• Kvatifikátory typu MÁLO a MNOHO v českém znakovém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Šimůnek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 2. 2022
   Toto bakalářská práce se zaměřuje na kvantifikátory typu MÁLO a MNOHO v českém znakovém jazyce. Těžištěm práce je dlouhodobá systematická excerpce výpovědí a celých promluv obsahujících znaky s významem ‚málo' a ‚mnoho' v ...
  • Minimální páry v českém znakovém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Silovská, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Bakalářská práce se zaměřuje na výzkum minimálních párů v českém znakovém jazyce, v nichž pozice rozlišujícího segmentu může být obsazena jakýmkoli parametrem znaku (tvar ruky, místo artikulace, pohyb, orientace dlaně, ...
  • Mluvní komponenty v českém znakovém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Vlková, Jiřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu mluvních komponentů v současném českém znakovém jazyce. Materiálovými východisky práce jsou videa publikovaná v rámci facebookové skupiny Zábava pro neslyšící v ČR a videa z pořadu ...
  • Pojmenování základních barev v českém znakovém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Brhel, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Cílem práce je popsat zásobu pojmenování pro základní barvy v českém znakovém jazyce, zvláště se zřetelem k zahrnuti různých formálních variant (generačních, regionálních apod.) s důrazem na motivaci jednotlivých lexémů. ...
  • Reflexivní se v psané češtině českých neslyšících 

   Defence status: DEFENDED
   Hrabětová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 2. 2022
   Cílem této práce je analyzovat a popsat odchylky v užívání reflexivního se v psané češtině českých neslyšících s přihlédnutím k rozdílným funkcím a významům morfému se v jednotlivých typech reflexivních sloves. První část ...
  • Tvary ruky českého znakového jazyka a typy jeho znaků (frekvenční analýza komunikace českých neslyšících) 

   Defence status: DEFENDED
   Oberfalzerová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Práce se zabývá frekvenční analýzou tvarů ruky (tj. jedním typem fonémů znakových jazyků) a frekvenční analýzou typů znaků (jednoručních, dvouručních aj.) v českém znakovém jazyce v přirozeném projevu českých neslyšících. ...
  • Vizuální percepce a fonologické formy lexémů českého znakového jazyka (frekvenční analýza vybraných parametrů znaků) 

   Defence status: DEFENDED
   Klabanová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou omezení / constraints ve znakových jazycích, zejména pak omezeními ve vizuální percepci. Součástí práce je přehled obecných poznatků o omezeních ve znakových jazycích, představeny ...
  • Vyjadřování příčiny a důsledku v psané češtině českých neslyšících 

   Defence status: DEFENDED
   Nedbalová, Žofie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Tato práce se věnuje vyjadřování příčiny a důsledku v psané češtině českých neslyšících (tj. těch, kterým mluvený jazyk není plně dostupný sluchovou cestou). Na základě české odborné jazykovědné literatury představuje ...
  • Změny ve výšce realizace znaků českého znakového jazyka vlivem koartikulace 

   Defence status: DEFENDED
   Lachmanová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Tato práce se věnuje změnám ve výšce realizace znaků českého znakového jazyka vlivem koartikulace. Teoretický základ práce vychází z odborné české a zahraniční literatury o fonologických procesech v řeči. Součástí práce ...
  • Znaky pro základní kalendářní jednotky v českém znakovém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Fritz, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Cílem práce je zmapovat znaky pro základní kalendářní jednotky v českém znakovém jazyce (roční období, měsíce, dny). Práce vychází z jazykových dat shromážděných metodou elicitace provedenou mezi neslyšícími respondenty ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV