• Analýza komunikace správy CHKO Český kras s obyvateli žijícími na jejím území 

   Kovalský, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Analýza podmínek pro realizaci plánu mobility Ministerstva životního prostředí České Republiky 

   Mach, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
  • Analýza postojů k návrhu zákona o odpadech a zhodnocení dopadů tohoto zákona na občany a životní prostředí 

   Valešová, Irena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 1. 9. 2009
   The aim of this study is to analyze and assess the expected impacts of the prepared new law on waste on citizens and environment with focus on an attitude of the two key experts concerned in discussion on the on-coming ...
  • Břidlicový plyn a střety (veřejných) zájmů (Na příkladu lokalit Trutnovska a Berounska) 

   Hellerová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Diplomová práce zkoumá pojem veřejného zájmu ve vztahu k dění kolem takzvaného ‚břidlicového plynu' v České republice. Teoretická část je členěna na dvě základní části. První se věnuje pojmu veřejného zájmu v jeho ...
  • Celostní pojetí zdraví a udržitelný rozvoj 

   Krýslová, Simona (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 21. 6. 2006
   My diploma thesis deals with the topic of health and sustainable development. I am working with two topical Euro-American concepts, the socio-ecological model of health as promoted by the WHO (holistic concept of health) ...
  • Cesta za hodnotami aneb ochrana přírody víc než v popisu práce 

   Lochmanová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 22. 6. 2008
   Diplomová práce s názvem Cesta za hodnotami aneb ochrana přírody víc než v popisu práce se věnuje kvalitativnímu výzkumu vybraných ochránců přírody, kteří se mimo své zaměstnání na správě chráněné krajinné oblasti (CHKO) ...
  • "Co nemám, to nemám. Bojím se Boha a vidím požehnání." Humanitární práce Diakonie Církve bratrské na Podkarpatské Rusi 

   Kohoutková, Ida (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 20. 3. 2008
   This study concerns on humanitarian and development aid as a contribu- tion to a higher life quality and economical and social development of less developed countries; on an economical and social situation of an Ukrainian ...
  • Dobrovolnictví a subjektivní kvalita života 

   Jůnová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
   V této diplomové práci se tedy věnuji přínosu dobrovolnictví pro subjektivní kvalitu života. Jejím cílem je pokusit se odpovědět na otázku, proč se člověk stane dobrovolníkem a jak to ovlivňuje jeho kvalitu života z pohledu ...
  • Ekobabo, raď! aneb Ekoporandeství v České republice 

   Havlínová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 20. 10. 2011
   x Abstrakt Práce se v první části stručně zabývá vznikem a účelem ekoporadenství jako společenské instituce ve světě i na území ČSFR a České republiky. V empirické části popisuje datový soubor, jímž jsou dotazy návštěvníků ...
  • Ekoporadna průmyslově postiženého regionu 

   Blažková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 17. 1. 2008
   Předmětem diplomové práce Ekoporadna průmyslově postiženého regionu (identifikace potřeb, témat, nástrojů a metod ekoporadenství v závislosti na potřebách regionu na příkladu regionu Chomutovska) je analýza vybraných ...
  • Ekoturismus a udržitelnost v CHKO České republiky 

   Jonák, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Předmětem zkoumání této diplomové práce je rozkrytí vazeb mezi ekoturismem a udržitelností. Konkrétně se tato práce zaměřuje na teoretický potenciál ekoturismu a jeho schopnost vytvářet podmínky pro dlouhodobou udržitelnost. ...
  • Ekumenismus, mezináboženský dialog v době globalizace a v kontextu trvale udržitelného rozvoje. Pohled Tomáše Halíka. 

   Žďánská, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 31. 10. 2008
   V době globálních světových změn v kterých žijeme, existuje nespočet fenoménů, které mohou být považovány jak za příčinu, tak důsledek těchto změn. Napřílad globální klimatické změny, politické změny, stejně tak jako změny ...
  • Environmentální postoje na venkově a ve městě (případová studie respondentek z obce Hostouň a hlavního města Prahy) 

   Finnová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 15. 10. 2010
   Tato práce se věnuje vlivu místa bydliště na environmentální postoje a především jejich utváření. V souvislosti s dalšími faktory působícími na utváření environmentálních postojů, jako je vliv rodiny, zkušenosti s přírodou ...
  • Eroze udržitelného rozvoje 

   Sulík, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 5. 9. 2014
   Diplomová práce upozorňuje na problém rozmělňování a vymývání konceptu udržitelného rozvoje. Analýza, jež kombinuje metody obsahovou a frekvenční analýzu a hemeneutiku, vychází ze tří základních dokumentů OSN. Jejich ...
  • Faktory úspěchy a bariéry projektů na ochranu klimatu ve vybraných českých městech 

   Hejralová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 18. 10. 2012
   Města jsou významnými aktéry na poli světové ochrany klimatu. Jsou zodpovědná za téměř 80% emisí CO2, ale zároveň mají dobré předpoklady přicházet s inovativními řešeními. V České republice však mnoho městských iniciativ, ...
  • Fenomén chůze 

   Hlaváčková, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Předkládaná diplomová práce je zaměřena na fenomén chůze a na její vliv v lidském nazírání na životní prostředí. Chůze je zde pojímána jako udržitelný způsob života a je rozebírána v rámci tří různých rozměrů a to sociálního, ...
  • Geocaching pohledem trvale udržitelného rozvoje 

   Dolejšková, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   Tato práce se zabývá vztahem geocachingu a trvale udržitelného rozvoje, který zkoumá na základě přístupu kačerů k vytváření keší a na základě stavu keší v různých oblastech. Přístup kačerů k vytváření keší testuje pomocí ...
  • GLOBÁLNE PORUCHY KLÍMY - STUDNIČKY A PAMÄŤ KRAJINY 

   Švancárová, Rebeka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   The subject of this master thesis is the tradition of creating human - made water springs and caring for them in the research area of protected landscape areas Kysuce (in Slovakia) and Beskydy (in Czech Republic). Both ...
  • Henry David Thoreau a jeho vztah k přírodním vědám 

   Daňhelka, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
   V této diplomové práci interpretuji dílo Henryho Davida Thoreaua (1817-1862) z hlediska jeho vztahu k přírodním vědám. Snažím se jej zasadit do širšího rámce vědy jeho doby a zároveň poukázat na jeho možné přínosy a ...
  • Hormonální civilizace 

   Matušková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 13. 2. 2019
   Submitted thesis deals with the topic of synthetic hormones and human perception of this matter. The phenomenon of the endocrinal disruption that contains synthetic hormones as well is presented in the theoretical part. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV