• Parlamentarismus v Evropské unii 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 11. 2014
   Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Doktorský studijní program: Teoretické právní vědy Studijní obor: Ústavní právo Školitel: doc. JUDr. Jana Reschová, CSc. DISERTAČNÍ PRÁCE Parlamentarismus v Evropské unii ...
  • Právně filosofické zdroje a realizace práva na odpor podle Listiny základních práv a svobod ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Knapek, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 1. 2006
  • Právní garance nezávislého výkonu mandátu člena parlamentu 

   Defence status: DEFENDED
   Částková, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 10. 2012
   Překládaná disertační práce je věnována právní úpravě nástrojů představujících garance nezávislosti člena parlamentu při výkonu jeho mandátu. Cílem práce je zejména přinést ucelený pohled na problematiku ochrany nezávislého ...
  • Právo na místní samosprávu 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
   Právo na místní samosprávu - shrnutí Diplomová práce se věnuje problematice práva na místní samosprávu v České republice. V první kapitole shrnuje současné teoretické přístupy k územní samosprávě a povaze práva na ni, ...
  • Právo na spravedlivý proces 

   Defence status: DEFENDED
   Müller, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Předmětem této diplomové práce je téma " Právo na spravedlivý proces". Přistupuji k němu jako k právnímu institutu a popisuji jeho obsah, ale také jako k filozoficko - morálnímu principu, který by, dle mého názoru, měl ...
  • Proměny ústavního práva v souvislosti se vstupem ČR do EU 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   PROMĚNY ÚSTAVNÍHO PRÁVA V SOUVISLOSTI SE VSTUPEM ČR DO EU ABSTRAKT Vstup České republiky do Evropské unie se dá bezesporu považovat za jeden z nejdůležitějších milníků ve vývoji českého právního řádu. Méně či více významným ...
  • Rozhodovanie sudcov ústavných súdov v Českej a Slovenskej republike v kontexte mimoprávnych súvislostí 

   Defence status: DEFENDED
   Habová, Patrícia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 29. 6. 2022
   62 Decision - making of judges of constitutional courts in the Czech and Slovak Republic in the context of non - legal aspects ABSTRACT The diploma thesis approaches the relevant non-legal influences on the decision-making ...
  • Srovnání ústavního vývoje v České republice a Slovenské republice po rozpadu federace 

   Defence status: DEFENDED
   Rácová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 10. 2013
   COMPARISON OF CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT IN THE CZECH AND SLOVAK REPUBLICS AFTER THE BREAKUP The purpose of this thesis is to compare the constitutions and the constitutional development of the Czech and Slovak Republics ...
  • Velšské národní shromáždění: postavení a pravomoci 

   Defence status: DEFENDED
   Jašková, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 6. 2007
  • Zákonodarná moc vo Francúzsku 

   Defence status: DEFENDED
   Giba, Marián (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 5. 2006
   Postavení francouzského zákonodárce v rámci ústavního systému V. republiky se značně vymyká z rámce parlamentní formy vlády. Toto specifikum je dané mnohými okolnostmi, především historickým vývojem Francie od revoluce v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV