• Antigenní struktury erytrocytů 

   Anderlová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Background: The knowledge of antigens expressed on red blood cells is an integral part of a transfusion medicine that uses this knowledge for effective and more safe hemotherapy. The aim of this work is to create an overview ...
  • Atopická dermatitida a pokroky v léčbě 

   Krymová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Atopic dermatitis is a multifactorial chronic inflammatory disease which is one of the most common skin diseases. The prevalence is relatively high and is still growing. In former times, atopic dermatitis was considered ...
  • Deprese a její rizikové faktory 

   Sejkorová, Monika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Background: Thesis consists of theoretical summary of information which characterizes depression. Practical part consists of questionnaire study, whose goal is to determine the most important factors, which take part in ...
  • Doporučená očkování dospělé populace v České republice 

   Nová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 22. 9. 2017
   Author: Petra Nová, DiS. Title: The recommended vaccination of the adult population in the Czech Republic Bachelor thesis Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Field of study: Medical Laboratory Technician ...
  • Exprese proteinů TGF-β signalizace v aortě transgenních myší s vysokými hladinami solubilního endoglinu 

   Tysoňová, Kristýna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Exprese proteinů TGF-β signalizace v aortě transgenních myší s vysokými hladinami solubilního endoglinu Rigorózní práce ...
  • Hodnocení exprese a koexprese endoglinu a VCAM-1 v aortě apoE-deficientních myší 

   Minaříková, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 4. 6. 2014
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Hodnocení exprese a koexprese endoglinu a VCAM-1 v aortě apoE-deficientních myší Diplomová práce Lucie Minaříková ...
  • Hodnocení exprese ICAM-1 a P-selektinu v aortě myší s vysokými hladinami sérového endoglinu pomocí Western blot analýzy. 

   Uhlířová, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Autor: Barbora Uhlířová Školitel: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení exprese ICAM-1 a ...
  • Hodnocení exprese iNOS a HO-1 v aortě myší s vysokými hladinami sérového endoglinu pomocí Western blot analýzy. 

   Tysoňová, Kristýna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Hodnocení exprese iNOS a HO-1 v aortě myší s vysokými hladinami sérového endoglinu pomocí Western blot analýzy Autor ...
  • Hodnotenie kvality života tehotných v Českej a Slovenskej republike pomocou špecifického dotazníka QOL-GRAV 

   Bujňáková, Terézia (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Title of diploma thesis: Quality of life evaluation in pregnant women in the Czech republic and Slovakia by means of ...
  • Imunohistochemická detekce PECAM-1, endoglinu a VCAM-1 v aortě transgenních myší se zvýšenými hladinami solubilního endoglinu 

   Brlicová, Monika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Imunohistochemická detekce PECAM-1, endoglinu a VCAM-1 v aortě transgenních myší se zvýšenými hladinami solubilního ...
  • JNK3 MAP-kinase localization in the brain of mice with Alzheimer's disease 

   Kohoutová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Lucie Kohoutová Školitel: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Školitel specialista: Dr. Maria Javier Ramirez Název ...
  • Léčba dekubitů metodou vlhkého hojení 

   Zubíková, Markéta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Bc. Markéta Zubíková Léčba dekubitů metodou vlhkého hojení Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Odborný pracovník v laboratorních metodách Diplomová práce se zabývá dekubity a ...
  • Lékové alergie - imunopatologické reakce kůže a sliznic 

   Švecová, Monika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medicinal Science Consultant: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Candidate: Monika Švecová Title of diploma thesis: Drug allergies ...
  • Markery zánětu a proliferace v srdeční stěně transgenního modelu myší s vysokými hladinami solubilního endoglinu 

   Boukalová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 19. 2. 2016
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Markery zánětu a proliferace v srdeční stěně transgenního modelu myší s vysokými hladinami solubilního endoglinu ...
  • Nepovinná očkování u dětí 

   Sejkorová, Ilona (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Bc. Ilona Sejkorová Voluntary vaccination in children Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Specialist in laboratory methods Many viruses or bacteria may be the cause of infectious diseases. ...
  • Očkování proti rakovině děložního čípku - zdravotní přínos, nebo komerční tlak? 

   Sejkorová, Ilona (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Ilona Sejkorová Očkování proti rakovině děložního čípku - zdravotní přínos, nebo komerční tlak? Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zdravotní laborant Na vzniku prekanceróz a karcinomů děložního ...
  • Oxidační stres a stav endotelu v myokardu myší s vysokými plazmatickými hladinami solubilního endoglinu 

   Dusílková, Iveta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   1. ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Oxidační stres a stav endotelu v myokardu myší s vysokými plazmatickými hladinami solubilního endoglinu ...
  • Postoj matek k povinným očkováním u dětí 

   Červinková, Pavla (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   Bc. Pavla Červinková Postoj matek k povinným očkováním u dětí Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Odborný pracovník v laboratorních metodách Nejúčinnější prevencí před vážnými infekčními chorobami ...
  • Prionové onemocnění člověka- Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 

   Sedláková, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Bc. Veronika Sedláková Vedoucí: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Konzultant: Ing. Magdalena Smětáková Název ...
  • Sledování exprese a koexprese endoglinu a P-selectinu v aortě apoE-deficientních myší 

   Brlicová, Monika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 4. 6. 2014
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutickfakultav HradciKrlov Katedrabiologickcha lkaskchvd Sledovn exprese a koexprese endoglinu a P-selektinu v aortapoE-deficientnch my Diplomovprce MonikaBrlicov ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV