Now showing items 1-20 of 43

  • Analytická reprezentace shodných zobrazení na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáčková, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Práce se zabývá analytickým přístupem ke shodným zobrazením v rovině, které se běžně vyučují na středních školách. Má formu webových stránek, obsahuje řadu interaktivních prvků pomáhajících žákovi pochopit problém jako ...
  • Binární relace a jejich využití ve výuce matematiky 

   Defence status: DEFENDED
   Muzikářová, Zdena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Bakalářská práce představuje sbírku příkladů na téma binární relace v sou- vislosti s jejich využitím při grafickém řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. Jedná se o učební text určený pro výuku matematického semináře ...
  • Binární relace a zobrazení ve výuce matematiky 

   Defence status: DEFENDED
   Muzikářová, Zdena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Diplomová práce představuje sbírku řešených i neřešených úloh na téma binární relace. Žáci si v ní osvojují různá použití binárních relací ve středoškolské ma- tematice a geometrii. Důraz je kladen především na grafické ...
  • Derivace a její aplikace ve středoškolské matematice s využitím internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Trnka, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Cílem této diplomové práce bylo vytvořit novou část webového portálu pro výuku středoškolské matematiky na Katedře didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která je zaměřena na derivace. ...
  • Dělitelnost pro nadané žáky středních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Živčáková, Andrea (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Táto práca je výukový text určený žiakom stredných škôl. Jej cieľom je naučiť žiakov stredných škôl riešiť typické príklady o deliteľnosti, ktoré sa často vyskytujú v matematických korešpondenčných seminároch a v matematickej ...
  • Exponenciální, logaritmické rovnice a jejich soustavy s využitím internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Řezáč, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Úkolem této diplomové práce je vypracovat kvalitní učební pomůcku při studiu exponenciálních a logaritmických rovnic na střední škole. Nemá se jednat o učebnici ale o interaktivní webové stránky, které budou obsahovat ...
  • Finanční gramotnost ve výuce matematiky na střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Antoniewiczová, Petronella (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Předložená diplomová práce má za cíl sloužit jako pomůcka ve výuce finanční matematiky v hodinách matematiky na druhém stupni základních škol a převážne na středních školách. První část práce obsahuje rozbor školních ...
  • Finanční matematika pro střední školy s podporou internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Tomandl, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019
   The work deals with financial mathematics and its teaching in upper secondary school. This thesis contains introduction to finance, simple and compound in- terest, securities, bonds, loans and savings. The work is also ...
  • Geometrická zobrazení ve středoškolské matematice s podporou internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáčková, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Tato práce se zabývá geometrickými zobrazeními v rovině vyučovanými na středních školách. Práce má formu webových stránek, obsahuje řadu interaktivních prvků usnadňujících studentovi pochopení problému jako hypertextové ...
  • Integrace tabletu z pohledu výuky matematiky 

   Defence status: RECOGNIZED
   Suleymanova, Julianna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 2. 2022
   Disertační práce zkoumá postoje žáků a učitelů k používání tabletů ve výuce matematiky na druhém stupni základní školy. V práci je analyzováno, jak se tento postoj mění během roku používání tabletů. Výzkum realizovaný v ...
  • Integrace tabletu z pohledu výuky matematiky 

   Defence status: DEFENDED
   Suleymanova, Julianna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 11. 2021
   The dissertation thesis investigates students' and teachers' attitudes towards using tablets in mathematics lessons at the lower-secondary level. The study analyzes how the attitudes change during a one-year implementation ...
  • Komplexní čísla ve výuce matematiky na střední škole s využitím internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Šilarová, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 2. 6. 2006
   The thesis deals with the topic of complex numbers in mathematics education at high schools. It is divided into two parts - rating of already existing web sites concerning complex numbers and creating new ones. In the first ...
  • Nerovnosti pro nadané žáky středních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Šalom, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Práce obsahuje učební text určený žákům středních škol. Jejím cílem je naučit žáky řešit úlohy o nerovnostech, které se mohou vyskytovat na českých i zahraničních mate- matických soutěžích určených středoškolákům. V první ...
  • Obvody a obsahy rovinných útvarů 

   Defence status: DEFENDED
   Šrámek, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 6. 2017
   Název práce: Obvody a obsahy rovinných útvarů Autor: Martin Šrámek Katedra / Ústav: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. Abstrakt: Diplomová práce Obvody a obsahy rovinných ...
  • Platonská a Archimédovská tělesa a jejich vlastnosti ve výuce matematiky na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Dohnalová, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Název práce: Platónská a archimédovská tělesa a jejich vlastnosti ve výuce matematiky na středních školách Autor: Eva Dohnalová Katedra: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. ...
  • Pravidelné mnohostěny a jejich vlastnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlovičová, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Tato práce je určena pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti, zvláště pro zájemce o geometrii pravidelných mnohostěnů. Lze ji samozřejmě použít i jako pomůcku při výuce pravidelných mnohostěnů. Jedná se o ucelený text ...
  • Program pro výuku základů matematické logiky 

   Defence status: DEFENDED
   Moravec, Luboš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 6. 2006
   Nazev prace: Program pro vyuku zakladu matematickeJogiky Autor: Lubos Moravec Katedra: Katedra didaktiky matematiky Vedouci bakalarske prace: RNDr.Jarmila Kobova, CSc. E-mail vedouci: Robova^karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: ...
  • Rovnice a nerovnice ve středoškolské matematice s využitím internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Gloc, Jaromír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 6. 2. 2009
   Diplomová práce hodnotí české a anglické webové stránky zaměřené na výuku rovnic a nerovnic na středních školách. Srovnává jejich přístup k tématu, pokrytí středoškolské výuky a různé interaktivní prvky, kterými je výklad ...
  • Sbírka úloh na obvody a obsahy rovinných útvarů 

   Defence status: DEFENDED
   Šrámek, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
  • Sbírka úloh o čtyřúhelnících 

   Defence status: DEFENDED
   Nohál, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Název práce: Sbírka úloh o čtyřúhelnících Autor: Bc. Pavel Nohál Katedra / Ústav: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc., Katedra didaktiky matematiky Abstrakt: Sbírka úloh o ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV