• Buddha a jeho učení 

   Čechová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Cílem této práce je porozumět některým základním souvislostem Buddhova učení a kontextu, ve kterém vzniká. Zároveň se snažíme v našem porozumění alespoň zčásti odstínit pojmy a ideje evropské tradice, skrze kterou je ...
  • Buddhismus ve Vietnamu 

   Čechová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Autor: Bc. Šárka Čechová Katedra: Občanské výchovy a filosofie Název práce: Buddhismus ve Vietnamu Vedoucí práce: Mgr. David Rybák, Ph.D., Katedra občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ...
  • "De magistro" Tomáše Akvinského 

   Adamovič, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Tomáš Adamovič "De magistro" Tomáše Akvinského "De magistro" by Thomas Aquinas Abstract The topic of the submitted Master Thesis is the "De magistro" question from the Disputed Questions on Truth by Thomas Aquinas. The aim ...
  • Dějinný a myšlenkový kontext Diderotovy kritiky náboženství 

   Eisenreichová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
  • Důkazy Boží existence u Tomáše Akvinského 

   Adamovič, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   Předložená bakalářská práce má za cíl vyložit v širších souvislostech problematiku důkazů Boží existence u Tomáše Akvinského. Zaměřuje se nejdříve na uchopení základních pojmů "důkaz" a "Bůh", na základě kterých uvádí do ...
  • Jean Jacques Rousseau a jeho koncept lidské přirozenosti 

   Jandová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
  • Margaret Alice Murrayová a Wicca 

   Hromuško, Radek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
  • Mormonství v kontextu křesťanské teologie 

   Růžička, Miroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
  • Náboženská otázka u Tomáše Garrigua Masaryka 

   Otta, Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
  • Náboženská společnost Svědkové Jehovovi a pojetí víry v moderní společnosti 

   Schovancová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 1. 2015
   Ve své diplomové práci jsem se pokusila postihnout proces proměny premoderní a moderní společnosti se zaměřením na vznik a rozvoj nové spirituality. V tomto kontextu jsem poté provedla terminologické vymezení daného jevu. ...
  • Osvícenská kritika náboženství a její předpoklady 

   Haasová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Cílem této bakalářské práce je především shrnutí myšlenek osvícenských myslitelů Voltaira, Paula Heinricha Dietricha Holbacha, Juliena Offray de La Mettrieho, Denise Diderota a Clauda Adriena Helvétia vzhledem k náboženství. ...
  • Osvícenská kritika náboženství u Denise Diderota 

   Eisenreichová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
  • Problém metodické skepse u René Descarta 

   Fridrichová, Jesika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
  • Problém svátosti se zvláštním zřetelem na eucharistii a svátost manželskou 

   Skřivánek, Vratislav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Práce Problém eucharistie se zvláštním zřetelem na eucharistii a svátost manželskou se z religionistického hlediska zabývá problematikou svátosti, vztahem viditelné a neviditelné roviny ve svátosti, rolí symbolu a porovnáním ...
  • Problém teologie milosti u sv. Augustina 

   Spiegelová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Tato práce pojednává o sv. Augustinovi a jeho teologii milosti. Jedná se o stručné představení kontextu Augustinovy filosofie, vysvětlení základních pojmů a souvislostí a především o interpretaci Augustinovy nauky o milosti, ...
  • Smysl lidské existence dnešního člověka 

   Storczerová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 1. 2017
  • Společné body kritiky křesťanství u Kierkegaarda a Nietzscheho 

   Spěvák, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
  • Teologie milosti u sv. Pavla 

   Musil, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
  • Teologie milosti u sv. Pavla a její interpretace u Alaina Badioua 

   Musil, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
   Cílem práce je popsat z různých hledisek problematiku teologie milosti u sv. Pavla a objasnit její dějinný význam. Metodologicky je práce na pomezí novozákonní biblistiky a filosofie, ale neklade si žádné systematicko-teologické ...
  • Tradiční muslimská rodina 

   Veselá, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV