• African-American Women Leaders after 1950s 

   Defence status: DEFENDED
   Rybková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   práce Tato bakalářská práce se snaží autenticky popsat situaci afroamerických aktivistek činných ve Spojených státech druhé poloviny dvacátého století. Aby bylo toto období řádně vystiženo, byly vybrány čtyři afroamerické ...
  • The American Notion of Freedom: Freedom as a Central Element of American History and its Reflection in Literature. 

   Defence status: DEFENDED
   Tomášková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 6. 2020
   This thesis explores the American notion of freedom and its interpretations within individual periods of American history. In the thesis, freedom is described upon the basis of historical context, and its importance is ...
  • Atheism in America 

   Defence status: DEFENDED
   Koranda, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   Tato diplomová práce analyzuje rychlý nárůst počtu ateistů, který lze v současné době pozorovat ve Spojených státech amerických. Tento základní předpoklad staví na výsledcích několika celonárodních průzkumů veřejného mínění, ...
  • "Bad Nigga": Hypermasculinity in African American Culture 

   Defence status: DEFENDED
   Sedlák, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Cílem diplomové práce je analyzovat a interpretovat hypermaskulinní prvky v performanci Afroamerických rapperů. Zkoumá její principy a zároveň nastiňuje možný vliv rapové hudby na veřejnost, čímž reaguje na neustálou kritiku ...
  • The beginnigs of American feminism 

   Defence status: DEFENDED
   Mergeščíková, Tamara (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   in Czech Cílem této diplomové práce je vysledovat a popsat počátky feministického myšlení v Americe. Záměrem je ukázat jak se feminismus vyvíjel v puritánské/protestantské společnosti a také dopady feminismu na Afroameričany ...
  • The Concept of Property in the Context of Early American Political Writing 

   Defence status: DEFENDED
   Čabartová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Když sledujeme hodnoty, které se opakovaně objevují v rané americké literatuře, setkáváme se s ideály jako jsou svoboda, volnost a individualita. Ačkoliv majetek a vlastnictví jsou také klíčové v rámci ideologie a motivace ...
  • The Concept of Self-Definition: Emersonian Principles in Ralph Ellison's Invisible Man and Richard Wright's Native Son 

   Defence status: DEFENDED
   Piňosová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Ralph Waldo Emerson, významný americký myslitel devatenáctého století, nepřestává svým dílem inspirovat, zejména díky tomu, že své myšlenky zaměřuje na jedince s účelem dodat mu vnitřní sílu. Především jeho pojetí svrchovanosti ...
  • Czech Immigrants in Minnesota; History and Critical Bibliography 

   Defence status: DEFENDED
   Škopek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce si klade za cíl objasnit důvody českého vystěhovalectví do Spojených států a s tím související způsoby majoritního rozvoje emigrace po roce 1848. V textu jsou taktéž zohledněny kroky a procesy, které byly nutné ...
  • Demetra Vaka-Brown as a representative of American orientalism in literature 

   Defence status: DEFENDED
   Stránský, Rudolf (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Tato magisterská diplomová práce je věnována dvěma románovým cestopisným fikcím Haremlik - Some Pages from the Life of Turkish Women (1909) a The Unveiled Ladies of Stamboul (1923) a jejich autorce Demetře Vaka-Brown (1877 ...
  • Du Bois and rap music: two ways of awakening of the African American self-consciousness 

   Defence status: DEFENDED
   Sedlák, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 2. 2011
   Cílem této práce je postihnout určitý druh souvislosti mezi myšlením W.E.B. Du Boise a rapovou hudbou jakožto dvou nesmírně významných vlivů na afroamerickou komunitu, a popsat tedy vývoj myšlení této menšiny od jednoho z ...
  • Emerging Voices: The Portrayal of Minorities in the Work of Willa Cather 

   Defence status: DEFENDED
   Plicková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Záměrem této práce je prozkoumat portrét odlišných a pro svou jinakost upozaďovaných jedinců v beletristickém díle Willy Catherové. Text se soustředí především na román Moje Antonie (My Ántonia, 1917) napsaný v ich-formě. ...
  • Emerson's influence on women in works of Nathaniel Hawthorne 

   Defence status: DEFENDED
   Teršová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 2. 2012
   Vzhledem k důrazu na pojmy jako sebedůvěra či spoléhání na sebe samého ("self-reliance"), vnitřní vedení ("inner guidance") a původní Já ("the aboriginal Self") rozvíjí filozofie Ralpha Walda Emersona teze, které upřednostňují ...
  • Emerson's Self-reliance as a Core Value of American Society 

   Defence status: DEFENDED
   Zeimannová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   From the time of the establishment of American society till now, themes of self-reliance and freedom belong to the most recognized values of the U.S. Studies have shown that the values of American society, even though they ...
  • The Emersonian Pynchon 

   Defence status: DEFENDED
   Naser, Safwan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Ralph Waldo Emerson ajeho postmodernf kolega Thomas Pynchon ... zdanlive neslucitelne spojenf. Tato dimplomova prace si klade za cH prozkoumat neobvykle spojeni mezi temito autory a poukazat na znacny vliv, ktery Ralph ...
  • Hidden Treason: Aspects of the Protagonist's Action in Ralph Ellison's Invisible Man 

   Defence status: DEFENDED
   Redchitc, Daria (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   bakalářské práce O románu Neviditelný Ralpha Ellisona se zeširoka diskutovalo hned od chvíle jeho publikování v roce 1952, ale podle mého názoru nezískal jeho Prolog patřičnou pozornost. V této bakalářské práci se chystám ...
  • Incest in the Nineteenth Century American Literature 

   Defence status: DEFENDED
   Gudkov, Danila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   The subject of this BA thesis is social and political reasons behind the incest fascination in 19th century America. My aim is to investigate the surprisingly common details prevalent in this area of American literature ...
  • Indians as the Imminent Threat: The Portayal of indians in Captivity Narratives 

   Defence status: DEFENDED
   Brožová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   in Czech Hlavním tématem této diplomové práce je zobrazení Indiánů ve vybraných dílech vyprávění zajatců. Stěžejním dílem pro analýzu a popis je dílo Mary Rowlandsonové, Narrative of the Captivity and Restoration of Mrs ...
  • The Legacy of Invisible Man: Ralph Ellison's Influence on Fight Club. 

   Defence status: DEFENDED
   Otáhal, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   This thesis explores the themes of Ralph Ellison's Invisible Man (1952) in comparison with Chuck Palahniuk's Fight Club (1996) through the views of the intradiegetic unnamed first- person narrators of both novels. Although ...
  • An Outlaw Journalist's Journey through an Era Decadent and Depraved: Hunter S. Thompson in the context of America of the 1960s and early 1970s. 

   Defence status: DEFENDED
   Stárek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 2. 2015
   Tato diplomová práce se zaměřuje na uměleckou osobnost Huntera S. Thompsona, jednu z nejvýraznějších kulturních postav poválečné Ameriky, a jeho vývoj coby autora, novináře a idolu americké kontrakultury 60. let. Tato éra ...
  • The portrayal of the tragic mulatto myth in William Faulkner's Light in august 

   Defence status: DEFENDED
   Vejvodová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tato bakalářská práce se zabývá pojetím rasové problematiky v díle předního amerického spisovatele Williama Faulknera, konkrétně tedy pojednává o zobrazení mýtu postavy tragického mulata v románu Srpnové světlo. Z hlediska ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV