• Antropogenní transformace přírodní sféry Afriky 

   Defence status: DEFENDED
   Píšová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   Africa is a heterogeneous environment that is affected by natural and anthropogenic processes. This thesis uses a review method to characterize the natural environment of the continent, present possible classifications of ...
  • Divočina a rekreace v NP Šumava - typologie vztahu 

   Defence status: DEFENDED
   Zitová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 5. 2022
   The diploma thesis focuses on evaluating the relationship between wilderness and recreation, specifically in the Czech National Park Šumava. Šumava is one of the unique natural sites, not only due to its location in Central ...
  • Dynamika habitatů lindušky úhorní na severočeských hnědouhelných výsypkách 

   Defence status: DEFENDED
   Bernhäuserová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Surface mining and its associated territory disturbance is generally perceived negatively by society. However, these newly transformed regions may be very important areas of conservation from biodiversity point of view of ...
  • Fragmentace horského tropického lesa v oblasti Kedjom - Keku (Kamerun) 

   Defence status: DEFENDED
   Chmelařová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Fragmentace horského tropického lesa v oblasti Kedjom-Keku (Kamerun) Abstrakt V mnoha tropických rozvojových zemích vede tlak rostoucí populace a zvyšující se potřeba zemědělské půdy k výrazné fragmentaci původních lesních ...
  • Fragmentace krajiny České republiky a ochrana její prostupnosti s využitím ekologických sítí 

   Defence status: DEFENDED
   Zýka, Vladimír (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tato práce se zabývá hodnocením fragmentace krajiny, jejími příčinami, důsledky a možnými řešeními na území Evropy a České republiky. Porovnány jsou různé kvantitativní metody stanovení míry fragmentace (Landscape Division ...
  • Fragmentace krajiny ČR dopravními stavbami - vývoj, současný stav a priority územní ochrany 

   Defence status: DEFENDED
   Zýka, Vladimír (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Fragmentace krajiny ČR dopravními stavbami - vývoj, současný stav a priority územní ochrany Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou fragmentace krajiny liniovými stavbami a plošnými změnami krajinného pokryvu v Evropě ...
  • Fyzickogeografická analýza výskytu rysa ostrovida na Šumavě 

   Defence status: DEFENDED
   Sladová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   V důsledku lidské činnosti došlo k přeměně přírodní krajiny a následné fragmentaci lesních stanovišť. Podepsalo se to i na úbytku lesních druhů, mezi které patří rys ostrovid. V České republice byla tato šelma v minulosti ...
  • Fyzickogeografické podmínky jako určující faktor regionálního rozvoje území NP Šumava 

   Defence status: DEFENDED
   Janík, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Šumava patří i v evropském měřítku k velmi důležitým oblastem. Ve středoevropském měřítku může požívat onu důležitost s jistotou. Je jedním z největších komplexů málo narušené krajiny, které ve svém okolí můžeme spatřit, ...
  • Geoekologické preference a konektivita habitatů levharta sněžného v Nepálu 

   Defence status: DEFENDED
   Ležík, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
  • Geoekologické preference jelena evropského v NP Šumava a Bavorský les 

   Defence status: DEFENDED
   Lachová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Barbora Lachová Praha 2017 1 Geoecological preferences of red deer in the Bohemian & Bavarian Forests NPs Abstract In central Europe, the red deer (Cervus elaphus) is a common species. It's population density is very high ...
  • Geografická analýza výskytu velkých šelem v moravských Karpatech - aplikace pro environmentální výchovu 

   Defence status: DEFENDED
   Šťovíčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Velké šelmy představují významné indikátory kvality a struktury prostředí. Jejich současný stálý výskyt v České republice je téměř výlučně vázán na rozsáhlé komplexy horských lesů s nízkou intenzitou antropogenního rušení. ...
  • Habitatové nároky levharta sněžného a míra konektivity krajiny Nepálu a Tibetu 

   Defence status: DEFENDED
   Ležík, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 5. 2018
   Habitatové nároky levharta sněžného a míra konektivity krajiny Nepálu a Tibetu Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou zjišťování habitatových nároků živočichů a míry prostupnosti krajiny pro jejich pohyb. ...
  • Habitatové preference jelena lesního v Krkonošském národním parku 

   Defence status: DEFENDED
   Hazdrová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   The thesis deals with the evaluation of habitat preferences of the red deer in the Krkonoše National Park. In the context of Central Europe, the Krkonoše Mountains are an important locality in which many rare and protected ...
  • Hodnocení fragmentace krajiny ve vztahu k dálkovým migracím 

   Defence status: DEFENDED
   Šťovíčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 5. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá fragmentací krajiny, která je v důsledku intenzivní výstavby dopravní infrastruktury a sídel aktuálním tématem ochrany přírody. Cílem práce je analýza současné míry fragmentace liniovými ...
  • Hodnocení fragmentace krajiny Západních Karpat ve vztahu k výskytu velkých šelem 

   Defence status: DEFENDED
   Vlková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   This thesis deals with the landscape fragmentation in relation to the spatial and migration requirements of large carnivores in Western Carpathians region. Based on the data of the model species (Lynx Lynx) occurrence and ...
  • Hodnocení vlivu struktury krajiny na disperzi rysa ostrovida v Pošumaví 

   Defence status: DEFENDED
   Sladová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Hodnocení vlivu struktury krajiny na disperzi rysa ostrovida v Pošumaví Abstrakt: Velké šelmy představují tradiční skupinu bioindikačních druhů, jejichž přítomnost vypovídá o stavu prostředí i krajiny. S postupným návratem ...
  • Hodnocení vlivu využití území na stupeň přírodnosti krajiny 

   Defence status: DEFENDED
   Kaňková, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   1 Hodnocení vlivu využití území na stupeň přírodnosti krajiny Abstrakt Lidská činnost způsobuje stále větší tlak na přírodní oblasti. Komplexní pochopení a vyhodnocení dopadu člověka na přírodní prostředí je považováno za ...
  • Hodnocení změn krajiny podle systému krajinných indikátorů 

   Defence status: DEFENDED
   Trojan, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
  • Hodnocení změn prostupnosti krajiny na příkladu Pražského okruhu 

   Defence status: DEFENDED
   Štambergová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Prostupnost krajiny je klíčová pro přežívání mnohých druhů organismů. V současné době však rychle nárůstá míra fragmentace krajiny a propojenost jednotlivých krajinných elementů klesá. K fragmentaci krajiny nejvíce přispívá ...
  • Hodnocení změn struktury krajiny v modelovém území Kačina 

   Defence status: DEFENDED
   Paločková, Anežka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Práce se zabývá hodnocením změn krajinné struktury v dlouhých časových úsecích s využitím geoinformačních systémů. Obsahuje shrnutí problematiky hodnocení krajinné struktury pomocí ekologických indikátorů s využitím ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV