Now showing items 1-20 of 133

  • Analýza mimomanželské plodnosti v Česku a ve vybraných vyspělých zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Solařová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 5. 2021
   Analýza mimomanželsképlodnostiv Česku a vybraných vyspělých zemích Abstrakt Cílem této diplomové práce je pojednat o změnách a vývoji reprodukčního chování v Česku, Itálii a Japonsku se zaměřením na mimomanželskou plodnost ...
  • Analýza plodnosti podle věku a pořadí v Rusku a Česku 

   Defence status: DEFENDED
   Panfilova, Kaselina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Analýza plodnosti podle věko a pořadí v Rusku a Česku Abstrakt Cílem práce je popis trendů demografického chování Ruska a Česka se zaměřením na plodnost. Úvodem je představen historický pohled a kontext prvního a druhého ...
  • Analýza plodnosti v Česku z dat sčítání 2011 

   Defence status: DEFENDED
   Pištorová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Analýza plodnosti v Česku z dat sčítání 2011 Abstrakt Cílem práce je popsat vývoj plodnosti žen v generačním pohledu na základě dat sčítání lidu domů a bytů konaném v Česku 26. 3. 2011. Nedílnou součástí je analýza diferenční ...
  • Analýza pracovní neschopnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Gobyová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Cílem práce je postihnout vývoj pracovní neschopnosti v České republice po roce 1990 v kontextu legislativních a socioekonomických změn, které vyplynuly z transformace socialistické společnosti na společnost kapitalistickou. ...
  • Analýza pracovní neschopnosti a prezentismu v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Krutská, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 1. 9. 2014
   The aim of this dissertation is to provide the readers with as comprehensive view of the issue of sickness and accident rate of workers in relation to work attendance as possible. The dissertation deals with both absenteeism ...
  • Analýza pracovní neschopnosti v České republice: trendy a příčiny 

   Defence status: DEFENDED
   Hubálovská, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Analysis of work incapacity in the Czech Republic: trends and determinants Abstract The thesis addresses trends of work incapacity in the Czech Republic after the establishment of the independent Czech state on 1st January ...
  • Analýza procesů formování a rozpadu rodin s využitím modelů vícestavové demografie 

   Defence status: DEFENDED
   Dušek, Zdeněk (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat vývoj procesů formování a rozpadu rodin v České republice v letech 1993 až 2008, a to za pomocí modelů vícestavové demografie. S využitím této pokročilé demografické metody ...
  • Analýza rozvodovosti v zemích EU v sociodemografické perspektivě 

   Defence status: DEFENDED
   Stýblová, Julie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 5. 2021
   Analýza rozvodovosti v zemích EU v sociodemografické perspektivě Abstrakt Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat trendy ve vývoji intenzity rozvodovosti ve vybraných státech Evropské unie, a to v období mezi roky ...
  • Analýza struktury evropských populací dle rodinných stavů a jejich vliv na zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Pluhařová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Analýza struktury evropských populací dle rodinných stavů a jejich vliv na zdraví Abstrakt Bakalářská práce studuje rozložení obyvatel dle rodinného stavu v 21 zemích Evropské unie (EU) a 3 zemích Evropského sdružení volného ...
  • Analýza úmrtnostních tabulek České republiky 1950-2005 se zaměřením na aspekty generační úmrtnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Skácelová, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
  • Analýza vlivu demografických faktorů na délku nezaměstnanosti ve vybraných okresech České republiky a v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Plesníková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
  • Analýza vysokoškolského vzdělávání v Česku se zaměřením na absolventy 2001-2017 

   Defence status: DEFENDED
   Pištorová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Higher education analysis in the Czech Republic with a focus on graduates 2001-2017 Abstract The aim of this thesis is the analysis of higher education graduates in the Czech Republic between 2001 and 2017, focussing on ...
  • Aplikace tabulek života v životním pojištění 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Autor: Mgr. Jana Kadlecová Práce: Ap|ikace tabu|ek Života v Životním pojištění Abstrakt V současnosti nabyvá s ohledem na stárnutí populace na ýznarnu otázka zajištěnína stáří a zajištěníprostředků na péčispojenou s problémy ...
  • Bezdětnost a její aspekty ve vybraných zemích Evropy 

   Defence status: DEFENDED
   Žemberová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Tato práce se zabývá bezdětností a jejími aspekty ve vybraných evropských zemích: České republice, Slovensku, Maďarsku, Bulharsku, Estonsku, Nizozemsku, Švédsku a Norsku. Cílem této práce je odhalit, zda ve vývoji bezdětnosti ...
  • Bezdětnost v České republice, Spolkové republice Německo a Rakousku 

   Defence status: DEFENDED
   Hodovníková, Ilona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Bezdětnost v České republice, Spolkové republice Německo a Rakousku Abstrakt Hlavním cílem diplomové práce je zmapování a porovnání stavu bezdětnosti v České republice, Spolkové republice Německo a Rakousku. Bezdětnost se ...
  • Bezdětnost žen v České republice: longitudinální pohled 

   Defence status: DEFENDED
   Žemberová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Cílem této práce je analýza bezdětnosti žen v České republice a mezinárodní porovnání se Slovenskem, Nizozemskem a USA. Hlavním nástrojem analýzy jsou generační tabulky plodnosti pro generace žen narozené v letech 1935-1968. ...
  • Biologické a sociální charakteristiky rodiček v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kaplanová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Cílem práce je postihnout vývoj vybraných demografických ukazatelů a jejich srovnání v dlouhodobém časovém období nebo ve vybraných letech charakterizující narozené děti a jejich matky - rodičky na území České republiky. ...
  • Changing patterns of marital and reproductive behavior of young women in the urban settlement (on the example of Ust-Kamenogorsk, East Kazakhstan oblast, Kazakhstan) 

   Defence status: DEFENDED
   Karmenova, Zhaniya (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Changing patterns of marital and reproductive behavior of young women in the urban settlement (on the example of Ust-Kamenogorsk, East Kazakhstan oblast, Kazakhstan) Abstract This study primarily addresses nuptiality and ...
  • Charakter umělé potratovosti v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Mistrová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 6. 2010
   Charakter umělé potratovosti v České republice Jedním z cílů práce je analyzovat trendy umělé potratovosti po roce 1987, kdy již na vývoj umělé potratovosti nemají vliv restriktivní legislativní úpravy. Nejprve byl uveden ...
  • Charakter umělé potratovosti v České republice, Francii, Itálii a Švédsku 

   Defence status: DEFENDED
   Mistrová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 31. 5. 2013
   Cílem diplomové práce je analyzovat trendy umělé potratovosti a postoje obyvatel k problematice interrupcí ve čtyřech evropských zemích na konci 20. a počátku 21. století. Nejprve jsou zmíněny definice, vymezeny studované ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV