Now showing items 1-20 of 49

  • Akce pláteník 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   (česky) Tato bakalářská práce se bude zabývat jedním z politických procesů 50. let, tzv. akcí Pláteník, která proběhla v Jindřichově Hradci. V rámci této akce bylo Státním soudem v Praze v prosinci 1951 obviněno a odsouzeno ...
  • "Akce zámky" v poválečném Československu 

   Defence status: DEFENDED
   Heráňová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 5. 9. 2022
   1 ABSTRACT The bachelor's thesis deals with the "action castles" 1945-1947 organized by the educator and humanist Přemysl Pitter. It seeks to conceptualize it not as an isolated event, but to place it in the broader context ...
  • Antisemitismus v československé zahraniční armádě: vzpomínání aktérů 

   Defence status: DEFENDED
   Sedlická, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   V úvodu se diplomová práce věnuje vývoji antisemitismu v českých zemích od konce 19. století do sklonku druhé republiky, kdy došlo k jeho výraznému nárůstu. Hlavním jádrem práce je antisemitismus v československé zahraniční ...
  • Archeologie legionářského mýtu československé první republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Mláka, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Cílem této práce je dohledat existenci legionářského mýtu v různých mediálních prostředcích v letech 1918-1938. V úvodu práce se budu věnovat situaci v září 1938 a jmenování nové vlády v čele s gen. Janem Syrovým, bývalým ...
  • Bachaři, vězně politického nenáviděti budeš! Borská vzpoura jako prostředek k utužení disciplíny uvnitř Sboru vězeňské stráže? 

   Defence status: DEFENDED
   Zeman, Kryštof (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   Práce se zabývá případem tzv. borské vzpoury, komunistickým režimem vykonstruovaným procesem, který se odehrál v měsících dubnu a květnu roku 1950. Snaží se postihnout tento proces v celé jeho šíři, včetně otázky, kým byl ...
  • Boj s tekutou múzou: Zákon ktorým sa obmedzuje podávanie alkoholních nápojov a okolnosti jeho vzniku. 

   Defence status: DEFENDED
   Balogh, Branislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   The Youth Protection Act was the first standard to define the age at which a young person could consume alcoholic beverages. I try to shine a light on the reasons behind why the law was specifically created in 1922.Following ...
  • "Buď zdatný, buduj vlast, braň mír" aneb tělovýchova a lední hokej v poúnorovém Československu 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasáková, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Diplomová práce "Buď zdatný, buduj vlast, braň mír" aneb tělovýchova a lední hokej v poúnorovém Československu nahlíží téma tohoto oblíbeného zimního sportu optikou společenskokritické disciplíny, jakou je sociologie sportu. ...
  • Československý výbor obránců míru a jeho místo v politickém systému Československa v letech 1949 - 1956 

   Defence status: DEFENDED
   Štér, Roman (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 1. 2. 2023
   Účelem diplomové práce je zmapovat činnost Československého výboru obránců míru v letech 1949-1956 s důrazem na postihnutí institucionálně-organizačních vztahů. Součástí práce je také nástin dalšího vývoje mírových organizací ...
  • Číst Pekaře. Čtyři interpretační cesty k jednomu textu 

   Defence status: DEFENDED
   Fapšo, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Reading Pekař. Four Interpretations of one Text Marek Fapšo Abstract of Final Thesis Following thesis is an empirical contribution to the theory of historiography. It starts with analysis of current situation in the ...
  • Drogová problematika v Československu 1918 - 1960 

   Defence status: DEFENDED
   Šinkovec, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   (česky) Práce sleduje vývoj drogové problematiky v Československu mezi lety 1918 a 1960. Toto období je rozděleno do tří částí, v nichž je nastíněna dobová drogová scéna, počty a přibližné sociální profily uživatelů, reflexe ...
  • Fenomén československého autostopu v 60. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Čejková, Berenika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Bakalářská práce se zabývá fenoménem československého autostopu v 60. letech 20. století. Představuje jej jakožto dobový globální jev, přičemž se zaměřuje na jeho "českou verzi". V práci se autorka snaží odpovědět na otázky ...
  • Fenomén jménem PORTA 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzlík, Lubomír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 6. 2021
   (česky) Předkládaná diplomová práce si klade za cíl na základě archivních pramenů, sekundární literatury a námi vypracovaného dotazníkového šetření představit hudební festival Porta jako kulturní a společenský fenomén druhé ...
  • "Film v rukách státu je v rukou lidu" Znárodnění kinematografie v třetirepublikovém Československu 

   Defence status: DEFENDED
   Danko, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 6. 2021
   (česky) Práce se zabývá znárodněním československé kinematografie od počátků úvah a příprav, jež k tomuto kroku vedly, po debaty a institucionální kroky, které nastaly po přijetí dekretu č. 50 o opatřeních v oblasti filmu ...
  • Formování a první léta Tělocvičné jednoty Sokol Mělník 

   Defence status: DEFENDED
   Zmek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 6. 2022
   The bachelor thesis entitled Formation and the First Years of the Sokol Mělník looks at a significant national phenomenon of the 19th century from a local perspective. It investigates this local organization's activities ...
  • Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953: Analýza veřejných kolektivních protestů obyvatelstva města Plzně v letech 1948 - 1953 

   Defence status: DEFENDED
   Šlouf, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 4. 2015
   P edkládaná diserta ní práce analyzuje jeden z nejrozsáhlejších protest éry eskoslovenského stalinismu, plze skou ervnovou revoltu proti pen žní reform v roce 1953. Metodologicky p itom vychází z teorií tzv. nových sociálních ...
  • Hospodářská kriminalita jako téma expertních diskuzí v normalizačním Československu 

   Defence status: DEFENDED
   Šinkovec, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Práce se věnuje dobovým odborným diskuzím na téma hospodářské kriminality a nezákonného obohacování v Československu během 70. a 80. let minulého století. V první kapitole je problematika představena v makroekonomickém a ...
  • Interpretace komunistických pohřebních rituálů v Československu v 50. letech 

   Defence status: DEFENDED
   Tesař, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   (česky) Hlavním tématem diplomové práce je analýza a interpretace vztahu mezi pohřebními rituály, politickou mocí a společností. Pohřební rituál je vnímán jako soubor performativních, sociálních a symbolických aktů, složený ...
  • "Je to cyklotron!" Podoba a strategie vzájemného střetávání opozice a Státní bezpečnosti v 70. a 80. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Hošek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The diploma thesis deals with forms and strategies of interference of Secret police and opposition during 1970s and 1980s. Strategies are monitored both from the side of dissent and Secret police. In the first chapter the ...
  • Katolická mírová hnutí 1948-1968 v Československu s důrazem na osobu Josefa Plojhara 

   Defence status: DEFENDED
   Adamus, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Aim of this thesis is to explore the activities and hierarchy of the Catholic peace movement in czechoslovakia during the years 1948-1968, especially the so called national peace board, Velehrad board and Peace movement ...
  • Konečně spoluobčané? Státní politika vůči Romům v Ústí nad Labem v počátcích komunistické diktatury 

   Defence status: DEFENDED
   Goláň, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   (in English): This work is focused on the theory and practice of the Czechoslovak state in the approach towards Roma in the first years of the KSČ dictatorship. Author is concentrating not only on the specifics of the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV