• Akce "K" a její důsledky na příkladu Tovaryšstva Ježíšova 

   Defence status: DEFENDED
   Řapek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   (česky) V bakalářské práci je zpracováván zásah proti mužským řeholním řádům - tzv. Akce "K" - s jejími důsledky na příkladu Tovaryšstva Ježíšova v českých zemích v období mezi lety 1948 až 1968. Práce je rozčleněna do ...
  • Aparát OV KSČ Praha 9, principy fungování OV, Odbory, OV a kolektivizace, měnová reforma 

   Defence status: DEFENDED
   Pilip, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Ji í Pilip Bakalá ská práce: Aparát OV KS Praha 9, principy fungování OV, Odbory, OV a kolektivizace, m nová reforma. Abstrakt Bakalá ská práce se v nuje struktu e a uplat ování moci komunistické strany na okresní úrovni, ...
  • Aparát OV KSČ, upevňování režimu, perzekuce obyvatelstva, třetí odboj v letech 1948-1953 na území okresu Sedlčany 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Bakalářská práce se věnuje struktuře a uplatňování komunistické moci na okresní úrovni, propagandě, upevňování režimu, perzekuci obyvatelstva a třetímu odboji na území okresu Sedlčany v letech 1948 -1953.
  • Cesta od 6. októbra 1938 k prijatiu zákona o slovenskej autonómii vo svetle slovenskej a českej tlače 

   Defence status: DEFENDED
   Krištofík, Juraj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Diplomová práca sa zaoberá vývojom udalostí na Slovensku od 6. októbra po prijatie zákona o slovenskej autonómii v novembri 1938 najmä z pozície mienkotvorných slovenských a českých denníkov. Na základe tlače sa snaží ...
  • České rozhlasové vysílání pro děti a mládež v období normalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Tanclová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Bakalářská práce se zabývá podobou českého rozhlasového vysílání pro děti a mládež v rámci normalizačního Československého rozhlasu. Režimní ideologie musela být v té době nějakým způsobem přítomna v téměř všech relacích. ...
  • Českobratrská církev evangelická v agenturním rozpracování StB 

   Defence status: DEFENDED
   Dinuš, Peter (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 10. 3. 2006
   Obsahem naší práce je zpracování boje komunistické tajné policie proti největší protestantské církvi na území tehdejší České socialistické republiky - proti Českobratrské církvi evangelické (ČCE)- v rozmezí 50.-80. let ...
  • Československá redakce Radio Free Europe: historie a vliv na československé dějiny 

   Defence status: DEFENDED
   Tomek, Prokop (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 11. 2012
   The disertation is focused on development and importance of the Czechoslovak desk of the Radio Free Europe in period between 1950 and 1994. This broadcasting have gained in time of strong censorship significant and till ...
  • Československé a západoevropské studentské hnutí v šedesátých letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Pažout, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   Ve své disertační práci chci paralelně sledovat vývoj západoevropského a československého studentského hnutí. Jak reformní hnutí protestní hnutí na v eeskoslovensku, tak radikálně Západě představovaly reakci na levicové ...
  • Československé bezpečnostní orgány v boji proti maďarské iredentě 1918-1930 

   Defence status: DEFENDED
   Lukeš, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 6. 2007
   Dizertační práce je věnována vztahům Československa a Maďarska v meziválečném období se zřetelem na první desetiletí po roce 1918. Československo, které vzniklo na části historického maďarského území, bylo Maďarskem vnímáno ...
  • Československo a Francie 1948-1968. Československo-francouzské diplomatické a kulturní vztahy v letech 1948-1968 

   Defence status: DEFENDED
   Motejlková, Ludmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Čtvrtá republika nesplnila očekávání, která do ní Francouzi zpočátku vkládali. Instituční systém, založený na dominanci politických stran, nebyl schopen zajistit ani vnitřní stabilitu, ani návrat Francie do velmocenského ...
  • Československo-francouzské vztahy v letech 1948-1956. Proces Slánský ve francouzském tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Motejlková, Ludmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Československo-francouzské vztahy po druhé světové válce zatím zůstávaj í v české historiografii opomíjeným tématem. Monografie, která by se uceleně věnovala právě těmto vztahům neexistuje, s vy jímkou práce Karla Bartoška!), ...
  • Československý dům v Londýně-Velehrad 

   Defence status: DEFENDED
   Langerová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   Práce se věnuje československému domu v Londýně, známému jako Velehrad. Jedná se o charitu, jejíž počátky sahají do roku 1949. Organizace pracovala pro uprchlíky z Československa od počátku 50. let až do roku 1989, kdy ...
  • Češi a Němci na Poličsku ve 20. století: regionální sonda do česko-německého soužití na území národnostně smíšeného okresu Polička 

   Defence status: RECOGNIZED
   Najbert, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 2. 2012
   Using a method of regional probing, the thesis seeks to map the evolution of relations between the Czech majority and the German minority that resided in the former political district of Policka. The analysis concentrates ...
  • Češi a Němci na Poličsku ve 20. století: regionální sonda do česko-německého soužití na území národnostně smíšeného okresu Polička 

   Defence status: DEFENDED
   Najbert, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Diplomová práce metodou regionální sondy mapuje vývoj vztahů mezi českou majoritou a německou minoritou na území bývalého politického okresu Polička. Těžiště popisu je v letech 1897-1946, pro pozdější dobu se výklad přesouvá ...
  • Dějiny Polsko-československé solidarity. Vztahy československé a polské opozice v letech 1976-1989 

   Defence status: DEFENDED
   Blažek, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
   Tématem disertační práce je spolupráce československých a polských disidentů v sedmdesátých a sedmdesátých letech 20. století. Úzké vztahy navázali v druhé polovině sedmdesátých let představitelé Výboru na obranu dělníků ...
  • Duben 1969: anatomie jednoho mocenského zvratu 

   Defence status: DEFENDED
   Doskočil, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
   Disertační práce analyzuje razantní proměnu politické situace v Československu na jaře 1969, která je v obecném povědomí spojena se zvolením Gustáva Husáka do čela KSČ. Detailně rozebírá okolnosti, které provázely Husákův ...
  • Fenomén chmelových brigád v socialistickém Československu 

   Defence status: DEFENDED
   Verner, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Diplomová práce Fenomén chmelových brigád v Československu se zabývá chmelovými brigádami coby specifickou zemědělskou výpomocí středoškolské mládeže v Československu v 60. letech 20. století. Práce sleduje organizaci ...
  • František Štverák, farář ve Chvalech - odpůrce a vězeň nacismu i komunismu 

   Defence status: DEFENDED
   Stříbrná, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tématem mé bakalářské práce je přiblížení osudů českého katolického kněze Františka Štveráka (1909-1956), který se aktivně účastnil odboje proti nacistickému okupačnímu režimu. Na jaře 1940 byl zatčen a vyslýchán gestapem. ...
  • Gustáv Husák (do roku 1951) se zvláštním zřetelem k slovenskému buržoaznímu nacionalismu 

   Defence status: DEFENDED
   Macháček, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Bakalářská práce se věnuje životnímu příběhu československého komunistického politika Gustáva Husáka, sleduje jeho mezníky a politické konání do roku 1951 Zvláštní zřetel je věnován s ním spojené otázce slovenského buržoazního ...
  • Gustáv Husák v kauze slovenského buržoazního nacionalismu 

   Defence status: DEFENDED
   Macháček, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Diplomová práce se věnuje osobnosti československého komunistického politika Gustáva Husáka v souvislosti s kauzou slovenského buržoazního nacionalismu. Je strukturována chronologicky a místy prokládána tematickými okruhy. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV