• Attachment a chronická bolest ve fyzioterapii 

   Kavka, Tomáš (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The aim of the theoretical part of this thesis was to summarize the knowledge about the phenomenon of pain, attachment theory, their interconnection and the implication of this knowledge in physiotherapeutic practice. This ...
  • Edukační proces u seniorů s chronickou bolestí 

   Blahníková, Věra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Náplní bakalářské práce "Edukační proces u seniorů s chronickou bolestí" je posoudit, zda a jak probíhá u vybraného vzorku populace - seniorů - edukační proces v oblasti zvládání chronické bolesti. Práce je rozdělena do ...
  • Kvalita života pacientek s karcinomem hrdla děložního 

   Králová, Eva (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Bakalářská práce je zaměřena na kvalitu života pacientek s diagnostikovaným lokálně pokročilým karcinomem hrdla děložního. Cílem práce je zjistit, jak tato skupina pacientek vnímá svou kvalitu života v období po ukončení ...
  • Kvalita života u pacientů s chronickou nenádorovou bolestí 

   Michalíková, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   This bachelor's thesis addresses fear of pain (agliophobia) in patients who suffer from chronic, non-malignant-tumor-related pain. The paper is divided into two parts: theoretical and empirical. The theoretical background ...
  • Léčba pooperační bolesti - Acute Pain Service 

   Karbanová, Vladislava (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Bakalářská práce se věnuje problematice léčby pooperační bolesti prostřednictvím týmů Acute Pain Service (APS). V teoretické části jsou předloženy základní informace o historii léčby, vzniku, vedení, složkách a druzích ...
  • Porodní bolest a její zvládání 

   Bartoníčková, Renata (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
  • Sestra a bolest 

   Haltmarová, Barbora (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Bakalářská práce se věnuje problematice chronické bolesti u onkologických onemocnění. V teoretické časti je popsána nádorová bolest, možnosti její léčby a role sestry při monitorování bolesti, jako jeden ze základních ...
  • Strach z bolesti 

   Grecmanová, Jana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Bibliografický záznam GRECMANOVÁ, Jana. Strach z bolesti. Praha: Univerzita Karlova, 2. Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství, 2015. 71 s., přílohy. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. Anotace Tato ...
  • Strach z bolesti 

   Klimentová, Vendula (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 5. 2017
  • Strach z bolesti/pohybu (algofobie, kineziofobie) u funkčních obtíží pacientů 

   Škvorová, Adéla (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Bakalářská práce se věnuje strachu z bolesti / pohybu u pacientů s obtížemi pohybového aparátu. Tato práce je rozdělena na dvě části, a sice teoretickou a empirickou část. V teoretické části se věnuje pojmům vertebrogenní ...
  • Vliv bolesti na emoční prožívání a kvalitu života pacientů s hemofilií 

   Půčková, Romana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Bakalářská práce se zabývá otázkou, jak bolest ovlivňuje emoční prožívání a tím i kvalitu života u hemofilických pacientů a jaký význam má zvládání bolesti u těchto pacientů v ošetřovatelské praxi. Cílem této práce bylo ...
  • Životní spokojenost a bolest 

   Waldmannová, Alice (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   This bachelor thesis deals with the influence of pain on life satisfaction. It is divided into two parts - part theoretical and part empirical. In the first part I define basic concepts such as pain, painful behavior, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV