Now showing items 1-20 of 34

  • Antigenní struktury erytrocytů 

   Defence status: DEFENDED
   Anderlová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Background: The knowledge of antigens expressed on red blood cells is an integral part of a transfusion medicine that uses this knowledge for effective and more safe hemotherapy. The aim of this work is to create an overview ...
  • Atopická dermatitida a pokroky v léčbě 

   Defence status: DEFENDED
   Krymová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Atopic dermatitis is a multifactorial chronic inflammatory disease which is one of the most common skin diseases. The prevalence is relatively high and is still growing. In former times, atopic dermatitis was considered ...
  • Autoimunitní onemocnění štítné žlázy 

   Defence status: DEFENDED
   Šlapáková, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 2. 6. 2022
   Background: The aim of this work is to provide a comprehensive overview of thyroid diseases, especially the group of autoimmune diseases, summarize the mechanisms of autoimmunity, physiology of the thyroid gland, introduce ...
  • Benigní hyperplazie prostaty 

   Defence status: DEFENDED
   Hrbáčová, Patricie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 2. 6. 2022
   Background: Benign prostatic hyperplasia is a relatively common disease affecting men at a later age. It affects a large number of the population and causes discomfort in everyday life. In order to improve the patient's ...
  • Carotuximab effects on inflammation during liver fibrosis development 

   Defence status: DEFENDED
   Sharif, Navid (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 2. 6. 2022
   Chronic liver inflammation is a process that results in the distortion of the liver parenchyma. Constant damage caused by inflammation would lead to formation of fibrotic tissue which can impair the normal liver physiology. ...
  • Carotuximab effects on inflammation during liver fibrosis development 

   Defence status: DEFENDED
   Sharif, Navid (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 7. 10. 2022
   Chronický zánět jater je proces, který vede k poškození jaterního parenchymu. Chronické poškození způsobené zánětem vede k tvorbě fibrotické tkáně, která může narušit normální fyziologii jater. Fibróza jater je celosvětově ...
  • Deprese a její rizikové faktory 

   Defence status: DEFENDED
   Sejkorová, Monika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Background: Thesis consists of theoretical summary of information which characterizes depression. Practical part consists of questionnaire study, whose goal is to determine the most important factors, which take part in ...
  • Doporučená očkování dospělé populace v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Nová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 22. 9. 2017
   Author: Petra Nová, DiS. Title: The recommended vaccination of the adult population in the Czech Republic Bachelor thesis Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Field of study: Medical Laboratory Technician ...
  • Exprese proteinů TGF-β signalizace v aortě transgenních myší s vysokými hladinami solubilního endoglinu 

   Defence status: DEFENDED
   Tysoňová, Kristýna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Exprese proteinů TGF-β signalizace v aortě transgenních myší s vysokými hladinami solubilního endoglinu Rigorózní práce ...
  • Hodnocení exprese a koexprese endoglinu a VCAM-1 v aortě apoE-deficientních myší 

   Defence status: DEFENDED
   Minaříková, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 4. 6. 2014
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Hodnocení exprese a koexprese endoglinu a VCAM-1 v aortě apoE-deficientních myší Diplomová práce Lucie Minaříková ...
  • Hodnocení exprese ICAM-1 a P-selektinu v aortě myší s vysokými hladinami sérového endoglinu pomocí Western blot analýzy. 

   Defence status: DEFENDED
   Uhlířová, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Autor: Barbora Uhlířová Školitel: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení exprese ICAM-1 a ...
  • Hodnocení exprese iNOS a HO-1 v aortě myší s vysokými hladinami sérového endoglinu pomocí Western blot analýzy. 

   Defence status: DEFENDED
   Tysoňová, Kristýna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Hodnocení exprese iNOS a HO-1 v aortě myší s vysokými hladinami sérového endoglinu pomocí Western blot analýzy Autor ...
  • Hodnotenie kvality života tehotných v Českej a Slovenskej republike pomocou špecifického dotazníka QOL-GRAV 

   Defence status: DEFENDED
   Bujňáková, Terézia (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Názov práce: Hodnotenie kvality života tehotných v Českej a Slovenskej republike pomocou špecifického dotazníka QOL-GRAV Autor ...
  • Hodnotenie kvality života tehotných v Českej a Slovenskej republike pomocou špecifického dotazníka QOL-GRAV 

   Defence status: DEFENDED
   Bujňáková, Terézia (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 10. 5. 2021
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Názov práce: Hodnotenie kvality života tehotných v Českej a Slovenskej republike pomocou špecifického dotazníka QOL-GRAV Autor ...
  • Imunofarmakologie a imunoterapie rakoviny 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 2. 6. 2020
   Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Consultant: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Candidate: Kateřina Havlíková Title of diploma thesis: ...
  • Imunohistochemická detekce PECAM-1, endoglinu a VCAM-1 v aortě transgenních myší se zvýšenými hladinami solubilního endoglinu 

   Defence status: DEFENDED
   Brlicová, Monika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Imunohistochemická detekce PECAM-1, endoglinu a VCAM-1 v aortě transgenních myší se zvýšenými hladinami solubilního ...
  • JNK3 MAP-kinase localization in the brain of mice with Alzheimer's disease 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Lucie Kohoutová Školitel: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Školitel specialista: Dr. Maria Javier Ramirez Název ...
  • Léčba dekubitů metodou vlhkého hojení 

   Defence status: DEFENDED
   Zubíková, Markéta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Bc. Markéta Zubíková Léčba dekubitů metodou vlhkého hojení Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Odborný pracovník v laboratorních metodách Diplomová práce se zabývá dekubity a ...
  • Lékové alergie - imunopatologické reakce kůže a sliznic 

   Defence status: DEFENDED
   Švecová, Monika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medicinal Science Consultant: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Candidate: Monika Švecová Title of diploma thesis: Drug allergies ...
  • Markery zánětu a proliferace v srdeční stěně transgenního modelu myší s vysokými hladinami solubilního endoglinu 

   Defence status: DEFENDED
   Boukalová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 19. 2. 2016
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Markery zánětu a proliferace v srdeční stěně transgenního modelu myší s vysokými hladinami solubilního endoglinu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV