• AIDS - nakažení a některé etické aspekty z toho plynoucí 

   Defence status: DEFENDED
   Staněk, Josef (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
   STANĚK, J. AIDS - Nakažení a některé etické aspekty z toho plynoucí. Praha 2007. Bakalářská práce. Karlova universita v Praze. Katolická teologická fakulta. Katedra teologické etiky a spirituální teologie. Vedoucí práce ...
  • Boj proti terorismu ve světle nauky o takzvané "spravedlivé válce". Návrh kriteriologie. 

   Defence status: DEFENDED
   Holub, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 5. 2008
   NĚMECKÁ ANOTACE Der Kampf gegen den Terrorismus im Licht der Lehre über den sogenannten "gerechten Krieg" Vorschlag einer Kriteriologie Die Arbeit versucht, die Lehre über den gerechten Krieg, wie sie im Katechismus ...
  • Církev - morální svědomí společnosti. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Čápová, Eva (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   In my thesis "The Church - a Moral Conscience of the Society" I am looking for and consequently offer a possible consensus between the liberal conception of the civil society and the fundamental base of the Church. ...
  • Darování orgánů - povinnost, dar nebo šance? 

   Defence status: DEFENDED
   Uher, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
   Martin Uher DAROVÁNÍ ORGÁNŮ - POVINNOST, DAR NEBO ŠANCE? Bakalářská práce Resumé Práce se snaží podat stručný přehled problematiky odběru a transplantace orgánů z medicínského i etického hlediska. V první části, po úvodu ...
  • Dítě jako zboží v prostituci. Perspektivy teologicko-etické reflexe. 

   Defence status: DEFENDED
   Milfait, René (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 11. 2007
   DÍTĚ JAKO ZBOŽÍ V PROSTITUCI. PERSPEKTIVY TEOLOGICKO-ETICKÉ REFLEXE Summary The submitted thesis discusses child prostitution as a form of commercial sexual exploitation of children within the framework of theological ...
  • Etické otázky v diskusii o eutanázii 

   Defence status: DEFENDED
   Ferenčiková, Daniela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   Ethical questions in the discussion about the euthanasia A birth, a life and a death - all these phenomena present an universal and unnecassary experience of mankind and each individual. Death, then an individual extinction ...
  • Etika mezi rozumem a zjevením. Analýza morálně-teologického konceptu Augustina Zippeho. (1746/7-1816) 

   Defence status: DEFENDED
   Lorman, Jaroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 9. 2009
   Etika mezi zjevením a rozumem. Analýza morálně teologického konceptu Augustina Zippeho (1746/7-1816) Předložená práce představuje pokus přiblížit se jedné části morálně-teologické tradice. Práce obsahuje pět kapitol (kromě ...
  • Institut dříve projevených přání pacientů. Rizika a přínos. 

   Defence status: DEFENDED
   Matějek, Jaromír (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   The thesis deals with the interpretation of "the advance directives". In particular, contexts are identified in which the interpretation is made. The thesis show the significance of the contexts from the ...
  • Die Kollaboration von Katholischer Kirche und Geistlichen mit dem staatssozialistischen Regime der DDR aus theologisch-ethischer Perspektive 

   Defence status: DEFENDED
   Buss, Gregor (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 29. 9. 2010
   The doctoral thesis tries to reflect the collaboration of Catholic priests with the Ministry for State Security (= Ministerium für Staatssicherheit; MfS or Stasi) in the former GDR from a theological perspective. This is ...
  • Křesťanské hodnoty v životě dospívající mládeže. 

   Defence status: DEFENDED
   Šmejkal, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   Resumé ŠMEJKAL, Jiří. Křesťanské hodnoty v životě dospívající mládeže Diplomová práce Diplomová práce Křesťanské hodnoty v životě dospívající mládeže je koncipována jako pracovní materiál pro terapeuty, kněze a další ...
  • Migrace, pracovní migrace a související etické problémy 

   Defence status: DEFENDED
   Kasal, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
   RESUMÉ Tato bakalářská práce jistě nemůže poskytovat vyčerpávající odpovědi na celou řadu zásadních otázek. Snahou bylo zmapovat aktuální situaci migrantů v ČR, jejich práv, právního prostředí ČR a EU. S fenoménem migrace ...
  • Oprávnění a hranice státní suverenity v imigrační politice - Přistěhovalecká politika z pohledu křesťanské sociální etiky 

   Defence status: DEFENDED
   Štica, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 9. 2009
  • Osobni svobody a bonum commune - Analýza díla Teorie spravedlnosti Johna Rawlse z pohledu křesťanské etiky 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Novitzky, Peter (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   This work tries to present the importance of the theory of justice of John Rawls from the point of view of Christian ethics, pointing out selected aspect of this theory. The basis for this reflection gives the fact, that ...
  • Porušování autorských práv a jejich mravní hodnocení 

   Defence status: DEFENDED
   Koudelka, Michael (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Bakalářská práce Jméno a příjmení studenta: Michael Koudelka Studijní program a obor: Teologie - náboženské nauky Katedra: Katedra teologické etiky a spirituální ...
  • Pracovní vztah nadřízený - podřízený ve světle křesťanské etiky a spirituality 

   Defence status: DEFENDED
   Roubal, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 6. 2009
   RESUMÉ Název práce: Pracovní vztah nadřízený - podřízený ve světle křesťanské etiky a spirituality Jméno autora: Tomáš Roubal Bakalářská práce se zabývá východisky, principy, postoji a podněty křesťanské etiky a spirituality ...
  • "Milovat život je pravá bohoslužba." Analýza vybraných josefinských morálně-teologických traktátů. 

   Defence status: DEFENDED
   Lorman, Jaroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   Loving Life Is the True Divine Service - Analysis of Selected Morally Theological Treatises from the Period of Joseph II Jaroslav Lorman The work is focused on morally theological treatises from the period of Joseph II ...
  • Spravedlnost daňového systému 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Dagmar (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
   RESUMÉ V současné době je v České republice připravována daňová a sociální reforma. Jedním z hlavních kroků daňové reformy má být snížení daně z příjmů fyzických osob. Vláda hodlá zavést rovnou daň. Druhou změnou, která ...
  • Vyhnání /odsun Němců po druhé světové válce jako etický problém. 

   Defence status: DEFENDED
   Smejkal, Josef (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   German people displacement after the World War II as an ethical problem - getting over the past and the guilt in the announcemets of organisations and groups expressing attitudes on the Czech-German relationship problems. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV