Now showing items 1-20 of 56

  • Ageismus, age management a férovost na pracovišti 

   Defence status: DEFENDED
   Krajinová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
  • Aktivizace seniorů v ČR: Případ centra Elpida 

   Defence status: DEFENDED
   Zoššáková, Bohumila (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
  • Aktivní a autonomní přístup k péči o zdraví, hledání ideálního pojištěnce 

   Defence status: DEFENDED
   Macháček, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Autor práce formuluje teoretická východiska, pomocí kterých upozorňuje na problematiku systému zdravotní péče. Zdůrazňuje roli jednotlivce a popisuje mechanismus, jakým je možné přirozeně a svobodně zasáhnut do problematiky ...
  • Analýza potřeb subjektů usilujících o získání statusu v rámci kampaně Fairtradová města 

   Defence status: DEFENDED
   Chmel, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Práce analyzuje potřeby měst, škol a místních církevních sborů zapojených do kampaně Fairtradová města. Tato práce je koncipována v širokých souvislostech, které jsou v jejím úvodu představeny od globálních témat, přes ...
  • Attitudes towards Immigrants in Europe 

   Defence status: DEFENDED
   Jarochová, Erika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Cílem této diplomové práce je zjistit co ovlivňuje mezinárodní rozdíly v postojích k immigratům a imigraci v Evropě. Práce využívá hlavně teoretického rámce teorie etnické soutěže a teorie lidského kapitálu. Pro testování ...
  • Chyby měření v průzkumu trhu a sociologickém výzkumu 

   Defence status: DEFENDED
   Kohout, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 8. 2. 2006
   Text se zabývá problémy, se kterými se lze setkat při plánování, realizaci a vyhodnocování marketingových průzkumů, dále průzkumů spotřebitelských preferencí, životního stylu nebo veřejného mínění. V textu se popisují ...
  • Conviction and Consumption - The Case of Fair Trade in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Humhej, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 29. 1. 2014
   Jak ukázal předešlý výzkum, nesoulad mezi postoji a skutečným nákupním chováním je jev ovlivňující mnoho různých trhů produktů etické spotřeby. Tato diplomová práce analyzuje tento jev, specificky na českém trhu Fair trade ...
  • Detekce chyby měření pomocí reakčního času 

   Defence status: DEFENDED
   Antoňová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Diplomová práce se zabývá detekcí chyb měření pomocí reakčního času na základě pozice otázky v dotazníku. Největší část teoretické kapitoly je věnována respondentovi, který je v této práci zkoumaným zdrojem chyby. Respondent ...
  • Detekce satisficingu v online výzkumu v České republice v rámci předrekrutovaného online panelu 

   Defence status: DEFENDED
   Königová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   The diploma thesis deals with detection of satisficing caused by not reading the instruction below a question in the online survey in the Czech Republic. First, the issues of online survey is introduced from the theoretical ...
  • Difuze Bitcoinu v České republice: Vztah atributů inovace a procesu rozhodování 

   Defence status: DEFENDED
   Havrland, Ladislav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 14. 9. 2022
   Bitcoin is a topic that affects almost the entire adult population of the Czech Republic that has an Internet connection. Almost every Czech is familiar with Bitcoin online and two-thirds of them spontaneously remember it. ...
  • Dodržování standardů zákaznického servisu v prodeji 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   The bachelor thesis is focused on the form of post-capitalist personal sales. It focuses mainly on the topic of building a relationship with a customer in selling, as a typical phenomenon of postcapitalism, and its influence ...
  • Domovy pro seniory v době pandemie covid-19 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Křenek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 14. 9. 2022
   The diploma thesis deals with the topic of homes for the elderly during the covid-19 pandemic. Specifically, it deals with the period of time from year 2020 untill the first quarter of the year 2022, where in said period ...
  • Domovy pro seniory v době pandemie covid-19 

   Defence status: DEFENDED
   Křenek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2023)
   Date of defense: 30. 1. 2023
   Diplomová práce se zabývá domovy pro seniory v době pandemie covid-19. Konkrétně se jedná o období od roku 2020 až po první čtvrtletí roku 2022, kdy se domovy pro seniory v tomto období musely přizpůsobit nové situaci ...
  • Explanace profesních a edukačních představ žáků jedné deváté třídy 

   Defence status: DEFENDED
   Vařeková, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   1 Abstract This thesis is focused on the interpretation of the ninth-grade pupil's conceptions of hierarchical segmentation of society based on profession and obtained degree of education. Its main goal is to clarify ...
  • Facebook a studenti programu Erasmus: Změna sociálního prostředí a její vliv na strategie užívání Facebooku, prolínání komunit a akumulaci sociálního kapitálu 

   Defence status: DEFENDED
   Kawulok, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Cílem této práce je zjistit, zda změna sociálního prostředí vázána na účast studentů na programu Erasmus způsobuje změnu strategií užívání Facebooku. Na základě těchto poznatků je dále analyzován dopad změn uživatelských ...
  • Gamifikace v kvantitativním online výzkumu 

   Defence status: DEFENDED
   Kulhavá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   The thesis concentrates on the application of gamificaton principle in the quantitative online research. The main goal of the thesis is to evaluate the effects of gamification on answers provided by respondents and their ...
  • Gender v mediální praxi aneb ženy a muži v reklamě 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce se zabývá problematikou zobrazování žen a mužů v reklamě. Konkrétně je pozornost věnována současné televizní reklamě vysílané v České republice. Téma je nejprve popsáno z teoretického hlediska, které tvoří ...
  • Grafické modifikace možností odpovědí u otázek v online dotazníku 

   Defence status: DEFENDED
   Terchová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   This thesis deals with an issue of how can graphical modifications of response options in online questionnaire influence the respondents' answers. Online questionnaire as a data collection method offers a wide range of ...
  • Harmonizace mateřského a pracovního života vysoko-příjmových žen v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Diplomová práce s názvem "Harmonizace mateřského a pracovního života vysoko- příjmových žen v Praze" se soustředí na využití a hodnocení podpory žen v mateřství. Základní výzkumnou hypotézou práce je, že ženy ze základní ...
  • Hedonistické motivace k nakupování - lokalizace škály do českého prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Ježek, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   (abstrakt) Práce se zabývá motivacemi k hédonistickému typu nakupování se zaměřením na jejich měření pomocí multidimenzionální škály navržené a validované Markem J. Arnoldem a Kristy E. Reynoldsovou v roce 2003. Tento ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV