• Ako komunikovať zdravie? Kampane Ministerstva zdravotníctva Českej republiky v období 2012-2017 

   Posluchová, Lucia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   Predmetom tejto bakalárskej práce sú verejné zdravotnícke kampane a ich vplyv na zdraviu prospešnú zmenu správania. Zameraná je na vládne kampane, ktoré vznikli pod hlavičkou Ministerstva zdravotníctva Českej republiky v ...
  • Analýza značky DM na základě teorie archetypů 

   Mackenzie, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   Tato bakalářská práce vychází z teorie archetypů přenesené do marketingového prostředí z psychologie osobnosti. V marketingu je tato teorie aplikována na personalizaci značky. V teoretické části práce jsou popsány archetypy ...
  • Cestovatelský blog jako marketingový nástroj 

   Zelinková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
  • Contribution of Frankfurt School to Critical Marketing Studies 

   Plíhalová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   The objective of this thesis is to uncover the basics of the contribution of Frankfurt School to critical marketing scholarship. Three questions were set down to meet this objective: Do the critical marketing scholars refer ...
  • Erotická módní fotografie 

   Birgusová, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Tato bakalářská práce se zabývá erotickou módní fotografií v marketingové komunikaci. Hlavním cílem práce je podat historický přehled erotické fotografie v marketingu módních značek a identifikovat její kritické aspekty a ...
  • Femvertising v kategorii dekorativní kosmetiky v České republice 

   Kalousová, Karin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá femvertisingem v souvislosti s kategorií dekorativní kosmetiky v České republice. Cílem této práce bylo na základě analýzy vybraných televizních a online reklam určených pro český trh v roce ...
  • Greenwashing a jeho vnímání zákazníky 

   Kohlová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 14. 6. 2019
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat vnímání greenwashingových produktů z pohledu koncových uživatelů. V teoretické části autorka nejprve představí green marketing, z kterého greenwashing vychází. Následně je podrobněji ...
  • Kritika současné konzumní společnosti 

   Jelínková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   This bachelor thesis is aimed to provide a characteristic of current consumer society. First part is dedicated to its definitions and evolution. The thesis is based on three-phased classification according to Lipovetsky, ...
  • Marketing fastfoodových společností cílící na děti 

   Jabbarová, Yasmin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   This bachelor thesis focuses on the issue of food marketing that targets children and how it is used by fast food companies that operate on the Czech market. The basic theories of children development into consumers are ...
  • Mediální obraz Jany Nagyové v kauze "Zneužití vojenského zpravodajství" 

   Šotková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 23. 1. 2017
   Cílem práce je analýza obrazu Jany Nagyové v širších souvislostech proběhlé politické kauzy "zneužití vojenského zpravodajství" v období od 12. 6. 2013 do 31. 12. 2013 v závislosti na jednotlivých etapách celé kauzy a ...
  • Obsahová analýza facebookové stránky časopisu Forbes 

   Pištorová, Sára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   The bachelor's thesis "The Content Analysis of Forbes Magazine's Facebook Page" describes the connection of traditional media (specifically printed periodicals) and social networking sites. It focuses ...
  • Obsahová analýza videí nejpopulárnějších youtuberů beauty segmentu na českém a britském trhu 

   Berková, Amálie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
  • Postoj českých internetových influencerů k fast fashion 

   Koníčková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   Tato bakalářská práce se věnuje vztahu českých internetových influencerů ke konceptu fast fashion, kontroverzní obchodní strategii módního průmyslu využívané velkým množstvím značek. Cílem práce je popsat souvislosti tohoto ...
  • Presvedčenia o biopotravinách a ich spotreba v rôznych príjmových skupinách spotrebiteľov 

   Kozánková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   Táto bakalárska práca je venovaná výskumu presvedčení o biopotravinách v piatich príjmových skupinách spotrebiteľov. Jej cieľom je odhalenie motivácií a bariér k nákupu biopotravín vyskytujúcich sa v jednotlivých príjmových ...
  • Proměny v subkulturách pod vlivem marketingové komunikace na příkladu hip hopové subkultury 

   Kolská, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Práce se věnuje popisu jevu, při kterém se z alternativních subkultur stávají zdroje inspirace pro vytváření nových trendů a způsobů prodeje. Tento jev přispívá k procesu splynutí subkultur s dominantní kulturu. Jedná se ...
  • Prvek rodinnosti jako důležitá součást reklamních kampaní rodinných firem 

   Puklová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   The topic of this thesis is the use of the element of family in advertising campaigns of family businesses in the Czech Republic. The issue of family businesses in the Czech Republic is becoming more and more current due ...
  • Reklama cílená na děti na sociálních sítích a její reflexe touto cílovou skupinou 

   Mimochodková, Ráchel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 14. 6. 2019
   Tato bakalářská práce se věnuje reklamě cílené na děti na sociálních sítích, která bývá často vystavena kritice a je řešena především její etická stránka, jelikož se v případě dětí jedná o nejcitlivější cílovou skupinu. ...
  • Srovnání komunikace Hnutí DUHA a Greenpeace ČR na Facebooku 

   Honc, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   The main topic of this bachelor's thesis is the communication of environmental non-profit organizations Hnutí DUHA and Greenpeace Česká republika on a social site Facebook. This thesis focuses on the current online activities ...
  • Veganství jako fenomén z pohledu marketingové komunikace 

   Bártová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Tato bakalářská práce se snaží zkoumat vztah mezi neveganskými spotřebiteli a společnostmi, které zahrnují ve svém portfoliu veganské produkty, dále se zabývá nejčastějšími motivátory, které vedou neveganské spotřebitele ...
  • Vliv online marketingových praktik na vnímání soukromí 

   Šimáková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   This bachelor thesis deals with the impact of online marketing practices on perception of privacy. For this purpose, the theoretical part of this thesis first presents different conceptions of privacy, that are most repeated ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV