• Didaktické aspekty pojmového mapování na základní škole 

   Vaňková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   NÁZEV: Didaktické aspekty pojmového mapování na základní škole AUTOR: Mgr. Petra Vaňková KATEDRA Katedra informačních technologií a technické výchovy ŠKOLITEL: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. ABSTRAKT: Předmětem ...
  • Didaktické aspekty využití prostorového zobrazování 

   Prokýšek, Miloš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   Předmětem zkoumání této disertační práce je fenomén prostorového zobrazování a jeho funkční specifika a možnosti z hlediska didaktiky. Studie se zabývá problematikou vymezení prostorového zobrazování jako didaktického ...
  • ICT kompetence učitelů 

   Neumajer, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Tato práce se ve své teoretické části snaží analyzovat problematiku ICT kompetencí učitelů v šíři kontextu, který problematiku kompetencí učitelů (ale samozřejmě i s odkazem na kompetence žáků) reflektuje do národních ...
  • Informační andraelementaristika 

   Duchková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Diplomová práce shrnuje doporučení základních přístupů a metod ve výuce dospělých. Uvádí metodiku, která je obohacena praktickými zkušenostmi autorky. Praktická část ověřuje teoretické předpoklady a využívá mnohaletou ...
  • Negativa vstupu ICT do výchovy a vzdělávání 

   Kučera, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 1. 2017
   Diplomová práce se zabývá analýzou negativních vlivů informačních a komunikačních technologií souvisejících s výchovou a vzděláváním. Prezentovány jsou negativní dopady v oblasti zdravotní a sociální, které se vyznačují ...
  • Problémy spojené se vstupem informačních technologií do výchovy a vzdělávání 

   Petráň, Luděk (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Předmětem této diplomové práce je oblast vlivu informačních a komunikačních technologií na sociální, komunikační a kognitivní schopnosti žáků a následných negativních důsledků v procesu výchovy a vzdělávání. Cílem práce ...
  • Problémy vstupu informačních technologií do výchovy a vzdělávání 

   Weis, Peter (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Předmětem diplomové práce je oblast negativních důsledků využívání informačních a komunikačních technologií z pohledu jejich vstupu do procesu výchovy a vzdělávání. Cílem práce je identifikace a analýza problémů, které ...
  • Rozvíjení kompetence pro manipulaci se strukturami jako součást informační výchovy 

   Mudrák, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   V předkládané disertační práci je zaveden teoretický koncept kompetence manipulovat se strukturami jako komplex kognitivních a performačních schopností a dovedností zacházet s různými formami a reprezentacemi dat, informací ...
  • Učební styly v informatických předmětech 

   Jelínek, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 1. 2017
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku učebních stylů žáků a usiluje o příspěvek k poznání vlivu zohledňování individuálních učebních stylů žáků ve výuce na proces a výsledky jejich učení. Nahlíží na učební styly ...
  • Virtuální vzdělávací prostředí a jejich využití pro výuku heterogenních skupin studentů 

   Nováková, Jiřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   NÁZEV: Virtuální vzdělávací prostředí a jejich využití pro výuku heterogenních skupin studentů AUTOR: PhDr. Jiřina Nováková KATEDRA: Katedra informačních technologií a technické výchovy ŠKOLITEL: doc. PhDr. Vladimír ...
  • Využití prostředků rozšířené reality v oblasti vzdělávání 

   Jeřábek, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Předmětem disertační práce je zkoumání fenoménu rozšířené reality pojímané v kontextu didaktiky. Práce usiluje o vymezení rozšířené reality v oblasti pojmové i obsahové a její snahou je především poznat roli rozšířené ...
  • Využití virtuálních světů v edukačním procesu 

   Randák, Milan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   NÁZEV: Využití virtuálních světů v edukačním procesu AUTOR: Mgr. Milan Randák KATEDRA Katedra informačních technologií a technické výchovy ŠKOLITEL: Školitel: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. ABSTRAKT: Předmětem zkoumání ...
  • Využití webcastingových systémů ve vzdělání 

   Novák, Milan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Předmětem předkládané práce je problematika využití webcastingových systémů ve vzdělávání. Studie se zaměřuje na identifikaci a analýzu webcastingových systémů, jako soudobého druhu audiovizuálních, resp. multimediálně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV