• Antiteze z Horského kázání v Matoušově evangeliu (Mt 5,17-48) 

   Defence status: DEFENDED
   Matyska, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   2 Abstract The Antithesis of the Sermon on the Mount in the Gospel of St. Matthew (Mt 5,17−48) The bachelor thesis deals of the with the antithesis Sermon on the Mount, as mentioned in the Gospel of St. Matthew (Mt 5,17−48). ...
  • Biblická tematika v Časopise katolického duchovenstva v letech 1890-1920. Příspěvek k dějinám české biblistiky 

   Defence status: DEFENDED
   Musilová Daňhelová, Kristýna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   Bakalářská práce Biblická tematika v Časopise katolického duchovenstva v letech 1890-1920 přináší informace o článcích s biblickou tematikou publikovaných v Časopise katolického duchovenstva (ČKD) ve zmiňovaných letech a ...
  • Biblická tematika v Časopise katolického duchovenstva v letech 1921-1930 

   Defence status: DEFENDED
   Fischer, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Cílem Diplomové práce Biblická tematika v Časopise katolického duchovenstva v letech 1921-1930 je podat soupis článků s biblickou tematikou vyšlých ve zmíněném časopise ve sledovaném období, informovat o jejich obsahu a ...
  • Bibliodrama 

   Defence status: DEFENDED
   Winterová, Zuzana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 6. 2008
   Resumé diplomové práce ZUZANA WINTEROVÁ: BIBLIODRAMA Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, 2008 Počet znaků (včetně mezer a poznámek pod čarou): 176 949 Cílem této práce je představit a teoreticky uchopit ...
  • Bibliodrama jako vztah 

   Defence status: DEFENDED
   Bodláková, Magdalena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Česká anotace - Bibliodrama jako vztah Dimenze vztahovosti v bibliodramatické práci a jejich teologické zakotvení Základní otázkou diplomové práce je, zda a jakou má bibliodrama souvislost se vztahem, lze-li je chápat jako ...
  • Biskup Antonín Podlaha a jeho působení v Časopise katolického duchovenstva v oblasti biblistiky 

   Defence status: DEFENDED
   Musilová Daňhelová, Kristýna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Diplomová práce Biskup Antonín Podlaha a jeho působení v Časopise katolického duchovenstva v oblasti biblistiky přináší shrnutí publikační činnosti biblické tematiky Antonína Podlahy v Časopise katolického duchovenstva ...
  • Boží království a jeho teologické konotace se zaměřením na Ježíšovo hlásání 

   Defence status: DEFENDED
   Dosoudil, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 6. 2014
   Práce se zabývá analýzou pojmu "Boží království" a zařazuje jej do kontextu Starého i Nového zákona, zvláště pak do celku Ježíšovy zvěsti a veřejného působení. Před započetím samotného teologického rozboru provádí v první ...
  • Boží milosrdenství v dopisech svatého Pavla 

   Defence status: DEFENDED
   Jarema, Radosłav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 6. 2008
   Resumé: V první kapitole mé práce s názvem Boží milosrdenství v dopisech sv. Pavla se zabývám pojmem a idejí milosrdenství v Písmu svatém. První část této kapitoly pojednává o hebrejském názvosloví milosrdenství. Nejvíce ...
  • Celníci v evangeliích 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňková, Petra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 1. 2011
   Práce se zabývá celníky v evangeliích. V první cásti je sledováno, kdo byli celníci v dobe JeŽíšove. Zpusob výberu cla. Postavení celníku v židovské spolecnosti. V další cásti jsou pak rozebírány jednotlivé informace o ...
  • Církev jako tělo Kristovo v prvním listu Korinťanům a v listu Efesanům 

   Defence status: DEFENDED
   Megela, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
  • Identita ženy a její biblické základy 

   Defence status: DEFENDED
   Kalinová, Pavla (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Diplomová práce s názvem "Identita ženy a její biblické základy" se zabývá problematikou osobnosti ženy a předkládá námět pro práci duchovních vedoucích. Práce současně sleduje vztah ženy a muže, jejich společné a odlišné ...
  • Jan 4,4-42. Ježíš a samařská žena 

   Defence status: DEFENDED
   Kočica, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Tato bakalářská práce J 4,4-42: Ježíš a samařská žena se zabývá exegetickým výkladem rozhovoru Ježíše se samařskou ženou a hlubším teologickým rozborem témat v tomto dialogu obsažených, tedy témat živé vody a uctívání Boha ...
  • Jezuitská kolej v Klatovech jako ukázka jeziutského školství v Čechách v době baroka 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 9. 3. 2006
   Cílem mé práce Jezuitská kolej v Klatovech jako ukázka jezuitského školství v Čechách v době baroka je představit jezuitskou pedagogiku v kontextu činnosti řádu Tovaryšstva Ježíšova a v rámci působení řádu v Klatovech od ...
  • Ježiš v recepcii súčasných židovských teológov Davida Flussera, Gezu Vermesa a Pinchasa Lapide 

   Defence status: DEFENDED
   Hovancová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Bakalárska práca "Ježiš v recepcii súčasných židovských teológov Davida Flussera, Gezu Vermesa a Pinchasa Lapide" nahliada do židovskej exegézy evanjelií, popisuje zhody a rozdiely v ich interpretácii a snaží sa o nájdenie ...
  • Jídelní a stravovací zvyky v antické Palestině 

   Defence status: DEFENDED
   Dabrowská, Václava (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 6. 2010
   RÉSUMÉ: Bakalářská práce na téma Jídelní a stravovací zvyklosti v antické Palestině se zabývá zkoumáním jídelních návyků lidí ve středomořské oblasti a je zasazena do období života Ježíše Krista. Zabývá se ale také obdobím ...
  • Komunitní život rodin v Chemin Neuf z pohledu manželských párů 

   Defence status: DEFENDED
   Prat, Alena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
   Do jaké míry může komunita Chemin Neuf odpovědět na potřeby manželů a jejich rodinných závazků? Jak nahlížejí manželské páry na komunitní život? Je vůbec možné sloučit kvalitní manželský, rodinný a komunitní život? Abych ...
  • Koncept naděje v Pavlových epištolách 

   Defence status: DEFENDED
   Sluka, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Práce se zabývá epištolami apoštola Pavla. S využitím řecké konkordance v nich hledá verše obsahující slova naděje a doufat, rozebírá je a zkoumá souvislosti, v nichž Pavel o naději píše. Rozbor pak je použit pro vytvoření ...
  • Moc zlého slova a jeho negativní projev a důsledky z pohledu Nového zákona 

   Defence status: DEFENDED
   Svatek, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   There are many different ways that the power of a word is expressed in the New Testament. In most cases, this power is bound to the person of Jesus Christ, and its outcome is positive. Through his word Jesus not only heals, ...
  • Nebojte se! Téma strachu v synoptických evangeliích 

   Defence status: DEFENDED
   Samec, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   UNIVERZITA KARLOVA KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra biblických věd Pavel Samec Nebojte se! Téma strachu v synoptických evangeliích Diplomová práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol. Praha 2019 2 Anotace ...
  • Nevstal-li Kristus, marná je naše víra (1 Kor 15, 17). Křesťan a smrt z pohledu Nového zákona 

   Defence status: DEFENDED
   Sluková, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Cílem práce je přiblížit křesťanské pojetí smrti na základě biblických textů. Úvodní kapitola se krátce věnuje některým pasážím Starého zákona, které s tímto tématem souvisí. Část věnovaná Novému zákonu se soustředí na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV