• Analýza vzdělávacích potřeb (výzkum) 

   Charvátová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Bakalářská práce se zabývá analýzou vzdělávacích potřeb na oddělení call centra v konkrétní společnosti. Cílem analýzy bylo zjistit příčinu nedostatečného výkonu v oblastech, které se přímo týkají vzdělávání v této ...
  • Dosažené vzdělání jako faktor umožňující využívání flexibilních pracovních režimů ženám na mateřské či rodičovské dovolené v České republice 

   Vyhlídková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 2. 2011
   Předkládaná práce sleduje vliv dosaženého stupně vzdělání mezi ostatními faktory, které ženám na mateřské nebo rodičovské dovolené v České republice umožňují zapojení na pracovním trhu některou z forem flexibilních pracovních ...
  • Mediace jako jedna z forem řešení konfliktu 

   Růžičková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Předkládaná práce se věnuje problematice řešení konfliktů s pomocí dosud ne příliš známé mediace. Klade si za cíl přiblížit tuto metodu veřejnosti a seznámit ji s jejím využitím u nás i v zahraničí. V jednotlivých kapitolách ...
  • Motivační program organizace 

   Pekníková, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 2. 2009
   Tato bakalářská práce pojednává o motivačním programu organizace, přičemž ve svých úvodních kapitolách nejdříve využívá příležitost ke shrnutí historie řízení organizací a řízení lidských zdrojů v organizacích tak, aby ...
  • Nezaměstnanost ve městě Praha 

   Libánská, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 2. 2010
   Nezaměstnanost je aktuální problém náší společnosti. Její negativní dopady pociťují prvořadě lidé, kteří práci ztratili přímo a druhořadě i lidé, kteří práci mají. Nezaměstnanost je problémem nás všech. V mé bakalářské ...
  • Partnerské vztahy na pracovišti 

   Haratická, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou partnerských vztahů v práci, věnuje se takovým vztahům, kdy se na stejném pracovišti potkávají přítel s přítelkyní nebo manželé. Jejím cílem je zjistit, jak lidé v tomto případě ...
  • Personální agentury a jejich činnost očima uchazečů o práci 

   Kazdová, Darina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Ve své diplomové práci se zabývám jednou z nejčastěji outsourcovaných personálních služeb - personálními agenturami. První, teoretická část je uvedením do studovaného problému a sestává se z několika dílčích kapitol: ...
  • Podnikové vzdělávání v oblasti komunikativnosti a kooperativnosti (návrh výzkumu - základní teoretická východiska) 

   Nováková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Bakalářská práce obsahuje návrh výzkumu podnikového vzdělávání zaměstnanců v oblasti komunikace a kooperace. Předkládá základní teoretická východiska kvantitativního výzkumu v daném prostoru. Nejdříve vymezuje základní ...
  • Problémy dalšího vzdělávání ozbrojených složek pracujících s mladistvými delikventy 

   Ryska, Vítězslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
   Práce zaměstnanců Vězeňské služby ČR je specifickou službou společnosti - chrání tuto společnost před nebezpečnými jedinci. Přitom výkon profese se realizuje v obtížném sociálněpatologickém prostředí, a je spojen s poměrně ...
  • Projekt výzkumu: postoje všeobecných sester k celoživotnímu vzdělávání 

   Dolejší, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice celoživotního vzdělávání všeobecných sester, které se v roce 2004 stalo uzákoněnou povinností. Cílem této práce je zmapovat postoje sester k dané problematice, zejména ...
  • Průzkum spokojenosti zaměstnanců ve firmě XY 

   Ledvinka, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tato bakalářská práce se zabývá pracovní spokojeností zaměstnanc a jejími dílčími aspekty. Těmito aspekty jsou stres a stresové situace, hodnocení, motivace a vztahy na pracovišti. V první části práce jsou výše uvedené ...
  • Průzkum vybraných hledisek kultury podniku Vegacom, a. s. 

   Richterová, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2001)
   Date of defense: . . 2001
  • Sexuální problematika jako specifické vzdělávací téma 

   Smejkalová, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2001)
   Date of defense: . . 2001
  • Specifika profesní přípravy pro práci s drogově závislými 

   Hermánek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2003)
   Date of defense: . . 2003
  • Systém hodnocení vzdělávacích projektů financovaných z fondů EU 

   Růžanská, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 1. 2008
   Ve své diplomové práci se zabývám problematikou hodnocení vzdělávacích projektů předkládaných pro získání finanční dotace z fondů Evropské unie a procesů, které s tím souvisejí, včetně celospolečenského významu podpory ...
  • Vliv nefinanční motivace na stabilitu externích lektorů 

   Beitlová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem zdrojů a nástrojů nefinanční motivace na stabilitu konkrétní skupiny externích lektorů. V práci je vymezen pojem nefinanční motivace, dále jsou popsány zdroje motivace v kontextu ...
  • Vliv reklamy na společnost 

   Vrbovcová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2004)
   Date of defense: . . 2004
  • Výzkum pracovní spokojenosti 

   Hovorková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Cílem mé práce bylo shrnout problematiku pracovní spokojenosti a realizovat v této oblasti výzkum. Proto je práce rozdělena na dvě hlavní části - část teoretickou a část empirickou. Teoretická část tvoří jakýsi základní ...
  • Význam vzdělávání v životních osudech pamětníků šoa 

   Šafirová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Následující diplomová práce se snaží zjistit, jaký význam mělo vzdělávání u pamětníků šoa. Nastiňuje podobu vzdělávání v Československu v letech 1918-1948 a zaměřuje se na vzdělávání židovské menšiny. Výzkumná část práce ...
  • Vzdělávání rodičů v otázkách drogové závislosti dětí 

   Hojerová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 2. 2009
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku prevence drogové závislosti, a to konkrétně na vzdělávání rodičů v otázkách drogové závislosti dětí. Výchova v rodině je zde chápana jako jeden ze základních faktorů prevence, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV