• Časový posuv v simultánním tlumočení z angličtiny do češtiny a jeho závislost na typu textu 

   Defence status: DEFENDED
   Podhajská, Květa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
   Cílem této diplomové práce bylo ověřit, zda existuje souvislost mezi typem textu a časovým posuvem při simultánním tlumočením. Předmětem výzkumu bylo tlumočení dvou typů textů: připraveného projevu, který řečník čte, a ...
  • Hodnocení tlumočnického výkonu různými skupinami příjemců 

   Defence status: DEFENDED
   Nekula, Libor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   The objective of this theoretical-empirical thesis is to investigate the assessment of interpretation performances by various groups of recipients. In the theoretical part, we provide an overview of the research results ...
  • Koheze simultánně tlumočených textů 

   Defence status: DEFENDED
   Müller, Ivo (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 11. 2008
   Tato práce se zabývá problematikou koheze a koherence v simultánním tlumočení. Obsahuje část přehledovou a teoretickou (kapitoly I, II, IV) a část experimentální (kapitola III). Kapitola I vymezuje disciplínu tlumočnických ...
  • Model úsilí Daniela Gila v simultánním tlumočení 

   Defence status: DEFENDED
   Tauchmanová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   5 Abstrakt Simultánní tlumočení je složitý kognitivní proces, který se skládá z mnoha dílčích procesů. Jedním ze schematických popisů tohoto procesu je model úsilí francouzského teoretika Daniela Gila. Model vychází z ...
  • Poloha textu na ose mluvenost-psanost při simultánním tlumočení do jazyka A, resp. jazyka B 

   Defence status: DEFENDED
   Kreuzová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Cílem této teoreticko-empirické práce bylo zkoumat, zda a případně jak se mění poloha textu na ose mluvenost-psanost v procesu simultánního tlumočení a zda je tato změna podmíněna směrem tlumočení, tj. zda se liší při ...
  • Role komunitního tlumočníka z hlediska očekávání účastníků tlumočnické komunikační situace 

   Defence status: DEFENDED
   Holkupová, Jiřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Diplomová práce se zabývá očekáváním tlumočníků a pracovníků různých institucí ve vztahu k roli tlumočníka ve specifické komunikační situaci, kterou je tlumočené jednání mezi českými institucemi a cizinci při vyřizování ...
  • Srovnání výkonu studentů při simultánním tlumočení v počáteční fázi přípravy a v závěrečné fázi studia 

   Defence status: DEFENDED
   Renner, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Hlavním cílem práce je zjistit, zda může existovat vztah mezi kapacitou pracovní paměti a schopností tlumočit prvky modality. S ohledem na tento cíl jsou vymezeny základní pojmy, které určují přístup k řešenému problému ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV