• Ambazonie a Biafra - vnější periferie nebo transhraniční region 

   Kučera, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Předkládaná práce se zabývá přeshraniční dynamikou dvou regionů, a to Ambazonie a Biafry, které se nachází v Republice Kamerun a Nigerijské Federativní koumané regiony sdílí společnou hranici. Hlavním cílem práce bylo ...
  • Aplikace teorií E. Luttwaka a A. S. Nieta na případy vnitrostátních konfliktů ve Rwandě a Mali 

   Navara, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Téma tezí mé bakalářské práce bude aplikování teorií E. Luttwaka a A. Sancheze Nieta na případy konfliktů v Mali a ve Rwandě. Tyto teorie jsou popsané v článcích "Give War a Chance" od Edwarda Luttwaka a "Give War a Chance ...
  • Azawad: historie, příčiny a mezinárodní okolnosti pokusu o nezávislý stát 

   Čepičková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Bakalářská práce "Azawad: historie, příčiny a mezinárodní okolnosti pokusu o nezávislý stát" se zabývá konfliktem na území Mali, jehož kořeny sahají až do předkoloniálního období. V první části je tedy cílem popsat historický ...
  • Border Barriers in the Modern World: Factors Contributing to Barrier-building Practices in the post-1945 World 

   Mičko, Branislav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   The number of border barriers has increased rapidly in the last decades. These barriers appeared between the wealthy and the poor, between the stable and those ridden by civil wars, between traditional military rivals and ...
  • BRICS Organization: Comparison of the Countries' Economies and Geopolitical Influence. Potential Development 

   Voronkova, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 29. 1. 2015
   Master thesis "BRICS Organization: Comparison of the Countries' Economies and Geopolitical Influence. Potential Development" describes the cooperation of Brazil, Russia, India, Russia and South Africa within BRICS international ...
  • The Challenge of Modern Maritime Piracy for International Community 

   Szuma, Gabriel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 29. 1. 2015
   Pirátství jako jedna z nejstarších ilegálních činností ohrožuje mezinárodní prostředí, díky své nezákonné a mnohdy až kruté povaze. Dnešní pirátství, které je charakteristické zejména pro Afriku a Asii, má podstatné důsledky ...
  • China's Geopolitical Aspirations and Serbia's Role in the One Belt, One Road Initiative Analyzed Through the Context of the Heartland Theory by Halford John Mackinder 

   Kuljanin, Vedran (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 28. 6. 2018
   The aim of this thesis is to provide an in-depth analysis on the projected nature of China's One Belt, One Road (OBOR) initiative through Chinese engagement in Eastern Europe, with a particular focus on Serbia. The current ...
  • China's rare earth monopoly: a study of the U.S. discourse 

   Lee, Chi Sin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 24. 6. 2016
   This thesis examines the way in which China's share of the rare earths global industry is constructed as a threat. The central argument of the research is that the US discourse presented a new form of danger through the ...
  • The Democratic Transition of Czechoslovakia, the German Democratic Republic and their Successor States, with Particular Focus on the Geopolitical Framework after 1989 

   Holtschke, Eric (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
   (by Eric Holtschke) The end of the Cold War and thus the collapse of the Eastern Bloc was, in the words of Mary Farrell, "one of the late twentieth century's defining moments"1 : Communist rule in Central and Eastern Europe ...
  • Demography and Security in Sub-Saharan Africa 

   Bankóová, Valéria (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   S ohledem na současný trend rychlého růstu počtu obyvatel, a to zejména v tzv. globálním Jihu, by se mělo otázce důsledků demografické změny pro bezpečnost dostat zvýšené pozornosti. Nedávno vzniklý obor politické demografie ...
  • Economic regionalism on the example of the Shanghai Cooperation Organisation 

   Ponomarenko, Anastasia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 10. 2. 2017
   In the work on the example of Shanghai Cooperative Organization we try to discover what impact execute globalization and regional integration on the world policy, how such associations promote the economic environment of ...
  • Enviromental politics in the EU. Comparative study of two member states: Germany and Spain 

   Garrido López, Silvia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   In a world that is increasingly growing in awareness on the detrimental effects that global warming may have on nature and human population in the short and long run, it seems reasonable to have a look at how the country ...
  • The European Union and expansion - potential borders of the European Union 

   Dočkalová, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Tato diplomová práce detailně posuzuje téma potenciální budoucí hranice EU. Za tímto účelem je v práci použita metodologie, která obsahuje, jak kvantitativní tak kvalitativní zhodnocení ekonomických, politických a civilizačních ...
  • Fragmentace politické mapy v Africe: současná separatistická hnutí 

   Vlasatá, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   (abstrakt) Bakalářská práce Fragmentace politické mapy Afriky: současná separatistická hnutí se věnuje separatistickým hnutím v Africe, která jsou v současnosti aktivní. Práce nejprve vysvětluje samotný pojem separatistická ...
  • Fragmentace politické mapy v Africe: současná separatistická hnutí 

   Vlasatá, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 24. 1. 2017
   (abstrakt) Bakalářská práce Fragmentace politické mapy Afriky: současná separatistická hnutí se věnuje secesionistickým konfliktům a hnutím do nich zapojených po roce 2011 v Africe. Práce nejprve vysvětluje samotný pojem ...
  • Fragmentace politické mapy v Africe: současná separatistická hnutí 

   Vlasatá, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   (abstrakt) Bakalářská práce Fragmentace politické mapy Afriky: současná separatistická hnutí se věnuje separatistickým hnutím v Africe, která jsou v současnosti aktivní. Práce nejprve vysvětluje samotný pojem separatistická ...
  • Geopolitický vliv USA v subsaharské Africe a jeho proměny během 2. pol. 20. století 

   Chaloupková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj ve čtyřech zemích subsaharské Afriky (Libérie, Nigérie, Somálsko a Rwanda) během studené války a let devadesátých a na roli USA v těchto státech ve sledovaném období. Základní výzkumnou ...
  • Geopolitika nesamosprávných území ve světě? 

   Dařílek, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem nesamosprávných území z geopolitického hlediska. Nesamosprávná území jsou ta území, která se vyskytují na příslušném seznamu vytvořeném a spravovaném Organizací spojených národů a ...
  • Geopolitika súčasných medzinárodne neuznaných štátov 

   Bombalová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Cieľom diplomovej práce Geopolitika súčasných medzinárodne neuznaných štátov je analýza faktorov, ktoré ovplyvňujú medzinárodno-politický status neuznaných štátov prostredníctvom identifikácie geopolitických záujmov ...
  • Ghana - cesta demokracie v Africe 

   Zhelyaskova, Marina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá změnami politického systému Ghany po vyhlášení nezávislosti v roce 1957, s důrazem na změny provedené v 90. letech, které nastartovaly proces demokratizaci v Ghaně. Práce vychází z tranzitivního ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV