Now showing items 1-20 of 106

  • Applicability of Systemic Approach to the Analysis of Geostrategic Importance of a Transborder Region: the Arctic Case 

   Defence status: DEFENDED
   Valková, Irena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   The purpose of this dissertation is to demonstrate a new empirical and systemic geopolitical approach to the study of the ongoing territorial dispute in the Arctic resulting from the desire of two nation states, Denmark ...
  • Applicability of Systemic Approach to the Analysis of Geostrategic Importance of a Transborder Region: the Arctic Case 

   Defence status: DEFENDED
   Valková, Irena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 29. 11. 2016
   Cílem této disertační práce je představení nového přístupu k empirické a systémové geopolitické analýze již probíhajícího teritoriálního sporu v Arktidě, tykajícího se snahy dvou států, Dánska a Ruska, o rozšíření hranic ...
  • Arktida - region "nikoho"? 

   Defence status: DEFENDED
   Opolecký, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Global warming is bringing to Arctic region new opportunities how to exploit its wealth but also causing changes, which could be fatal for local environment. From time to time the media cover the news about possible ...
  • Astropolitika 

   Defence status: DEFENDED
   Giannetti, Giuliano (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 3. 2. 2009
   Diplomová práce "Astropolitika" zachycuje vývoj geopolitického a vojenského strategického myšlení od klasické Geopolitické školy Mackindera až po Astropolitiku, která je především dílem E.Dolmana. Práce je zaměřena především ...
  • Astropolitika mimozemských těles vnitřní sluneční soustavy 

   Defence status: DEFENDED
   Doboš, Bohumil (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   The work deals with geopolitics of inner solar system with focus on extraterrestrial celestial bodies. First part deals with definitions, delimitation of researched territory, and definition of researched questions. ...
  • The Balkans after 1991 through the prism of geopolitics 

   Defence status: DEFENDED
   Sharevski, Mario (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
   Thesis deals with the issue of the conceptualization, analysis and understanding of the Balkans after 1991 as a specific geopolitical area in order to examine the proclivity of the region towards conflicts and give general ...
  • Balkán jako geopolitické a geoekonomické hřiště mezi EU a Ruskou federací 

   Defence status: DEFENDED
   Fojtík, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   V průběhu posledních dvou dekád došlo z globálního pohledu k mnoha významným politickým změnám. Evropská unie se rozšířila o více než polovinu nových členských států a představuje tak dnes největší zónu volného obchodu na ...
  • Chinese Foreign Aid and Investment in Central Asia: Implications on Sino-Russian Relations from a Geopolitical Perspective 

   Defence status: DEFENDED
   Oswood, Carter (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   This thesis examines China's foreign aid, trade and government-sponsored investment activities in Central Asia from 2001 to 2014, asking and answering the question if any implications on Sino-Russian relations occurred as ...
  • Cold Waters, Hot Stakes: Systemic Geostrategic Analysis of International Relations in the Arctic Transborder Region 

   Defence status: DEFENDED
   Valko, Irina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Cílem této práce je zaplnit mezeru v civilním výzkumu pomoci vlastní dvoufázové verze systémové, dynamické a interdisciplinární analýzy vývoje Arktického transhraničního regionu, jehož jižní hranice je limitovaná polárním ...
  • Developing Russian Far East: A Model of International Medical Education Cluster 

   Defence status: DEFENDED
   Kulak, Faina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 25. 6. 2021
   Undeniable geopolitical significance of the Russian Far East renders development of the region a matter of national priority for the entire 21st century. Enormous untapped potential of the region is not limited to the range ...
  • Diplomatické uznání SSSR Velkou Británií a Spojenými státy 

   Defence status: DEFENDED
   Abramov, Philipp (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   This bachelor thesis deals with diplomatic recognition of the USSR by Great Britain and the United States. In the first part the development of the Soviet diplomatic tradition is introduced in the reference period, i.e. ...
  • Etiopsko-eritrejský hraniční konflikt 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
  • Fake news ako bezpečnostný a politický problém súčasnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Hadbavniková, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 14. 9. 2022
   The topic of this diploma thesis is fake news as a current security and political problem. The term fake news is not officially codified. This diploma thesis will mainly focus on the theoretical definition of the term fake ...
  • Fragmentace politického prostoru Kavkazu: Případy secesionistických území Abcházie a Jižní Osetie 

   Defence status: DEFENDED
   Bokeria, Levan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá snahou dvou de facto států Abcházie a Jižní Osetie o secesionismus. První část práce vymezuje základní pojmy k pochopení problematiky. Následně chronologicky zkoumá historické kořeny sporu ...
  • Francie jako aktér v Arktidě 

   Defence status: DEFENDED
   Domkář, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2023)
   Date of defense: 6. 6. 2023
   This bachelor's thesis deals with the modern French Arctic policy and its gradual evolution. A crucial prerequisite is the transformation of the Arctic narrative, that is how the region is generally seen. While it had been ...
  • Geopolitická analýza Jihočínského moře: Nejfrekventovanější křižovatka světového námořního obchodu 

   Defence status: DEFENDED
   Flanderová, Linda (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Tématem diplomové práce je geopolitická a geostrategická analýza Jihocínského more, které predstavuje významný komunikacní a surovinový prostor v jihovýchodní Asii. Cílem práce je popsat teritoriální nároky prilehlých zemí ...
  • Geopolitická evaluace vývoje Latinské Ameriky prostřednictvím místní geopolitické produkce španělsky mluvících zemí, chybějící hlas v globální aréně na počátku 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Práce se zabývá geopolitickou evaluací vývoje Latinské Ameriky prostřednictvím místní geopolitické produkce španělsky mluvících zemí. Snahou je upozornit na chybějící hlas Latinské Ameriky v globální aréně na počátku 21. ...
  • Geopolitické aspekty evropského islámu 

   Defence status: DEFENDED
   Kacerovský, Ludvík (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Islám je součástí Evropy takřka od svého vzniku v 7. století našeho letopočtu. Od té doby žili muslimové na území Evropy nepřetržitě až do současnosti. Počet muslimů v Evropě během staletí výrazně kolísal, stejně tak se ...
  • Geopolitické aspekty novozélandské politiky v jižním Pacifiku 

   Defence status: DEFENDED
   Strnad, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   Nový Zéland během uplynulého století udělal obrovský krok směrem k jihopacifické identitě a na jeho politice směrem v oblasti se to výrazným způsobem promítlo. Jižni Pacifik je jednou z mála oblasti, kde se může ekonomická ...
  • Geopolitické aspekty soupeření Ruska a Turecka na Blízkém východě (případová studie Sýrie) 

   Defence status: DEFENDED
   Brázdil, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2023)
   Date of defense: 6. 6. 2023

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV