Now showing items 1-19 of 19

  • Charakterizace organozlatných sloučenin 

   Defence status: DEFENDED
   Shcherbachenko, Elena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Geminálně diaurované komplexy jsou důležitými reakčními intermediáty při některých reakcích katalýzovaných zlatem, a proto jsou v současné době předmětem výzkumu. Cílem předkládané bakalářské práce bylo studium vlivu ...
  • Chirální rozeznávání pomocí hmotnostní spektrometrie 

   Defence status: DEFENDED
   Kosíková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   Název práce: Chirální rozeznávání pomocí hmotnostní spektrometrie Autor: Bc. Lenka Kosíková Katedra: Katedra organické a jaderné chemie Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. Tato práce je zaměřena na ...
  • Direct monitoring of metal-catalyzed reactions using electrospray ionization mass spectrometry 

   Defence status: DEFENDED
   Tsybizova, Alexandra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 1. 2016
   The current dissertation thesis is focused on the investigation of metal-catalyzed reactions using electrospray ionization mass spectrometry as the primary research technique. However, other gas- phase methods such as ...
  • Efekt stříbra v homogenní zlaté katalýze 

   Defence status: DEFENDED
   Motloch, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Katalýza zlatem v poslední době zažívá nevídaný rozmach a ve vědecké komunitě je jí věnovaná velká pozornost. Příval nových reakcí katalyzovaných zlatnými kationty je natolik značný, že o mechanismech mnoha těchto reakcí ...
  • ESI spektra organometalického katalyzátoru Cp*RuCl(COD) a unimolekulární a bimolekulární reaktivita kationtu [Cp*Ru(COD)]+ v plynné fázi 

   Defence status: DEFENDED
   Hanikýřová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Investigation of copper complexes using mass spectrometry 

   Defence status: DEFENDED
   Yassaghi, Ghazaleh (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 2. 2018
   Souhrn Tato dizertace sa zabývá komplexy mědi a jejich reaktivitou v plynné fázi. Komplexy byly analyzovány hmotnostní spektrometrií s elektrosprejovou ionizací (ESI-MS), infračervenou multifotonovou fotodisociační ...
  • Investigation of Non-Heme Iron-Oxo Intermediates in the Gas Phase 

   Defence status: DEFENDED
   Andris, Erik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 2. 2019
   V této práci jsem studoval terminální oxo komplexy železa za pomoci měření reaktivity v plynné fázi a fotodisociační spektroskopie iontů s využitím héliového značení v IČ (IRPD) a vis (visPD) oblasti. V první části jsem ...
  • Ion spectroscopy of reaction intermediates 

   Defence status: DEFENDED
   Škríba, Anton (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 5. 2016
   The combination of mass spectrometry, infrared action spectroscopy and quantum-chemical calculations provides a great tool for the study of the structures, properties and reactivities of molecules in the gas phase. This ...
  • Komplexy zinečnatých solí a flavonoidů 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
   ABSTAKT Moderní hmotnostně-spektrometrické techniky jsou velice vhodné pro analýzu flavonoidů a jejich komplexů. Vývoj v posledních dvou desetiletích udělal z hmotnostní spektrometrie nejvíce citlivou metodu z hlediska ...
  • Komplexy železnatých solí a flavonoidů 

   Defence status: DEFENDED
   Schröpferová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Práce je zaměřena na studium interakcí železnatých iontů s flavonoidy (epikatechin, katechin, quercetin) pomocí hmotnostní spektrometrie s využitím elektrosprejové ionizace. Nejprve bylo provedeno měření s modelovými ...
  • Mechanisms of metal-catalyzed reactions: an electrospray ionization mass spectrometry approach 

   Defence status: DEFENDED
   Anania, Mariarosa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Hmotnostní spektrometrie, iontová spektroskopie, NMR spektroskopie a kvantově- chemické výpočty se běžně kombinují za účelem studia struktur, vlastností a reaktivity meziproduktů v reakcích katalyzovaných sloučeninami kovů. ...
  • Mechanismus oxidativního spojení naftolů katalyzovaného mědí 

   Defence status: DEFENDED
   Schröpferová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 6. 2013
   Mezi ligandy využívané často při enantioselektivní syntéze patří 2,2'-disubstituované 1,1'- binaftyly (BINOLy). Jejich příprava se provádí zejména oxidativním C-C kaplingem 2-substituovaných naftalenů katalyzovaným tranzitním ...
  • Molekulární rozeznávání v plynné fázi: chirální rozeznávání 

   Defence status: DEFENDED
   Vinklová, Nicole (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 6. 2011
   Tato práce se zabývá molekulárním rozeznáváním chirálních sloučenin v plynné fázi. Jako detekční metoda byla použita tandemová hmotnostní spektrometrie. Hlavní sledované sloučeniny byly MacMillanovy organokatalyzátory a ...
  • Photodissociation studies of xanthene dyes, iron(III) azido complexes and hemithioindigo molecular switches in the gas phase 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátil, Rafael (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 12. 2019
   Elektronová excitace vyvolaná absorpcí světla umožňuje řadu chemických, fyzikálních a biologických procesů a přeměn. Plná kontrola nad procesy zahrnující excitované molekuly vyžaduje důkladnou znalost elektronových UV/vis ...
  • Reaction intermediates in homogeneous gold catalysis 

   Defence status: DEFENDED
   Shcherbachenko, Elena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Předkladáná diplomová práce je zaměřena na výzkum reakčních intermediátů v reakcích katalyzovaných homogenními zlatnými katalyzátory. Hlavní experimentalní technikou je hmotnostní spektrometrie spojená s elektrospejovou ...
  • Růst vyšších uhlovodíků v atmosféře Titanu: C9Hx2+ + CD4 

   Defence status: DEFENDED
   Vachelová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Název práce: Růst vyšších uhlovodíků v atmosféře Titanu: C9Hx 2+ + CD4 Autor: Jana Vachelová Katedra: Katedra organické a jaderné chemie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jana Roithová, Ph.D. Abstrakt Dikationty a vícenásobně ...
  • Studium C-C spojování dienů katalyzovaného komplexy ruthenia(II) 

   Defence status: DEFENDED
   Hanikýřová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 6. 2011
   Název práce: Studium C-C spojování dienů katalyzovaného komplexy ruthenia (II). Autor: Bc. Eva Hanikýřová Katedra: Katedra organické a jaderné chemie Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jana Roithová, Ph.D. Abstrakt Přechodné ...
  • Vlastnosti bipyridin-N,N'-dioxidů v plynné fázi 

   Defence status: DEFENDED
   Ducháčková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Lucie Ducháčková Bipyridin-N,N'-dioxidy jsou organokatalyzátory, které slouží v enantioselektivní katalýze jako chirální Lewisovské báze. Cílem předkládané diplomové práce byl systematický výzkum protonové afinity derivátů ...
  • Výzkum reakcí katalyzovaných zlatem 

   Defence status: DEFENDED
   Jašíková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 5. 2016
   The main focus of the current dissertation thesis is research of gold catalyzed reactions. I was using mass spectrometry as the primary research technique. I complemented the results with infrared multiphoton dissociation ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV