• Didaktické aspekty pojmového mapování na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   TITLE: Didactic Aspects of Concept Mapping in Lower Secondary Education AUTHOR: Mgr. Petra Vaňková DEPARTMENT: Department of Information Technology and Technical Education SUPERVISOR: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. ...
  • Didaktické aspekty využití prostorového zobrazování 

   Defence status: DEFENDED
   Prokýšek, Miloš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   This thesis deals with phenomena of spatial visualization, application of spatial visualization in instruction and its educational specifics. The present thesis addresses the questions of definition of spatial visualization ...
  • ICT kompetence učitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Neumajer, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Tato práce se ve své teoretické části snaží analyzovat problematiku ICT kompetencí učitelů v šíři kontextu, který problematiku kompetencí učitelů (ale samozřejmě i s odkazem na kompetence žáků) reflektuje do národních ...
  • Informační andraelementaristika 

   Defence status: DEFENDED
   Duchková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Diplomová práce shrnuje doporučení základních přístupů a metod ve výuce dospělých. Uvádí metodiku, která je obohacena praktickými zkušenostmi autorky. Praktická část ověřuje teoretické předpoklady a využívá mnohaletou ...
  • Negativa vstupu ICT do výchovy a vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 1. 2017
   Diplomová práce se zabývá analýzou negativních vlivů informačních a komunikačních technologií souvisejících s výchovou a vzděláváním. Prezentovány jsou negativní dopady v oblasti zdravotní a sociální, které se vyznačují ...
  • Problémy spojené se vstupem informačních technologií do výchovy a vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Petráň, Luděk (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Předmětem této diplomové práce je oblast vlivu informačních a komunikačních technologií na sociální, komunikační a kognitivní schopnosti žáků a následných negativních důsledků v procesu výchovy a vzdělávání. Cílem práce ...
  • Problémy vstupu informačních technologií do výchovy a vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Weis, Peter (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Předmětem diplomové práce je oblast negativních důsledků využívání informačních a komunikačních technologií z pohledu jejich vstupu do procesu výchovy a vzdělávání. Cílem práce je identifikace a analýza problémů, které ...
  • Rozvíjení kompetence pro manipulaci se strukturami jako součást informační výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Mudrák, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   V předkládané disertační práci je zaveden teoretický koncept kompetence manipulovat se strukturami jako komplex kognitivních a performačních schopností a dovedností zacházet s různými formami a reprezentacemi dat, informací ...
  • Učební styly v informatických předmětech 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 1. 2017
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku učebních stylů žáků a usiluje o příspěvek k poznání vlivu zohledňování individuálních učebních stylů žáků ve výuce na proces a výsledky jejich učení. Nahlíží na učební styly ...
  • Virtuální vzdělávací prostředí a jejich využití pro výuku heterogenních skupin studentů 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jiřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   TITLE: Virtual Learning Environments and their usage for heterogeneous groups of students AUTHOR: PhDr. Jiřina Nováková DEPARTMENT: Department of Information Technology and Technical Education SUPERVISOR: doc. PhDr. Vladimír ...
  • Využití prostředků rozšířené reality v oblasti vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Jeřábek, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   This thesis deals with phenomena of augmented reality in context of didactics. The thesis aims to define augmented reality in conceptual and content area and focuses on augmented reality in the structure of educational ...
  • Využití virtuálních světů v edukačním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Randák, Milan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   TITLE: Use of virtual worlds in the educational process AUTHOR: Milan Randák DEPARTMENT: Department of information technology and technology education SUPERVISOR: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. ABSTRACT: This thesis ...
  • Využití webcastingových systémů ve vzdělání 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Milan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Předmětem předkládané práce je problematika využití webcastingových systémů ve vzdělávání. Studie se zaměřuje na identifikaci a analýzu webcastingových systémů, jako soudobého druhu audiovizuálních, resp. multimediálně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV