• Chápání zlomků u dětí ze 7. a 8. třídy 

   Sedláková, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
   Těžištěm této práce je analýza dětských způsobů řešení zadaných problémových situací v oblasti zlomků a snaha o rozpoznání představ, které za těmito způsoby stojí. Zadané problémové situace (úlohy) jsou vybrány tak, aby ...
  • Komunikace v asymetrickém vztahu zdravotníka a pacienta 

   Francová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   Kvalita komunikace mezi pacientem a zdravotnickým personálem je jedním z klíčových faktorů, které určují spolupráci pacienta na léčbě a s ní spojenou úspěšnost terapie; proto je komunikace důležitým a široce diskutovaným ...
  • Konstrukce autority učitele v komunikaci se žáky 

   Francová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   The goal of the thesis is to clarify a problem of what we call Teachers' authority. In Czech language the term "Authority" is usually used in the meaning of power or respect the teacher has among pupils. In general we can ...
  • Možnosti tréninku pracovní paměti a jeho vliv na kognitivní funkce 

   Páchová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   NÁZEV: Možnosti tréninku pracovní paměti a jeho vliv na kognitivní funkce AUTOR: Anna Páchová KATEDRA: Psychologie ŠKOLITEL: PhDr. Miroslav Rendl, CSc. ABSTRAKT: Tématem této disertační práce je studium možností rozvoje ...
  • Možnosti využití problémové úlohy pro metakognitivní nácvik 

   Marelová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   This study investigates the effects of metacognitive training in mathematic word problem solving in the 4th grade of elementary school. Metacognition introduces tools for better coping with the demands of changing world ...
  • Porozumění slovním úlohám o pohybu 

   Schöffelová, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Díky sledování rozličných řešení studentů, rozhovorům nad jejich postupy a pokusům o interpretace jejich myšlenkových procesů a reprezentací, je možné souhrnně hovořit o několika poznatcích, které práce přinesla. Oblast ...
  • Porozumění slovním úlohám o pohybu 

   Schöffelová, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   The topic of the thesis was selected based on the long term interests shown by the author in course of her studies. The thesis is a follow up of previous research activities that focused on word problems and the use of ...
  • Porozumění syntaktickým strukturám u dětí mladšího školního věku 

   Schöffelová, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   NÁZEV: Porozumění syntaktickým strukturám u dětí mladšího školního věku ABSTRAKT: Práce pojednává o porozumění syntaktickým strukturám u dětí navštěvujících 2. třídu základní školy, které byly součástí většího výzkumného ...
  • Srovnání středoškolských učitelů matematiky a občanské nauky 

   Král, Josef (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   V současné době existují dva základní modely, které umožňují nahlížet na učitelskou profesi z hlediska interakce konkrétních činitelů. Oba tyto modely jsou uvedeny například v publikaci M. Kubínové: Projekty ve vyučování ...
  • Škola, rodina, volný čas a hodnoty pražských žáků - změny v průběhu dvaceti let 

   Míšková, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   4 Abstrakt Práce je zaměřena na srovnání třech souborů pražských žáků z let 1991, 2002 a 2011 v oblastech rodinného zázemí, záměrů týkajících se vzdělávací kariéry, hodnotových preferencí a způsobu trávení volného času. ...
  • Učitelnost principů progresivních matic: srovnání českých a romských dětí 

   Páchová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Cílem práce bylo popsat a vysvětlit rozdíly mezi českými a romskými dětmi v oblasti kognitivní modifikovatelnosti a zamyslet se nad postavením maticových úloh mezi inteligenčními testy. Za tímto účelem byl vybrán pretestový ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV