Now showing items 1-20 of 27

  • Charakterizace genového obsahu chromosomu Z u ptáků. 

   Defence status: DEFENDED
   Mořkovský, Libor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 9. 2010
   Podle teoretického modelu by měly pohlavně antagonistické mutace být více nebo naopak méně zastoupeny na chromosomech X a Z ve srovnání s autosomy. Zda budou zastoupeny více či méně závisí na průměrné míře dominance těchto ...
  • Detection of structural variants in genomes of two nightingale species 

   Defence status: DEFENDED
   Halenková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Strukturální varianty jsou mutace v sekvenci DNA ovlivňující pozici, orientaci nebo počet kopií úseků delších než 50 bp. Přestože má tento typ mutací potenciál k vytvoření velkých změn ve fenotypu, strukturální varianty ...
  • Detekce pozitivní selekce na molekulární úrovni 

   Defence status: DEFENDED
   Cakl, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   The rise in computational power and available genomic data has made it possible to examine the traces of selection on nucleic acid sequences. To gain the most relevant results, we need to know how are said traces created, ...
  • Evoluce genového obsahu pohlavních chromosomů 

   Defence status: DEFENDED
   Mořkovský, Libor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
  • Evoluce vnitřních postzygotických reprodukčních bariér u ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Opletalová, Kamila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Hybridní sterilita hraje klíčovou roli v reprodukční izolaci v průběhu evoluce druhů. Její role a mechanismy, které jsou za ní zodpovědné, jsou relativně dobře prozkoumány u savců a drozofily (organismů s heterogametickými ...
  • Evoluční význam smíšených zpěvů v kontaktní zóně dvou druhů slavíků 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Zpěv je důležitý nástroj komunikace u ptáků. U některých druhů ptáků dochází ke kopírování zpěvu od jiných druhů. Toto heterospecifické kopírování zpěvů je časté zejména u blízce příbuzných druhů ptáků, kde se označuje ...
  • Faktory ovlivňující rychlost speciace a diverzifikace u ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Jindrová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 5. 6. 2009
  • Genetická podstata fenotypové variability u domestikovaných živočichů 

   Defence status: DEFENDED
   Majerová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Jakým způsobem vzniká tak ohromující fenotypová variabilita u různých druhů živočichů je jistě jednou z důležitých otázek evoluční biologie. Vznik a změny fenotypové variability během evoluce je možné zkoumat u domestikovaných ...
  • Genomic approaches for studying speciation 

   Defence status: DEFENDED
   Vozárová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   Technological advances in DNA sequencing along with the emergence of new informatics approaches have created new possibilities in many biological fields. In this bachelor thesis, I will focus on the informatics approaches ...
  • Haldaneovo pravidlo a mechanismy hybridní sterility samic u ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Baránková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Hybridní sterilita je jedním z mechanismů vnitřních postzygotických reprodukčních bariér mezi druhy a hraje klíčovou roli při procesu speciace čili vzniku nových druhů. V souladu s Haldaneovým pravidlem postihuje hybridní ...
  • Konflikty genů a speciace 

   Defence status: DEFENDED
   Kropáčková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   V této bakalářské práci se budu zabývat genovými konflikty a jejich uplatněním při vzniku nových druhů. Genové konflikty mohou vést především k vytvoření postzygotické reprodukční bariéry mezi nově vznikajícími druhy. ...
  • Mezidruhová hybridizace u rákosníků rodu Acrocephalus 

   Defence status: DEFENDED
   Majerová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Rákosníci rodu Acrocephalus prodělali během posledních několika milionů letadaptivní radiaci, která dala vzniknout třiceti jedna druhům obývajících předevšímEurasii, Afriku a Austrálii. Většina druhů je morfologicky velmi ...
  • Mezidruhové kopírování zpěvů u ptáků: mechanismy vzniku a evoluční důsledky 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Ptačí zpěv je velmi důležitým nástrojem komunikace u ptáků, zejména u pěvců. Pomáhá samcům vymezit teritorium a slouží také k přilákání partnera v období páření. Zpěv je navíc jeden z důležitých znaků, které udržují ...
  • Morfologie a motilita spermií u astrildovitých pěvců rodu Lonchura 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 22. 09. 2023
   Šárová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Pohlavní výběr hraje významnou roli v evoluci živočichů. Dnes již víme, že neprobíhá pouze před kopulací (prekopulační pohlavní výběr), ale také po kopulaci. Tento typ pohlavního výběru nazýváme postkopulační pohlavní ...
  • Morfologie spermií v sekundární kontaktní zóně slavíka obecného a slavíka tmavého 

   Defence status: DEFENDED
   Opletalová, Kamila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   Samčí gamety (spermie) jsou často vystaveny silnému pohlavnímu výběru, a proto bývají morfologicky velmi rozmanité a často se liší i mezi blízce příbuznými druhy. Rychlá evoluce morfologie spermií může být příčinou důležité ...
  • Postkopulační pohlavní výběr 

   Defence status: DEFENDED
   Kivader, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
   Sexual selection is a key evolutionary process which affects transfer of gene's alleles to future generations. We distinguish precopulatory and postcopulatory sexual selection. Postcopulatory sexual selection is a type of ...
  • Programovaná DNA eliminace u živočichů 

   Defence status: DEFENDED
   Janáková, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
   Programmed DNA elimination (PDE) is a process in which a part of genetic information is eliminated from the organisms genome. It can be found be found in both plants and animals. There is a difference in the genetic ...
  • Rodičovské konflikty a speciace u myši domácí 

   Defence status: DEFENDED
   Kropáčková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Hybridizace mezi blízce příbuznými druhy savců je často provázena abnormálním růstem placent a plodů. Z pohledu evoluční biologie jsou naše znalosti o podílu takových mezidruhových nekompatibilit na speciaci stále nedostatečné. ...
  • The role of interspecific competition in ecological differentiation and speciation in two passerine species, Luscinia megarhynchos and Luscinia luscinia 

   Defence status: DEFENDED
   Sottas, Camille Pauline (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   (in Czech) Předpokládá se, že mezidruhová kompetice hraje důležitou roli v morfologické a ekologické diferenciaci druhů s překrývajícím se areálem a může také přispět k posílení reprodukční izolace mezi druhy. Nicméně, ...
  • Současné přístupy celogenomového sekvenování a de novo sestavení genomu 

   Defence status: DEFENDED
   Halenková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   Během uplynulých deseti let klesla díky vývoji sekvenátorů druhé a třetí generace cena sekvenování téměř desettisíckrát. Osekvenování a sestavení celogenomové sekvence organismu je tak čím dál tím dostupnějším nástrojem a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV