• Analýza krize hospodářské a měnové unie na příkladu eurozóny 

   Ševčíková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Celosvětová hospodářská a finanční krize odhalila závažné a strukturální nedostatky ekonomik Evropské unie zejména těch, které jsou členy eurozóny. Vysoké zadlužení některých zemí eurozóny způsobilo, že se ocitly v platební ...
  • Antikorupční strategie v Dánsku a ve Španělsku ve světle nových paradigmat veřejné správy 

   Chalupová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 29. 6. 2012
   Předmětem zkoumání této práce je problematika boje s korupcí, a to jak z pohledu teoretického, tak zejména praktického pohledu na antikorupční boj ve veřejném sektoru Dánska a Španělska. Tyto dvě země byly vybrány kvůli ...
  • Assessing Future of the European Council 

   Kucejová, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
   Jean Monnet once expressed: 'Nothing is possible without men; nothing is lasting without institutions'. Beginning in early 1970s, the European Union developed an effective system of collective leadership in and through the ...
  • Britská bezpečnostní politika:mezi USA a Evropou 1998-2003 

   Potůčková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 26. 3. 2008
   Rigorózní práce "Britská bezpečnostní politika: mezi USA a Evropou, 1998-2003" pojednává o britské bezpečnostní politice v období mezi rokem 1998, kdy se Británie ujala vedení Evropské bezpečnostní a obranné politiky, a ...
  • Britská národní strana v evropském kontextu 

   Synkule, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Diplomová práce s názvem "Britská národní strana v evropském kontextu" rozebírá motivy, průběh a výsledky procesu modernizace Britské národní strany v politickém systému Velké Británie. Primárně sleduje programový vývoj ...
  • Britská zahraniční politika: irácko-kuvajtská otázka v Radě bezpečnosti OSN v letech 1997 až 2003 

   Bednárová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Diplomová práce s názvem "Britská zahraničí politika: irácko-kuvajtská otázka v Radě bezpečnosti OSN v letech 1997 až 2003" se zabývá politikou britské labouristické vlády premiéra Tonyho Blaira v nejvyšším orgánu Organizace ...
  • Charakteristické postavení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Evropské unii ilustrované na příkladu britského rabatu 

   Brožová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 26. 3. 2008
   První kapitola předložené práce pojednává o britském postoji к Evropskému hospodářskému společenství v 70. a 80. letech, po vstupu Spojeného království do EHS. Historický kontext by měl čtenáři objasnit tehdejší postoje ...
  • Charakteristické postavení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Evropské unii ilustrované na příkladu britského rabatu 

   Brožová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   Téma práce bylo zvoleno na základě debat evropských politiků, které probíhaly na konci roku 2005 v souvislosti sjednáním o přijetí finančního výhledu Evropské unie pro roky 2007-2013. Při zasedáních se rozhovory často ...
  • Demokratický deficit Evropské unie 

   Votavová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Tématem diplomové práce je demokratický deficit Evropské unie. Vstupem do Evropské unie každý stát převádí část své suverenity na nadnárodní instituce. Ty pak přijímají právní normy závazné pro všechny členské státy. ...
  • Demokratizace v Portugalsku 1974-1986 

   Budinová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
  • Deset let velšského národního shromáždění: Blíže ke skotskému modelu? 

   Pospíšilová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Diplomová práce "Deset let velšského národního shromáždění: blíže ke skotskému modelu?" pojednává o změnách, ke kterým došlo v posledních deseti letech ve velššském devolučním uspořádání. Práce operuje s koncepty velšského ...
  • Differentiated integration in the EU : the British approach to EMU fiscal rules 

   Šimunská, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Tématem této diplomové práce je britský přístup k fiskálním pravidlům hospodářské a měnové unie. Jako teoretické východisko výzkumu slouží teorie diferencované integrace, která zkoumá různé formy užší spolupráce v rámci ...
  • Do they really matter? Impact of NGOs on European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 

   Kárníková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Tato magisterská práce zkoumá faktory, které určují schopnost neziskových organizací ovlivnit podobu Evropského instrumentu pro demokracii a lidská práva (EIDHR). Jako případovou studii autorka zvolila období mezi lety ...
  • Do they really Matter? Impact of NGOs on European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 

   Kárníková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 18. 10. 2010
   This master thesis analyses factors determining success of civil society organisations lobbying for the European Instrument for Democracy and Human Rights. The research focuses on the reform of the instrument between 2006 ...
  • Dopady společenských změn souvisejících s integrací imigrantů na mediální a politickou scénu Nizozemska 

   Koska, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Tato diplomová práce pojednává o fenoménu imigrace a integrace, který ve sféře nizozemské politiky a médií začal hrát důležitou roli zhruba od poloviny devadesátých let dvacátého století. Otevření veřejné debaty na toto ...
  • Efektivita strukturálních fondů EU v ČR na příkladu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 

   Dobeš, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 5. 2. 2007
   Diploma work "Effectiveness and utilisation of the European Structural funds in Czech Republic on case study of Single Programming Document objective 3" is divided into three main parts. I have used comparative method of ...
  • EU a Kjótský protokol: Evropská klimatická politika v mezinárodním kontextu 

   Kroupová, Sylvie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   EU AND THE KYOTO PROTOCOL: EU climate policy in the context of world-wide activities This thesis discusses the role of the European Union in the process of international negotiations on the Kyoto Protocol to the United ...
  • EU and UN in Crisis Management 

   Bertlová, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 25. 6. 2010
   7 Abstract The focus of this research is in the area of EU-UN relations crisis management, more specifically, the role which the European Union plays within the UN structure as a contributor to the UN crisis management as ...
  • The EU as a region-builder beyond its borders? 

   Haubrich Seco, Miguel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 19. 12. 2018
   Trvalé přesvědčení Evropské unie o přínosech integrace jako nástroje míru a prosperity je základem politik, které se snaží prosazovat spolupráci a integraci téměř ve všech dalších regionech světa. Tato práce zkoumá, zda, ...
  • The EU foreign policy toward the North Korea: its effects and limitation 

   Jang, Seong Jung (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   Jang, Seong Jung EU has been engaged in North Korean affairs since it started humanitarian aid in 1990s. EU has developed institutional grounds for the diplomatic relation and it has implemented foreign policy towards North ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV