna? Dva přední evropští intelektuálové v zrcadle české recepce. 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Tato diplomová práce z oboru španělské filologie sestává ze tří hlavních částí. První část představuje úvod do filosofie Miguela de Unamuna a Ernesta Renana, interpretaci díla obou myslitelů v souvislosti s jejich životními ...
  • Javier Marías y Juan José Millás: Comparación de Todas las almas y El desorden de tu nombre 

   Defence status: DEFENDED
   Kočová, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   V bakalářské práci jsem se zabývala porovnáním již zmíněných děl dvou současných španělských autorů, Javiera Maríase a Juana Josého Milláse. V první řadě jsem se pokusila o krátký nástin španělské novely 20. století, vybrala ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV