Now showing items 1-20 of 67

  • Arnošt Hofbauer (1869-1944) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   Arnošt Hofbauer (1869 - 1944) Téma této bakalářské práce vychází z mého zájmu o umění kolem roku 1900. Nejznámější soliteři tohoto období byli v nedávné minulosti mnohokrát zmiňováni a tak jsem vybrala méně známého, přesto ...
  • ARTĚL - myšlenka, aktivity a hlavní osobnosti sdružení 

   Defence status: DEFENDED
   Skopalová, Markéta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
   Resumé Dění v uměleckořemeslné tvorbě druhé poloviny 19. století významně ovlivnila průmyslová revoluce, která uspíšila vývoj výrobních postupů a podstatně změnila jejich možnosti. Na jedné straně měla manufakturní produkce ...
  • Artuš Scheiner 

   Defence status: DEFENDED
   Martinovská, Zuzana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Resumé Zuzana Martinovská Artuš Scheiner Téma této bakalářské práce vychází z mého zájmu o umění na přelomu 19. a 20. století. Většina umělců, kteří žili v tomto období, jsou často zmiňováni a ve většině případů, byla ...
  • Augustin Nemějc 

   Defence status: DEFENDED
   Kolbabová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 4. 9. 2006
  • Budovanie identity "slovenskej" moderny vo vzťahu k idei čechoslovakizmu 

   Defence status: DEFENDED
   Kvočáková, Lucia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 9. 2020
   Dissertation thesis deals with the construction of the identity of Slovak art modernism in the period of the First Czechoslovak Republic (1918-1938) within the context of the official ideology of Czechoslovakism and in ...
  • České sklo v sakrální architektuře v 2. polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Žďárská, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 1. 2010
   Resumé První část mé práce se zabývá historií vitrají, jejich vznikem, použitím a vysvětlením odlišností pojmů vitraj a vitráž v rámci historického kontextu. Vitráž je výraz převzatý z francouzského "le vitrage" a z původního ...
  • Divák a publikum výtvarného umenia 50. a 60. rokov 20. storočia v Československu a jeho teoretická a umelecká reflekcia 

   Defence status: DEFENDED
   Mazalanová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 9. 2019
   Názov práce: Art Spectator and his/her Reflection in Theory and Artistic practice in Czechoslovakia in 1950s and 1960s PhD Candidate: Eliška Mazalanová Department of Arthistory Supervisor: doc. PhDr. Marie Rakušanová, PhD. ...
  • Dobová reflexe futurismu v českém umění v letech 1909 - 1914 

   Defence status: DEFENDED
   Červená, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá dobovou reflexí futurismu v českém umění v letech 1909- 1914. Na začátku práce je představen futurismus, včetně jeho manifestů, cílů a představitelů. Futurismus se v českém prostředí neobjevuje ...
  • Emil Filla za svobodu umění - umělcův boj proti idejím totalitních režimů 

   Defence status: DEFENDED
   Fabiánová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   The thesis focuses on Emil Filla and aims to depict his moral opinion in the context of his work, with an emphasis on the 1930s, when his liberal values are confronted with the threat of totalitarian regimes. I start with ...
  • Fenomén nové citlivosti v českém umění 60. let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Porubová, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   Tereza Porubová Fenomén nové citlivosti v šedesátých letech dvacátého století Bakalářská práce RESUMÉ Fenomén nové citlivosti se zrodil v šedesátých letech dvacátého století, která byla obdobím prudkých změn a uměleckého ...
  • Firma Haase a výtvarné umění v 19. a raném 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Holečková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 1. 2022
   Pražská firma Haase hrála důležitou roli v rozvoji polygrafie, typografie, významně přispěla českému národnímu obrození a za dobu své existence spolupracovala s řadou umělců v některých případech až světového významu. Tato ...
  • Funerální umění na vybraných pražských hřbitovech 1850-1950 

   Defence status: DEFENDED
   Holzapfelová, Vladislava (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 2. 2016
   of the disertation thesis Vladislava Holzapfelová Funeral art in cemeteries in Prague 1850-1950 The thesis deals with the funeral art found in selected cemeteries in Prague during the period 1850-1950. It tries to show the ...
  • Gabriel Cornelius von Max a některé aspekty jeho kreslířské tvorby 

   Defence status: DEFENDED
   Nedbalová, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   Resumé Diplomová práce čtenáři přibližuje osobnost a dílo malíře Gabriela Cornelia von Maxe (1840-1915). První část je věnována umělcově biografii a přehledu jeho celkové tvorby. V jednotlivých kapitolách sleduje chronologicky ...
  • Georgia O'Keefe a moderná fotografia 

   Defence status: DEFENDED
   Márföldyová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Georgia O'Keeffe ako "prvá dáma americkej moderny" predstavuje výrazný medzník v dejinách novodobého výtvarníctva, a to nielen umelecky, ale aj osobnostne. Dokázala vnímať skutočnosť osobitým spôsobom a ...
  • Grafika českého informelu 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 18. 06. 2023
   Krtička, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   The Printmaking of Czech Art Informel Author: Jiří Krtička Abstract The thesis deals comprehensively with the printmaking of Czech Art Informel: explores its sources, principles and themes, evaluates contributions of ...
  • Hannes Beckmann (1909-1977). Desava - Praha - New York 

   Defence status: DEFENDED
   Kuzica Rokytová, Bronislava (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 2. 2018
   Hannes Beckmann (1909-1977). Dessau - Prague - New York This PhD thesis is dedicated to an exceptional, though still forgotten personality, an artist of German descent, Hannes Beckmann |1909-1977|. A graduate of Germany's ...
  • Ideová východiska rané tvorby Emila Filly 

   Defence status: DEFENDED
   Andrejsová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   (in English) The bachelor's work is focused on the explanation of ideological sources of Emil Filla's early art works using preserved personal diaries, correspondence and theoretical texts. It is concentrated on ...
  • Ilustrace Adrieny Šimotové k próze a poezii 

   Defence status: DEFENDED
   Štroblová, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 6. 2008
   RESUMÉ Ilustrační tvorba Adrieny Šimotové je dosud málo zpracovanou, nicméně nedílnou součástí její výtvarné tvorby. Ilustrováním se zabývala prakticky celou svou uměleckou dráhu - první ilustrace, které však nebyly vydány, ...
  • Inspirace Cindy Sherman - fotografický autoportrét jako způsob hledání identity 

   Defence status: DEFENDED
   Baborovská, Sandra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 9. 2007
   Resumé - k bakalářské práci "Inspirace Cindy Sherman - fotografický autoportrét jako způsob hledání identity" Má bakalářská práce pojednává o fenoménu fotografických autopotrétů. V úvodu se věnuji autoportrétu nejen jako ...
  • Jan Šplíchal (1894-1942), malíř krajiny a vesnického života - jeho život a dílo v kontextu doby 

   Defence status: DEFENDED
   Mikolášková, Edita (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   Resumé: Jan Šplíchal (1894-1942) malíř krajiny a vesnického života - jeho život a dílo v kontextu doby Předkládaná diplomová práce pojednává o životě a díle regionálního malíře Jana Šplíchala. Svůj život kromě krátkého ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV