• Dějiny českého biblického překladu 1620-1808 

   Heller, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 6. 2009
   Práce přehledově shrnuje dějiny českého biblického překladu od bitvy na Bílé hoře (1620) po druhé vydání bible Prešpurské v roce 1808. Vedle historického pozadí vzniku jednotlivých biblí se zabývá translatologickou analýzou ...
  • Dějiny evangelického sboru v Huslenkách 

   Palánová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Tato práce se zabývá dějinami evangelického sboru v Huslenkách. Stručněji shrnuje období před vyhlášením Tolerančního patentu, podrobněji samotným vznikem sboru a jeho podobou v dobách působení jednotlivých farářů až po ...
  • Dóm svatej Alžběty v Košiciach 

   Pándy Kovács, Tímea (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 2. 2008
   The aim of this diploma thesis is to provide the history of the Cathedral of St. Elisabeth in Košice in a compact manner from the view of a student of theology. To achieve a wider knowledge of the Cathedral in addition to ...
  • Kristýna Poniatowská a J. A. Komenský. Vizionářka a vzdělanec v čase Třicetileté války. 

   Heřmánek, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Děkuji paní profesorce Noemi Rejchrtové za její trpělivost a vstřícnost, zvláště pak Vladimíru Urbánkovi za jeho cenné rady, inspirace, rozhovory a poskytnutí zahraniční literatury, děkuji mé babičce Olze Heřmánkové a matce ...
  • Pochopení manželství v České reformaci 

   Zbytovská, Adéla (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Tématem předkládané diplomové práce je pochopení manželství v české reformaci v období od nástupu české reformace po Jan Amose Komenského. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
  • Pojetí křtu u Jana Bechyňky v Traktátu o viděních a pokušeních zbožného mládence a v pojednání o křtu zvonu 

   Beranová, Bohumila (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Práce se věnuje pojetí křtu u utrakvistického kněze Jana Bechyňky. Nejprve je postava svébytného literáta a teologa představen a a zařazena do historických souvislostí jagellonské doby. V následujících kapitolách se ...
  • Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherském Brodě - křesťanská víra v proměnách času 

   Zemek, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 5. 2007
   The study presents an attempt to depict the character of changes in life, thought and feelings of inhabitants of the town of Uherský Brod as Christians throughout 16th - 17th centuries. Its aim is to deepen the understanding ...
  • Samospráva farnosti v utrakvismu 

   Kůrka, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   This thesis analyzes self governing elements in administration of the Utraquist parishes. It is based on of medieval legal order and shows, how it was changed under the influence of Hussite and later reformational ecclesiology ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV