• Autenticita manažera 

   Defence status: DEFENDED
   Nuslauerová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
  • Domácnosti s dětmi v podmínkách výkonové společnosti. Vybrané ekonomicko psychologické aspekty domácnosti 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Čapek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
   Počet obyvatel v evropských zemích neustále klesá. Zaměřil jsem se především na to, co mladé lidi při rozhodování, zda mít děti ovlivňuje, jaký je rozdíl ve vnímání dnešních nároků výkonové společnosti u mladých domácností ...
  • Efektivní kompetenční model 

   Defence status: DEFENDED
   Hoffmannová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Metodologie kompetencí se vyvinula z výzkumů zaměřených na určení vlastností a charakteristik, které se podílejí na rozlišení mezi průměrnou a nadprůměrnou výkonností. Přínosem kompetenčního modelu je to, že poskytuje ...
  • Irrational investment strategies and decision making biases of novice investors 

   Defence status: DEFENDED
   Frecer, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
  • Klíčové kompetence a dovednosti marketingového manažera 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíchal, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 1. 2008
   Tématem mé diplomové práce je oblast manažerských kompetencí a dovedností. Cílem práce bylo identifikovat jaké kompetence a dovednosti jsou klíčové pro úspěšný výkon profese marketingového manažera, pracujícího v nadnárodních ...
  • Koučování a osobnostní typologie 

   Defence status: DEFENDED
   Riethof, Norbert (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 4. 2007
   This work describes theoretical background of coaching and it compares coaching with other methods in human resources development areas. The main context is the usage of coaching in corporate organizations. This work also ...
  • Making "exit" decisions: monitoring and adapting intuitive judgement processes involved 

   Defence status: DEFENDED
   Bakošová, Nina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Cílem diplomové práce bylo prozkoumat výstupní rozhodování (tj. rozhodnutí opustit jakoukoliv aktivitu vyadující pedchozí penní, asové nebo jiné investice) a jeho moná zlepení, a to nejenom v oblasti podnikání, ale pedevím ...
  • Práce a smysl života 

   Defence status: DEFENDED
   Korbelová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Diplomová práce na téma práce a smysl života se zabývá dvěmi důležitými oblastmi psychologie, z nichž jedna spadá do obecné a druhá do pracovní psychologie. Přestože se obě oblasti zdají být odlišné, tato diplomová práce ...
  • Psychologické aspekty genderu v pracovním procesu a managementu 

   Defence status: DEFENDED
   Pauknerová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 5. 2007
   V současné době se do středu zájmu odborníků z oblasti věd o člověku a společnosti dostala problematika rovných příležitostí pro muže a ženy, která má zásadní vliv i na život každého z nás. Velmi aktuální a významná je ...
  • Psychologické aspekty genderu v pracovním procesu a managementu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pauknerová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
   V současné době se do středu zájmu odborníků z oblasti věd o člověku a společnosti dostala problematika rovných příležitostí pro muže a ženy, která má zásadní vliv i na život každého z nás. Velmi aktuální a významná je ...
  • Psychologické aspekty rozvoje prodejních dovedností. Případová studie tréninku obchodního jednání s klientem pro osobní bankéře 

   Defence status: DEFENDED
   Čapek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   Problematiku psychologických aspektů rozvoje prodejních dovedností jsem si vybral především proto, že bych se jí rád zabýval po skončení školy. Toto téma zároveň volně navazovalo na moji předchozí diplomovou práci na téma ...
  • Psychologicky pracovní způsobilost auditora v nadnárodní firmě 

   Defence status: DEFENDED
   Brikciová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
  • Vyjednávání: obzory a meze psychologické analýzy (výzkum vztahu potřeb v interpersonální oblasti) 

   Defence status: DEFENDED
   Půda, Ivo (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   Ve své diplomové práci se zabývám psychologickým pohledem na vyjeuuáváuí. Snažil jsem se vycházet z minulých výzkumú a poznatkú, mapovat oblast současného dění a reflektovat praktické přesahy. Rovněž nalézaní hranic ...
  • Výběr policistů do specializovaných útvarů 

   Defence status: DEFENDED
   Nezbedová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   PRÁCE PODÁVÁ PŘEHLED O SOUČASNÉ PODOBĚ PERSONÁLNÍCH VÝBĚRŮ K POLICII ČR, S DŮRAZEM NA VÝBĚRY DO SPECIALIZOVANÝCH ÚTVARŮ, JAKÝMI JSOU KRIMINALISTICKÝ ÚSTAV PRAHA A ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY. TĚŽIŠTĚ PRÁCE SPOČÍVÁ MIMOJINÉ V NALEZENÍ ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV