• Dějiny českého biblického překladu 1620-1808 

   Defence status: DEFENDED
   Heller, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 6. 2009
   Práce přehledově shrnuje dějiny českého biblického překladu od bitvy na Bílé hoře (1620) po druhé vydání bible Prešpurské v roce 1808. Vedle historického pozadí vzniku jednotlivých biblí se zabývá translatologickou analýzou ...
  • Dějiny evangelického sboru v Huslenkách 

   Defence status: DEFENDED
   Palánová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Tato práce se zabývá dějinami evangelického sboru v Huslenkách. Stručněji shrnuje období před vyhlášením Tolerančního patentu, podrobněji samotným vznikem sboru a jeho podobou v dobách působení jednotlivých farářů až po ...
  • Dóm svatej Alžběty v Košiciach 

   Defence status: DEFENDED
   Pándy Kovács, Tímea (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 2. 2008
   Cieľom tejto diplomovej práce je spracovať v kompaktnej forme dejiny Dómu sv. Alžbety v Košiciach z hľadiska teológa. K hlbšiemu poznaniu katedrály patrí nie len história architektúry, ale aj teologický význam, sakrálne a ...
  • Kristýna Poniatowská a J. A. Komenský. Vizionářka a vzdělanec v čase Třicetileté války. 

   Defence status: DEFENDED
   Heřmánek, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Děkuji paní profesorce Noemi Rejchrtové za její trpělivost a vstřícnost, zvláště pak Vladimíru Urbánkovi za jeho cenné rady, inspirace, rozhovory a poskytnutí zahraniční literatury, děkuji mé babičce Olze Heřmánkové a matce ...
  • Pochopení manželství v České reformaci 

   Defence status: DEFENDED
   Zbytovská, Adéla (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Tématem předkládané diplomové práce je pochopení manželství v české reformaci v období od nástupu české reformace po Jan Amose Komenského. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
  • Pojetí křtu u Jana Bechyňky v Traktátu o viděních a pokušeních zbožného mládence a v pojednání o křtu zvonu 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Bohumila (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Práce se věnuje pojetí křtu u utrakvistického kněze Jana Bechyňky. Nejprve je postava svébytného literáta a teologa představen a a zařazena do historických souvislostí jagellonské doby. V následujících kapitolách se ...
  • Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherském Brodě - křesťanská víra v proměnách času 

   Defence status: DEFENDED
   Zemek, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 5. 2007
   Studie je pokusem o zachycení charakteru a proměn života, myšlení a cítění obyvatel města Uherský Brod jakožto křesťanů v časovém úseku 16. - 18. století. Cílem je bližší poznání vnitřních i vnějších činitelů, utvářejících ...
  • Samospráva farnosti v utrakvismu 

   Defence status: DEFENDED
   Kůrka, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Předkládaná práce analyzuje samosprávné prvky v řízení utrakvistické farnosti. Vychází ze středověkého právního uspořádání a sleduje, jak se proměňovalo vlivem husitské a později reformační ekleziologie i vlivem světského ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV