• Existence bez existujícího 

   Defence status: DEFENDED
   Vaškovic, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The aim of this diploma thesis is to elucidate the ambiguous relation between the concepts of absolute alterity (tout Autre), there is (il y a) and the element (L'élément) in the work of Emmanuel Levinas. The investigation ...
  • Kierkegaard's and Dostoevsky's conception of subjectivity 

   Defence status: DEFENDED
   Vaškovic, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 4. 2022
   Existential entrapment in the works of Dostoevsky and Kierkegaard (Petr Vaškovic) Abstrakt Zastřešující otázka, která uvádí v pohyb Dostojevského a Kierkegaardovy komplexní analýzy afektivních, racionálních i duchovních ...
  • Momenty viny 

   Defence status: DEFENDED
   Dřínková, Mirka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Výklad začíná u vulgárního pojmu viny a snaží se odhalit, s jakými představami je tento spojen. Na základě nich se pak snaží osvětlit, co všechno může znamenat "být vinen". Pojem viny je analyzován a dáván do souvztahu s ...
  • O pojmu rozumění v novější hermeneutické filosofii 

   Defence status: DEFENDED
   Jiskra, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   V této práci jsem se pokusil zmapovat nejvýznamnější milníky v dějinách novější hermeneutické filosofie a soustředil jsem se na nejdůležitější pojem hermeneutické filosofie, totiž na pojem rozumění. Pokoušel jsem se o to, ...
  • Otázka sebeuskutečnění ve filosofii Jana Patočky 

   Defence status: DEFENDED
   Härtel, Filip Hanuš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Tématem této práce je otázka sebeuskutečnění, co to znamená žít smysluplný život. Východiskem této práce a rámcem, v němž se pohybuje jsou texty Jana Patočky shrnuté pod titulem Negativní platonismus. V těchto textech ...
  • Phenomenology of space: Husserl's and early Heidegger's notion of space 

   Defence status: DEFENDED
   Dražan, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
  • Pojem aury mezi Benjaminem a Adornem 

   Defence status: DEFENDED
   Vítů, Viktorie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   In my thesis I focus on Benjamin's notion of aura which can be found in The Work of Art in the Age of its Technological Reproducibility and A short History of Photography. I read the notion of aura as uniqueness of (not ...
  • Věčnost a časovost v Máchovských studiích Jana Patočky 

   Defence status: DEFENDED
   Krlínová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Bakalářská práce se zabývá pojetím časovosti a věčnosti v textu Jana Patočky "Čas, věčnost a časovost v Máchově díle". Podrobně zkoumá interpretaci Máchovského modelu světa, kterou spojuje s Patočkovou koncepcí životních ...
  • Vnucené uznání: vztah identity a jednání v díle Frantze Fanona 

   Defence status: DEFENDED
   Vidím, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   In my work I would like to focus on a relation of two notions very important in the works of Frantz Fanon. These two notions are identity and agecny. How does a colonised subject's idenity transform in the frames of ...
  • Vztah mezi Bohem a člověkem v pojetí Sørena Kierkegaarda 

   Defence status: DEFENDED
   Dyčková, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   V práci se pokouším vyložit, jakým způsobem se vztahuje v rámci Kierkegaardovy koncepce člověk k Bohu a, sekundárně, Bůh k člověku. Práce se zabývá větším objemem témat, na která se pokouším poskytnout náhled z perspektivy ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV