• Dynamická správa entit 

   Mizera, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 1. 2013
   Název práce: Dynamická správa entit Autor: Jiří Mizera Katedra (ústav): Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Karel Richta CSc. e-mail vedoucího práce: richta@ksi.mff.cuni.cz Abstrakt: Cílem ...
  • Generování kódu z diagramů aktivity jazyka UML 

   Gajarský, Pavol (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Generování kódu z jazyka UML je dosud značně omezené. Diagramy, z nichž je nejčastěji generován kód popisují statickou strukturu. Jde především o diagramy tříd. Jedním z nejužitečnějších a nejméně využitých druhů jsou právě ...
  • Generování kódu ze stavového modelu UML 

   Píš, Ľuboš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Tato práce se zabývá implementací vhodného algoritmu generování kódu ze stavových diagramů v UML. Práce obsahuje analýzu popisu stavových automatů v jazyce UML, následuje popis formátu vstupního souboru navrhovaného ...
  • Generování sekvenčních diagramů UML z kódu 

   Šimon, Štefan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Sekvenčné diagramy sú jedným typom UML diagramov. Špecifikácia UML 2.1 prináša nové vlastnosti sekvenčných diagramov umožňujúce znázorniť správanie systému na úrovni programového kódu. S príchodom týchto vlastností vzniká ...
  • Grafické prostředí pro návrh dialogových aplikací 

   Živčák, Imrich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   State machines are commonly used in Software engineering during software design and development. Today's well-known UML language forms basic resource for representation of state machines. However, they didn't have an XML ...
  • Implementation of the Integrated Development Platform (IDP) 

   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   Obsahem diplomové práce bylo navrhnout a vyvinout aplikaci, která sdružuje instalaci a následnou integraci nástrojů pro správu softwarových projektů do jednoho přehledného funkčního celku. Aplikace navíc měla umožňovat ...
  • Informační systém překladatelské firmy 

   Severýn, Prokop (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Práce analyzuje informační potřeby překladatelské agentury s důrazem na optimalizaci a automatizaci překladových procesů. Na základě analýzy je v práci navržen pro agenturu informační systém, a to včetně volby technologií. ...
  • Integrace systémů pomocí společného doménového modelu 

   Choma, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Kanonický dátový model (Canonical Data Model) obsahuje popis všetkých dát, ktoré sa v organizácií používajú. Všepokrývajúci model však môže byť náročný na realizáciu a preto sa zvyčajne rozsah tohto modelu definuje tak, ...
  • Metody pro odhadování pracnosti softwarových projektů ve vývoji 

   Cipra, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Práce se zabývá odhadováním softwarových projektů. V první části jsou představeny vybrané metody pro odhadování a problémy s odhadováním spojené. Následuje analýza stavu odhadování a volba metod vhodných pro použití v ...
  • Nástroj pro práci s NDL 

   Myazina, Elena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   Nazev prace: Nástroj pro práci s NDL Autor: Elena Myazina Katedra (ustav): Katedra softwaroveho inženýrství Vedouci diplomove prace: Doc. Ing. Karel Richta, CSc. e-mail vedouciho: richta@ksi.ms.mff.cuni.cz Abstrakt: Aktuální ...
  • Srovnání vyspělosti firem v ČR z hlediska softwarového vývoje 

   Borský, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   V České republice existuje mnoho firem vyvíjejících software. Kvalita samotných procesů vývoje je však velkou neznámou. Tato práce si proto klade za cíl zjistit úroveň těchto procesů a srovnat ji s velikostí firem. V rámci ...
  • Tools for NDL Elaboration 

   Myazina, Elena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Název práce: Nástroje pro zpracování NDL Autor: Bc. Elena Myazina Katedra (ustav): Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Karel Richta, CSc., katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální ...
  • Tools for NDL Elaboration 

   Myazina, Elena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Název práce: Nástroje pro zpracování NDL Autor: Bc. Elena Myazina Katedra (ustav): Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Karel Richta, CSc., katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální ...
  • Transformace z OCL do SQL 

   Sobotka, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Cílem této diplomové práce nazvané Transformace z OCL do SQL je prozkoumat možnosti rozšíření CASE nástroje Enterprise Architect o schopnost generování SQL kódu, který implementuje integritní omezení v OCL z platformově ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV