Now showing items 1-16 of 16

  • Autorský překlad Ústavy Kanady a srovnávání jejích vybraných částí s Ústavou České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Barták, František (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Several parts of Constitution of Canada and Constitution of Czech republic are compared in this work - legislative power, Charters of Rights and Freedoms and conditions for constitutional amendments. Authorial translation ...
  • Diskriminační a pozitivně diskriminační aspekty při realizaci garancí základních lidských práv 

   Defence status: DEFENDED
   Kuřinová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 1. 2011
   Diskriminační a pozitivně diskriminační aspekty realizace garancí základních lidských práv Téma lidských práv a jejich garance patří dnes k velmi diskutovaným. Nejedná se o zpochybnění lidských práv jako takových, ale časté ...
  • Geneze ochrany základních lidských práv v mezinárodním prostředí s akcentem na její determinaci historickými událostmi 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháková, Věra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Hlavním tématem diplomové práce jsou dokumenty ochraňující lidská práva. Práce je zaměřena na všechny dokumenty, které byly v dějinách lidstva napsány. Jelikož se ve všech dokumentech odráží historická situace, je cílenou ...
  • Občan a stát - právní vztahy ve školství 

   Defence status: DEFENDED
   Stiborová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
  • Ochrana základních lidských práv v africkém prostředí (Zimbabwe) - komparace s kontinentálním typem právní kultury 

   Defence status: DEFENDED
   Kotršálová, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Diplomová práce se zabývá africkým regionálním systémem ochrany lidských práv, jeho základními prvky, ústředními orgány a výsledky jejich součinnosti. Cílem práce je zjistit, zda je nastavení lidsko-právní ochrany v ...
  • Ochrana základních lidských práv, vzdělanostní společnost a jejich vzájemné vztahy 

   Defence status: DEFENDED
   Dytrychová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Diplomová práce "Ochrana lidských práv, vzdělanostní společnost a jejich vzájemné vztahy" definuje a popisuje vývoj a význam ochrany lidských práv ve společnosti a nastiňuje důležitost vzdělávání společnosti a vzdělání ve ...
  • Právní nástroje boje proti rasismu v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Pardubská, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
  • Přednosti a nedostatky vybraných forem vlády - parlamentní republika vs. prezidentská republika - komparativní analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Brabcová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Předkládaná diplomová práce se zabývá vybranými formami vlády a na konkrétních příkladech dvou států porovnává parlamentní a prezidentskou republiku. V první části je definován stát a jeho znaky, funkce a formy. Dále je ...
  • Registrovaná partnerství osob stejného pohlaví z pohledu etiky a práva 

   Defence status: DEFENDED
   Zaplatílková, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 1. 2014
   Předkládaná diplomová práce pojednává o otázce registrovaného partnerství z pohledu etiky a práva. Hlavním cílem práce je poskytnout ucelený pohled na problematiku registrovaného partnerství a na aktuální problematiky, ...
  • Suverenita státu v kontextu evropského práva 

   Defence status: DEFENDED
   Jirovec, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku chápání pojmu státní suverenity, které je ovlivněno v posledních desetiletích neustálým prohlubováním integračních procesů na evropském kontinentu, které jsou zaštiťovány na ...
  • Svoboda projevu a rasový extremismus 

   Defence status: DEFENDED
   Štěrbová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Hlavním cílem této bakalářské práce je vedle teoretického vymezení základních pojmů, s nimiž práce pracuje, zejména vzájemná korelace svobody projevu jakožto jednoho ze základních lidských práv a rasového extremismu, tedy ...
  • Úroveň ochrany lidských práv v Ruské federaci 

   Defence status: DEFENDED
   Recinová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Předkládaná bakalářská práce s názvem Úroveň ochrany lidských práv v Ruské federaci si klade za cíl deskripci a analýzu recentní situace v oblasti ochrany lidských práv a svobod v Ruské federaci. Zároveň se snaží najít ...
  • Veřejný ochránce lidských práv v Ruské federaci 

   Defence status: DEFENDED
   Recinová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   Předkládaná diplomová práce s názvem Veřejný ochránce lidských práv v Ruské federaci si klade za cíl pomocí deskripce a analýzy podat ucelenější pohled na proces formování a rozvoje institutu veřejného ochránce lidských ...
  • Vybrané aspekty problematiky základního lidského práva dle čl. 6 Listiny základních práv a svobod 

   Defence status: DEFENDED
   Niklová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Diplomová práce se zabývá vybranými aspekty problematiky základního lidského práva dle čl. 6 Listiny základních práv a svobod. Zaměřuje se převážně na kontroverzní témata jako jsou euthanasie, interrupce a trest smrti. ...
  • Vybrané problémy normativní regulace školství 

   Defence status: DEFENDED
   Fořtová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   NÁZEV: Vybrané problémy normativní regulace školství AUTOR: Michaela Fořtová KATEDRA: Katedra občanské výchovy a filosofie VEDOUCÍ PRÁCE: JUDr. Stanislav Sádovský, PhD., LLM, MSc ABSTRAKT: Diplomová práce se věnuje problémům ...
  • Základní lidská práva a výkon trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčková, Hedvika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Tato bakalářská práce řeší problematiku dodržování práv odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. Popisuje, jakým způsobem jsou práva odsouzených upravena českou legislativou, a které subjekty se na naplňování práv ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV