• Albrecht Dürer - Apokalypsa 

   Defence status: DEFENDED
   Výborný, Michal (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Práce přibližuje po ikonografické stránce pohled na Dürerovu Apokalypsu rozdělenou na samostatně popisující Titulní list, Mučení sv. Jana Evangelisty a následně na čtrnáct listů, s nezbytným ohledem na soudobé historické ...
  • Anonymní řezbář a jeho dílna spolupracující s Mistrem Slavětínského oltáře v severozápadních Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Žebrová, Martina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Tato bakalářská práce si klade za úkol nastínit problematiku řezbáře přišlého do severozápadních Čech spolu se svou dílnou a jejich spolupráci na oltářích s malířem nazývaným Mistr slavětínského oltáře. Dále má práce za ...
  • Archa velmistra Puchnera a vlivy nizozemského realismu na pozdně gotickou deskovou malbu v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Fiřt, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Ve své práci jsem se snažil přispět k diskuzi ohledně možného slohového východiska Puchnerovy archy. V kapitole pojednávající právě o stylovém charakteru Mistra Puchnerovy archy jsem vyjádřil souhlas s Pešinovou premisou ...
  • Architektonická skulptura chrámu Matky Boží před Týnem na Starém městě pražském v lucemburském období 

   Defence status: DEFENDED
   Peroutková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Magisterská práce zabývající se architektonickou skulpturou chrámu Matky Boží před Týnem v lucemburském období je postavena na základech práce bakalářské, jež zhodnotila dostupnou odbornou literaturu především českých ...
  • Arpádovskí dynastickí svätci a ich miesto v tabuľovej maľbe 15. a počiatku 16. storočia na východnom Slovensku 

   Defence status: DEFENDED
   Vagaská, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Anotácia Predkladaná diplomová práca sa zaoberá arpádovskými dynastickými svätcami a ich miestom v tabuľovej maľbe 15. a počiatku 16. storočia na území východného Slovenska. Okrem legiend venovaných arpádovským dynastickým ...
  • Atypické zobrazování Nejsvětější Trojice na území Regni Hungariae ve středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá zvláštním typem zobrazení Nejsvětější Trojice. Středověcí umělci byli postaveni před nelehký úkol ztvárnit trojjediného Boha (tři různé osoby jedné podstaty) v obrazu tak, aby bylo naplněno ...
  • Barokní liturgický textil ve sbírkách českobudějovické diecéze 

   Defence status: DEFENDED
   Vácha, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 9. 2018
   v českém jazyce Tato práce představuje výběr z tkaných vzorovaných textilií z chrámových pokladnic na území Českobudějovické diecéze. Prezentované tkaniny jsou z historického období 16.-18. století, přičemž je zde prezentován ...
  • Bosí Augustiniáni v Čechách jako zadavatelé uměleckých děl od roku 1623 do reforem Josefa II. 

   Defence status: DEFENDED
   Šmilauerová, Adéla (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   The introductory chapter fills a completely blank space concerning the history, organisation and spirituality of the Order of the Discalced Augustinians in the Czech context. The existing literature has so far only briefly ...
  • Božské i lidské aneb devoční zobrazení ve 14. století s důrazem na vývoj Piety 

   Defence status: DEFENDED
   Cimler, Čestmír (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Bakalářská práce se zabývá vznikem nových typů výtvarných děl, jejichž úkolem bylo vzbudit v divákovi silnější emocionální zážitek, který ho měl dovést k niternějšímu prožitku nad utrpením Ježíše Krista a Panny Marie. Tyto ...
  • Bývalý kostel sv. Vavřince pod Petřínem na Malé Straně v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Bělohlávková, Monika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Resumé Tato bakalářská práce se zabývá historií bývalého kostela sv. Vavřince pod Petřínem na Malé Straně v Praze, který v současné době slouží jako koncertní a výstavní síň festivalu Pražské jaro a Klubu přátel Pražského ...
  • Co nám to tu "pro-Boha" visí na zdi. Reflexe obrazů z cyklu Miroslava Rady členy Českobratrského sboru na Vinohradech 

   Defence status: DEFENDED
   Kamenárová, Martina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   From 1997 to 2000 Miroslav Rada prepared paintings for protestant church in Korunní street 60 in Prague. I would like to analyze those five paintings and their iconographic themes. The main goal of my research is to describe ...
  • Corona et sedes ad maiorem splendorem et gloriam B. V. M. 

   Defence status: DEFENDED
   Vrabelová, Dana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   Resumé Corona et sedes ad maiorem splendorem et gloriam B.V.M. Dana Vrabelová Královské insignie, koruna a trůn, darované mariánskému milostnému obrazu k větší cti a slávě, symbolizují pozemský vrchol mariánské úcty a ...
  • Čechy, Jižní Tyrolsko a tridentské biskupství kolem roku 1400. Reflexe krásného slohu v malířství 

   Defence status: DEFENDED
   Meluzínová, Romana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   Aj: The main topic of the thesis is the analysis of the relationship between the beautiful-style paintings of Bohemian origin and the paintings of South Tyrol around 1400. The text is divided into eight main chapters. After ...
  • Česká jednotlivě vydaná sváteční a příležitostná kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Sládek, Miloš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 3. 2013
   Individually Published Czech Festive and Occasional Preachings of the End of the 17th and the First Two Thirds of the 18th Century Miloš Sládek The thesis concentrates on the area of festive and occasional homiletics in ...
  • Česká středověká vitraj 2. poloviny 14. století 

   Defence status: DEFENDED
   Fleischmann, Marek (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
  • Číselná symbolika v barokní sakrální architektuře 

   Defence status: DEFENDED
   Krtička, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
  • Deskové obrazy Mistra Litoměřického oltáře 

   Defence status: DEFENDED
   Liška, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 6. 2008
   Resumé Deskové obrazy Mistra litoměřického oltáře Bakalářská práce je složena z několika důležitých kapitol. V kapitole 1. "Mistr litoměřického oltáře, původ a kulturní prostředí" je popsán hypotetický život malíře a ...
  • Development of the Iconography of the Holy Women at the Empty Tomb (Visitatio Sepulchri) in Light of the Medieval Church Music-Drama 

   Defence status: DEFENDED
   Kuliešiūtė, Indrė (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Development of the iconography of the Holy Women at the Empty Tomb (Visitatio Sepulchri) in light of the medieval Church music-drama Abstract The work connects the iconography of the Visitatio Sepulchri theme in the visual ...
  • Dějiny farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru (okres Karlovy Vary) 

   Defence status: DEFENDED
   Strnadlová, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   Anna Strnadlová Dějiny farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru (okres Karlovy Vary) bakalářská práce Resumé V roce 2008 byl ministerstvem obrany ČR uvolněn vstup do části vojenského újezdu Hradiště, V zpřístupněné ...
  • Dějiny poutního kostela Navštívení Panny Marie ve Skokách 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňáková, Klára (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
   "Dějiny poutního kostela Navštívení Panny Marie ve Skokách" Bakalářská práce Resumé Poutní místo Skoky (okr. Karlovy Vary), diecéze plzeňská, vikariát Karlovy Vary. Ve své práci, jsem se pokusila setřídit a zapsat dějiny ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV