• Experimentální GUHA procedury 

   Kuchař, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
   Cílem práce je nová implementace šesti GUHA procedur známých ze systému LISpMiner (4ftMiner, SD4ftMiner, CFMiner, SDCFMiner, KLMiner, SDKLMiner) do prostředí systému Ferda Data Miner s ohledem na jejich další výzkum a ...
  • Lokální a globální analytické zprávy o výsledcích DZD 

   Reischig, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 1. 2011
   Název práce: Lokální a globální analytické zprávy o výsledcích DZD Autor: Zdeněk Reischig Katedra: Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jan Rauch, CSc. E-mail vedoucího: rauch@vse.cz Abstrakt: ...
  • Procedura SDKL - Miner pro dobývání znalostí z databází 

   Tegze, Miron (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   SDKL-Miner je nová GUHA procedura pro dobývání znalostí z databází. Rozšiřuje systém LISp-Miner, který je vyvíjen na VŠE Praha. SDKL-Miner hledá nové potencionálně zajímavé hypotézy pomocí dvojice kontingenčních tabulek. ...
  • Relační GUHA procedury 

   Kuzmin, Alexander (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Jedná se o diplomovou práci kategorie "implementace". Jejím cílem je navrhnout a implementovat relační rozšíření vybraných procedur z GUHA procedur implementovaných v systému LISp-Miner. Pro implementaci rozšíření byly ...
  • Transparentní dedukční pravidla pro GUHA procedury 

   Chrz, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
  • Třídy SD4ft-pravidel 

   Kodym, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   V předložené práci jsou definovány třídy SD4ft-pravidel, se kterými pracuje GUHA procedura SD4ft-Miner implementovaná v systému LISp-Miner. Cílem bylo nalézt třídy SD4ft-pravidel, které mají obdobné vlastnosti jako třídy ...
  • Uživatelská podpora procedury 4ft - Miner pro dobývání znalostí z databází 

   Kupka, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Až dosud byl soubor znalostí pro práci s procedurou 4ft-Miner nestrukturovaný a uložený pouze v hlavách lidí zabývajících se dobýváním znalostí. Bylo tedy potřebné, na základě mnohých analýz, shromáždit rady pro dobývání ...
  • Uživatelsky orientovaný jazyk pro řešení úloh DZD 

   Kováč, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Práce pojednává o novém funkcionálním vizuálním programovacím jazyku a jeho použití k dobývání znalostí z databízí. Tento jazyk se nazývá Ferda a je integrální součástí systému Ferda, což je aplikace, která byla původně ...
  • Využití doménových znalostí při aplikacích GUHA procedur 

   Ralbovský, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
   Práce vychází z předpokladu, že lze rozšířit možnosti GUHA procedur využitím vhodně reprezentovaných doménových znalostí. V práci jsou použity dva typy doménových znalostí: background knowledge a ontologie. Background ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV