• Aktivizace seniorů v ČR: Případ centra Elpida 

   Zoššáková, Bohumila (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
  • Aktivní a autonomní přístup k péči o zdraví, hledání ideálního pojištěnce 

   Macháček, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   The author of the thesis formulates theoretical starting points, which draws attention to the problems of the health care system. It emphasizes the role of the individual and describes the mechanism by which it is possible ...
  • Analýza potřeb subjektů usilujících o získání statusu v rámci kampaně Fairtradová města 

   Chmel, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Práce analyzuje potřeby měst, škol a místních církevních sborů zapojených do kampaně Fairtradová města. Tato práce je koncipována v širokých souvislostech, které jsou v jejím úvodu představeny od globálních témat, přes ...
  • Attitudes towards Immigrants in Europe 

   Jarochová, Erika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Cílem této diplomové práce je zjistit co ovlivňuje mezinárodní rozdíly v postojích k immigratům a imigraci v Evropě. Práce využívá hlavně teoretického rámce teorie etnické soutěže a teorie lidského kapitálu. Pro testování ...
  • Chyby měření v průzkumu trhu a sociologickém výzkumu 

   Kohout, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 8. 2. 2006
   Text se zabývá problémy, se kterými se lze setkat při plánování, realizaci a vyhodnocování marketingových průzkumů, dále průzkumů spotřebitelských preferencí, životního stylu nebo veřejného mínění. V textu se popisují ...
  • Conviction and Consumption - The Case of Fair Trade in the Czech Republic 

   Humhej, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 29. 1. 2014
   As documented in previous research, the attitude-behaviour gap (inconsistency between declared values and actual purchases) is phenomena which affects consumption in many different markets of ethical consumption. The diploma ...
  • Detekce chyby měření pomocí reakčního času 

   Antoňová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Diplomová práce se zabývá detekcí chyb měření pomocí reakčního času na základě pozice otázky v dotazníku. Největší část teoretické kapitoly je věnována respondentovi, který je v této práci zkoumaným zdrojem chyby. Respondent ...
  • Detekce satisficingu v online výzkumu v České republice v rámci předrekrutovaného online panelu 

   Königová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Diplomová práce se zabývá detekcí satisficingu formou nečtení instrukce pod otázkou v online výzkumu v České republice. V práci je nejprve z teoretického hlediska představena problematika online výzkumu a jsou popsány ...
  • Dodržování standardů zákaznického servisu v prodeji 

   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Bakalářská práce je zaměřena na podobu postkapitalistického osobního prodeje. Věnuje se zejména tématu budování vztahu se zákazníkem při prodeji, jakožto typičnosti postkapitalismu, a jeho vlivu na prodejní ukazatele. V ...
  • Explanace profesních a edukačních představ žáků jedné deváté třídy 

   Vařeková, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   1 Abstrakt Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na interpretaci způsobu, kterým je v představách žáků deváté třídy společnost hierarchicky segmentována na základě vykonávání odlišných povolání a absolvování rozdílných ...
  • Facebook a studenti programu Erasmus: Změna sociálního prostředí a její vliv na strategie užívání Facebooku, prolínání komunit a akumulaci sociálního kapitálu 

   Kawulok, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Cílem této práce je zjistit, zda změna sociálního prostředí vázána na účast studentů na programu Erasmus způsobuje změnu strategií užívání Facebooku. Na základě těchto poznatků je dále analyzován dopad změn uživatelských ...
  • Gamifikace v kvantitativním online výzkumu 

   Kulhavá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   (abstrakt) Diplomová práce se věnuje využití principu gamifikace v kvantitativním online výzkumu. Práce si klade za cíl zjistit, zda využití gamifikace a aplikace gamifikačních prvků do dotazníku ovlivňuje způsob, jakým ...
  • Gender v mediální praxi aneb ženy a muži v reklamě 

   Říhová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce se zabývá problematikou zobrazování žen a mužů v reklamě. Konkrétně je pozornost věnována současné televizní reklamě vysílané v České republice. Téma je nejprve popsáno z teoretického hlediska, které tvoří ...
  • Grafické modifikace možností odpovědí u otázek v online dotazníku 

   Terchová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   This thesis deals with an issue of how can graphical modifications of response options in online questionnaire influence the respondents' answers. Online questionnaire as a data collection method offers a wide range of ...
  • Harmonizace mateřského a pracovního života vysoko-příjmových žen v Praze 

   Beranová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Diplomová práce s názvem "Harmonizace mateřského a pracovního života vysoko- příjmových žen v Praze" se soustředí na využití a hodnocení podpory žen v mateřství. Základní výzkumnou hypotézou práce je, že ženy ze základní ...
  • Hedonistické motivace k nakupování - lokalizace škály do českého prostředí 

   Ježek, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   (abstrakt) Práce se zabývá motivacemi k hédonistickému typu nakupování se zaměřením na jejich měření pomocí multidimenzionální škály navržené a validované Markem J. Arnoldem a Kristy E. Reynoldsovou v roce 2003. Tento ...
  • How to Create Self-Driven Education: The Social Web & Social Sciences, Coursera & Khan Academy 2014 Case Study 

   Růžička, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá možnostmi využití social web dat v sociálních vědách. Teoretická část popisuje změny ve vzdělávání v kontextu dynamiky soudobé společnosti v rámci třech základních (vzájemně souvisejících) dimenzích: ...
  • Jak sociologicky zkoumat pitný režim? 

   Bartůšková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   The main topic of this diploma thesis is comparison of two different methods of research. The first method is diary and the second method is online community. The subject of research in which these methods are compared ...
  • Mechanismy řízení financí v českých rodinách: typy a determinanty 

   Dushina, Anastasiia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Během minulého století došlo ve společnosti k mnoha společenským, politickým a ekonomickým změnám, které ovlivnily vztahy mezi mužem a ženou uvnitř rodiny. Lze předpokládat, že tyto změny také ovlivnily rozdělení moci v ...
  • Metodologie internetového výzkumu 

   Procházka, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 8. 2. 2006
   Předmětem této diplomové práce je internetový výzkum v oblasti společenských věd. V úvodu seznamuji čtenáře s krátkou historií internetu a internetového výzkumu. Ukazuji dynamičnost, která tento vývoj provází. Práce si ale ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV