• Adventisté sedmého dne jako náboženský fenomén 

   Defence status: DEFENDED
   Fejsáková, Sabina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Cílem této diplomové práce je přiblížit a specifikovat v současné době velmi rychle rostoucí eschatologické křesťanské hnutí Církev adventistů sedmého dne. Nejprve je nastíněna historie tohoto náboženského společenství, a ...
  • Buddha a jeho učení 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Cílem této práce je porozumět některým základním souvislostem Buddhova učení a kontextu, ve kterém vzniká. Zároveň se snažíme v našem porozumění alespoň zčásti odstínit pojmy a ideje evropské tradice, skrze kterou je ...
  • Buddhismus ve Vietnamu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Čechová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Autor: Bc. Šárka Čechová Katedra: Občanské výchovy a filosofie Název práce: Buddhismus ve Vietnamu Vedoucí práce: Mgr. David Rybák, Ph.D., Katedra občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ...
  • "De magistro" Tomáše Akvinského 

   Defence status: DEFENDED
   Adamovič, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Tomáš Adamovič "De magistro" Tomáše Akvinského "De magistro" by Thomas Aquinas Abstract The topic of the submitted Master Thesis is the "De magistro" question from the Disputed Questions on Truth by Thomas Aquinas. The aim ...
  • Dějinný a myšlenkový kontext Diderotovy kritiky náboženství 

   Defence status: DEFENDED
   Eisenreichová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
  • Diference rozumu a ne-rozumu ve Foucaultových "Dějinách šílenství" 

   Defence status: DEFENDED
   Klimša, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
  • Důkazy Boží existence u Tomáše Akvinského 

   Defence status: DEFENDED
   Adamovič, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   Předložená bakalářská práce má za cíl vyložit v širších souvislostech problematiku důkazů Boží existence u Tomáše Akvinského. Zaměřuje se nejdříve na uchopení základních pojmů "důkaz" a "Bůh", na základě kterých uvádí do ...
  • Jean Jacques Rousseau a jeho koncept lidské přirozenosti 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
  • Margaret Alice Murrayová a Wicca 

   Defence status: DEFENDED
   Hromuško, Radek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
  • Merleau-Pontyho využití zkušenosti malířství pro kritiku vnímání 

   Defence status: DEFENDED
   Titová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   The thesis Merleau-Ponty's Use of Painting Experience for Critique of Perception discusses the philosophy of Maurice Merleau-Ponty and his contribution to perception of corporeality and the body, and especially to use of ...
  • Mormonství v kontextu křesťanské teologie 

   Defence status: DEFENDED
   Růžička, Miroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
  • Motiv smrti boha ve filosofii Friedricha Nietzscheho 

   Defence status: DEFENDED
   Vlková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
  • Motiv stroje v Descartově metafyzice 

   Defence status: DEFENDED
   Sedlická, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   The master's thesis discusses basic elements of metaphysics by René Descartes. The first part of the thesis focuses on his personal life because certain events shaped and influenced his further actions and ideas. To ...
  • Náboženská otázka u Tomáše Garrigua Masaryka 

   Defence status: DEFENDED
   Otta, Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
  • Náboženská společnost Svědkové Jehovovi a pojetí víry v moderní společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Schovancová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 1. 2015
   Ve své diplomové práci jsem se pokusila postihnout proces proměny premoderní a moderní společnosti se zaměřením na vznik a rozvoj nové spirituality. V tomto kontextu jsem poté provedla terminologické vymezení daného jevu. ...
  • Osvícenská kritika náboženství a její předpoklady 

   Defence status: DEFENDED
   Haasová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Cílem této bakalářské práce je především shrnutí myšlenek osvícenských myslitelů Voltaira, Paula Heinricha Dietricha Holbacha, Juliena Offray de La Mettrieho, Denise Diderota a Clauda Adriena Helvétia vzhledem k náboženství. ...
  • Osvícenská kritika náboženství u Denise Diderota 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Eisenreichová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
  • Péče o duši jako filosofický problém 

   Defence status: DEFENDED
   Pochop, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá péčí o duši. Cílem práce bylo vyjádřit, co myslíme péčí o duši, a připomenout její důležitost a úlohu v lidském životě, především pak v mládí. Pojem duše a způsoby jejího rozvíjení velmi ...
  • Pojetí kauzality u Davida Huma 

   Defence status: DEFENDED
   Pakandl, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
   This diploma thesis is focused on David Hume's analysis of causality. The two major philosophical works about this topic are A Treatise of Human Nature and Enquiries concerning Human Understanding. The first chapter is ...
  • Pojetí zvířete u Aristotela a Descarta 

   Defence status: DEFENDED
   Pluhařová, Leontýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 5. 2022

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV