• Akce pláteník 

   Svobodová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   (česky) Tato bakalářská práce se bude zabývat jedním z politických procesů 50. let, tzv. akcí Pláteník, která proběhla v Jindřichově Hradci. V rámci této akce bylo Státním soudem v Praze v prosinci 1951 obviněno a odsouzeno ...
  • Antisemitismus v československé zahraniční armádě: vzpomínání aktérů 

   Sedlická, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   V úvodu se diplomová práce věnuje vývoji antisemitismu v českých zemích od konce 19. století do sklonku druhé republiky, kdy došlo k jeho výraznému nárůstu. Hlavním jádrem práce je antisemitismus v československé zahraniční ...
  • Archeologie legionářského mýtu československé první republiky 

   Mláka, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Cílem této práce je dohledat existenci legionářského mýtu v různých mediálních prostředcích v letech 1918-1938. V úvodu práce se budu věnovat situaci v září 1938 a jmenování nové vlády v čele s gen. Janem Syrovým, bývalým ...
  • Bachaři, vězně politického nenáviděti budeš! Borská vzpoura jako prostředek k utužení disciplíny uvnitř Sboru vězeňské stráže? 

   Zeman, Kryštof (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   Práce se zabývá případem tzv. borské vzpoury, komunistickým režimem vykonstruovaným procesem, který se odehrál v měsících dubnu a květnu roku 1950. Snaží se postihnout tento proces v celé jeho šíři, včetně otázky, kým byl ...
  • "Buď zdatný, buduj vlast, braň mír" aneb tělovýchova a lední hokej v poúnorovém Československu 

   Vlasáková, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Diplomová práce "Buď zdatný, buduj vlast, braň mír" aneb tělovýchova a lední hokej v poúnorovém Československu nahlíží téma tohoto oblíbeného zimního sportu optikou společenskokritické disciplíny, jakou je sociologie sportu. ...
  • Číst Pekaře. Čtyři interpretační cesty k jednomu textu 

   Fapšo, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Reading Pekař. Four Interpretations of one Text Marek Fapšo Abstract of Final Thesis Following thesis is an empirical contribution to the theory of historiography. It starts with analysis of current situation in the ...
  • Drogová problematika v Československu 1918 - 1960 

   Šinkovec, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   (česky) Práce sleduje vývoj drogové problematiky v Československu mezi lety 1918 a 1960. Toto období je rozděleno do tří částí, v nichž je nastíněna dobová drogová scéna, počty a přibližné sociální profily uživatelů, reflexe ...
  • Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953: Analýza veřejných kolektivních protestů obyvatelstva města Plzně v letech 1948 - 1953 

   Šlouf, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 4. 2015
   P edkládaná diserta ní práce analyzuje jeden z nejrozsáhlejších protest éry eskoslovenského stalinismu, plze skou ervnovou revoltu proti pen žní reform v roce 1953. Metodologicky p itom vychází z teorií tzv. nových sociálních ...
  • Hospodářská kriminalita jako téma expertních diskuzí v normalizačním Československu 

   Šinkovec, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Práce se věnuje dobovým odborným diskuzím na téma hospodářské kriminality a nezákonného obohacování v Československu během 70. a 80. let minulého století. V první kapitole je problematika představena v makroekonomickém a ...
  • Interpretace komunistických pohřebních rituálů v Československu v 50. letech 

   Tesař, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   (česky) Hlavním tématem diplomové práce je analýza a interpretace vztahu mezi pohřebními rituály, politickou mocí a společností. Pohřební rituál je vnímán jako soubor performativních, sociálních a symbolických aktů, složený ...
  • "Je to cyklotron!" Podoba a strategie vzájemného střetávání opozice a Státní bezpečnosti v 70. a 80. letech 20. století 

   Hošek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The diploma thesis deals with forms and strategies of interference of Secret police and opposition during 1970s and 1980s. Strategies are monitored both from the side of dissent and Secret police. In the first chapter the ...
  • Katolická mírová hnutí 1948-1968 v Československu s důrazem na osobu Josefa Plojhara 

   Adamus, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Aim of this thesis is to explore the activities and hierarchy of the Catholic peace movement in czechoslovakia during the years 1948-1968, especially the so called national peace board, Velehrad board and Peace movement ...
  • Krize maskulinity mezi chimérou a stereotypem. Gender a česká společnost na přelomu 19. a 20. století 

   Mareš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   1 Abstrakt Práce si klade otázku, je-li možno zachytit v českých politických hnutích a veřejnostech na přelomu 19. a 20. století krizi maskulinity. Nejprve je analyzován vývoj genderových řádů mezi lety 1870 a 1910. V nich ...
  • Lední hokej v éře Protektorátu Čechy a Morava 

   Kunert, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 2. 2010
   Práce se zabývá ledním hokejem v období Protektorátu Čechy a Morava. Popisuje roli sportu za nacistické okupace a zpracovává lední hokej po sportovní i společenské stránce. Nabízí také stručné životopisy nejvýznamnějších ...
  • Luděk Pik: politický portrét významného plzeňského starosty 

   Bartoš, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Cílem předkládané diplomové práce je postihnout život sociálně demokratického politika a někdejšího plzeňského starosty Luďka Pika se zvláštním ohledem na jeho působení v Plzni. Cílem je rovněž pochopení a vysvětlení Pikova ...
  • Ochrana hranic a vytváření vnějšího nepřítele v Československu v letech 1948-1956 

   Palivodová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Diplomová práce se zabývá systémem ochrany hranic a utvářením obrazu ochránce hranic a obrazu vnějších nepřátel v komunistické propagandě mezi lety 1948-1956. V systému ochrany hranic je zdůrazněna jeho kontinuita s ...
  • Odsun německy mluvícího obyvatelstva z obce Lučany nad Nisou 

   Buriánková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   TITLE: The Transfer of German speaking communities from the village Lučany nad Nisou AUTHOR: Bc. Tereza Buriánková DEPARTMENT: Institute of Czech history SUPERVISOR: PhDr. Jan Randák, Ph.D. ABSTRACT: This diploma thesis ...
  • Počátky konzumní společnosti v Československu 1945-1970. Obchod, spotřeba a reklama 

   Táborský, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Dizertační práce "Počátky konzumní společnosti v Československu 1945-1970. Obchod, spotřeba a reklama" se zabývá nastolením tématu spotřeby jakožto nové kategorie lidského života v komunistické diktatuře ...
  • Pomník "Benešovým dekretům"?(Socha Edvarda Beneše v Praze jako "místo paměti") 

   Trepeš, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   − česky Pomník "Benešovým dekretům"? (Socha Edvarda Beneše v Praze jako "místo paměti") Diplomová práce představuje galerii různých způsobů vzpomínání na politika Edvarda Beneše (1884−1948) v období let 2002−2005, okolo ...
  • Poválečný vývoj Lidic - pietní vzpomínky a život v nových Lidicích 

   Havlůjová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Autorka se v diplomové práci zabývá problematikou poválečného vývoje Lidic od roku 1945 do roku 1989. Diplomantka se zamýšlí nad otázkou paměti na Lidice, lidickou pamětí a Lidicemi jakožto místem paměti. V úvodu své práce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV