Now showing items 1-16 of 16

  • Bližní v Lukášových podobenstvích jako motivace pro výkon sociální práce s osobami s těžšími formami mentálního postižení 

   Defence status: DEFENDED
   Bačová, Libuše (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Předkládaná práce propojuje dva vědní obory: sociální práci a teologii. Shromažďuje poznatky z oblasti sociální práce s cílovou skupinou osob s mentálním postižením (se zaměřením na osoby s těžšími formami mentálního ...
  • Delší zakončení Marka: text a teologie 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Magdalena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
  • Glosolálie ve Skutcích apoštolů a u Pavla 

   Defence status: DEFENDED
   Halasová, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
  • Hospodin jako Bůh pokoje v teologii apoštola Pavla 

   Defence status: DEFENDED
   Plecháček, František (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Práce zkoumá teologické důvody, které vedly apoštola Pavla k používání spojení ‚Bůh pokoje'. Ptá se, co k této otázce může povědět Starý zákon. Na základě exegeze 2K 5,18-6,2 a Ř 5,1-11 zkoumá, jak Pavel vykládá událost ...
  • Janovo evangelium a historie 

   Defence status: DEFENDED
   Plíšek, Jonáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 6. 2011
   ZÁMĚREM MÉ PRÁCE JE PROZKOUMAT, NAKOLIK JE JANOVO EVANGELIUM - JMENOVITĚ PAK JÍM VYKRESLENÝ JEŽÍŠ - V POHLEDU SOUČASNÉHO BÁDÁNÍ HISTORICKY PLAUSIBILNÍ. METODOLOGICKY VYCHÁZÍM Z KOMPARACE SE SYNOPTIKY, V KONFRONTACI S ...
  • Nebudeš dychtit: ozvuky desátého přikázání v Novém zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Belza, Marek (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Práce s názvem "Nebudeš dychtit: Ozvuky desátého přikázání v Novém zákoně" se pokouší analýzou odkazů a aluzí na desáté přikázání v Novém zákoně zjistit, zda a jak se mění jeho funkce v kontextu helénistické etiky a formování ...
  • Pavel a Izrael podle epištoly Galatským 

   Defence status: DEFENDED
   Ženatý, Filip (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá otázkou, jak apoštol Pavel vidí v epištole Galatským křesťanskou církev ve vztahu k Izraeli jakožto Božímu lidu. Jelikož je to epištola psaná z konkrétní příčiny konkrétním lidem, je první ...
  • Pavlova apoštolská existence 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Mirjam (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Tato práce s názvem Pavlova apoštolská existence. Jak rozumět apoštolu Pav- lovi, když píše o apoštolu Pavlovi hledá odpověď na otázku, proč apoštol Pavel ve svých epištolách tak často píše sám o sobě a o okolnostech svého ...
  • Pilát v historii a teologii evangelií 

   Defence status: DEFENDED
   Hon, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Apoštolské vyznání, krédo, říká: trpěl pod Pontským Pilátem. Taková formulace se dá vyložit jednak jako časové určení - trpěl za časů Pontského Piláta. V češtině i v latině ale vyzní i tak, že trpěl jeho přičiněním a z ...
  • Pojem lásky v Janových epištolách: Srovnání s pojetím apoštola Pavla 

   Defence status: DEFENDED
   Žižka, Filip (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   The Concept of Love in the Epistles of John : Comparison with the Concept of Apostle Paul This thesis concerns the concept of love in John's Epistles. It tries to compare this concept with the way Paul uses the notion of ...
  • "Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí" Svoboda v evangeliu podle Jana 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Zdeňka Klára (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 1. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá otázkou, co je myšleno pojmem svoboda v Janově evangeliu, a jaký je vztah mezi svobodou a pravdou. V první části této práce se věnuji rešerši pojmů svobody a pravdy od Starého zákona až po ...
  • Psal Lukáš také pro nevěřící? 

   Defence status: DEFENDED
   Kunstová, Mária (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   Kunstová, M. Psal Lukáš také pro nevěřící? Diplomová práce. Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019 Novozákonní spisy byly většinou určeny církvi ke vzdělávání, duchovnímu formování a liturgickým účelům. ...
  • Silní a slabí podle Římanům 14-15 

   Defence status: DEFENDED
   Majtán-Černák, Marek (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Diplomová práca je exegetickým pokusom vyložiť zmysel Pavlovej parenézy v Rim 14,1-15,13. Okrem tohto výkladu sa zaoberá týmito hlavnými problémami: Kto sú "silní vo viere" (15,1)? Kto sú "slabí vo viere" (14,1)? O aký deň ...
  • Slovo o kříži: Význam motivu kříže v parenetickém kontextu 1. Kor 1,10 - 2,5 

   Defence status: DEFENDED
   Tomeš, Jiří (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Bakalářská práce "Slovo o kříži: Význam motivu kříže v parenetickém kontextu 1. K 1,10-2,5" se zabývá vymezeným textem Nového zákona, krátce pojednává také o jeho autorovi, o sboru, jenž je adresátem. V hlavní části věnované ...
  • A Unique Role of Jesus' Humanity in Paraenesis in the Epistle to the Hebrews 

   Defence status: DEFENDED
   Paluchník, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 2. 2006
   In my work I am predominantly concentrated on the texts referring to Jesus' humanity. The main task of my dissertation is to assess the author's comprehension of Jesus' humanity and what impact it has on the paraenesis in ...
  • Ztělesňovat Krista: Smysl a význam rituálu v 1. Korintským 12-14. 

   Defence status: DEFENDED
   Bukovský, Jiří (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   Embodying Christ: Meaning and Significance of the Ritual in 1Cor 12-14 This work understands 1Cor 12-14 as a text concerned with early Christian ritual and addresses the question: What does the text of 1Cor 12-14 reveal ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV