• Didaktická hra aneb Zábavné učení ve výuce přírodopisu na ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Burešová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Interdisciplinární pojetí tematického celku savci 

   Defence status: DEFENDED
   Prušvicová, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 5. 2010
   Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření interdisciplinárně pojaté výuky tematického celku savci a následně její komparace s výukou tradiční. V teoretické části je představen rozdíl mezi tradičně a interdisciplinárně ...
  • Jedovaté rostliny ve výuce biologie na SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Riegelová, Marta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá výukou botaniky, konkrétně se zaměřuje na výuku jedovatých rostlin. První část se věnuje tvorbě pracovních listů pro exkurzi žáků středních škol do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity ...
  • Květena střední Evropy - využití expozic Botanické zahrady PřF UK v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Riegelová, Marta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   Bakalářská práce pojednává o využití expozice květeny střední Evropy botanické zahrady Přírodovědecké Fakulty Univerzity Karlovi v Praze ve výuce biologie. Zaměřuje se především na výuku cévnatých rostlin - zařazení tohoto ...
  • Primární prevence v oblasti látkových i nelátkových závislostí na základních a středních školách v ČR a vybraných evropských zemích. 

   Defence status: DEFENDED
   Přibylová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   V České republice se můžeme prostřednictvím tzv. minimálního preventivního programu školy setkat nejen s pojmem "závislosti látkové", ale i s pojmem "závislosti nelátkové". Jakým způsobem však probíhá prevence těchto ...
  • Projektová výuka, její realizace a vliv na žákovo učení 

   Defence status: DEFENDED
   Škarková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   The goal of the diploma thesis was to find out how teachers realize project based education with the main focus on grammar school and biology teaching and also explore the influence of project based education on pupil's ...
  • Protidrogová prevence na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Drogy jsou neustále diskutovaným tématem, které je na středních školách velmi aktuální. Jejich užívání přináší rizika nejen pro jejich uživatele, ale také pro jejich okolí a dokonce i pro celý stát. Škola by měla sloužit ...
  • Srovnání současného pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů biologie ve vybraných zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Ve většině zemí na celém světě nalezneme ve vládě resorty (ministerstva) zaměřená na vzdělávání v dané zemi. Tato ministerstva se mimo jiné zabývají vzděláváním těch, kteří by měli vzdělávat, tedy obecně pedagogických ...
  • Tematický celek "Vývoj přírody" v kontextu učiva biologie a požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia 

   Defence status: DEFENDED
   Šlechtová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Předložená práce představuje zpracování tematického celku "Vývoj přírody" pro gymnázia po odborné i metodické stránce. Výstupy jsou webová prezentace, dva krátké výukové filmy a dva zpracované výukové programy založené na ...
  • Tematický celek "Vývoj přírody" v kontextu učiva biologie a požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šlechtová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
   Předložená práce představuje zpracování tematického celku "Vývoj přírody" pro gymnázia po odborné i metodické stránce. Výstupy jsou webová prezentace, dva krátké výukové filmy a dva zpracované výukové programy založené na ...
  • Vliv města na zdraví člověka - školní projekt 

   Defence status: DEFENDED
   Maiová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
  • Vliv pregraduálního vzdělání a podpora školního prostředí u začínajících učitelů biologie/přírodopisu 

   Defence status: DEFENDED
   Přibylová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak začínající učitelé vnímají vliv pregraduální přípravy a podpory školního prostředí na průběh jejich prvních let praxe a také jak následně navrhují pregraduální přípravu a podporu ...
  • Vybraná průřezová témata ve výuce biologie na SŠ. 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Bakalářská práce je literární rešerší. Jedná se o porovnání průřezových témat používaných v České republice s okolními státy (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko). Jako informační zdroje byly využity nejen odborné články, ...
  • Vybrané botanické zahrady ČR se zaměřením na využití ve výuce 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vybrané botanické zahrady v České republice a jejich přínos pro školy a školní výuku. Botanická zahrada je v dnešní době často vyhledávaným místem pro vzdělávání a odpočinek lidí. ...
  • Vybrané lokality hlavního města Praha pro výuku biologie a geoologie 

   Defence status: DEFENDED
   Cibíková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Předložená bakalářská práce je zaměřena na nejdůležitější pražské lokality, které jsou vhodné pro biologickou a geologickou exkurzi. Praktická výuka biologie a geologie je velice důležitá. Je žádoucí, aby žáci pochopili ...
  • Využití expozic Botanické zahrady PřF UK v Praze - Vodní a bahenní rostliny 

   Defence status: DEFENDED
   Malcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Botanické zahrady plní mnoho nejrůznějších funkcí, z nichž k nejdůležitějším patří funkce vzdělávací. Svým návštěvníkům poskytují širokou nabídku služeb, např. komentované prohlídky, nejrůznější výukové programy, pracovní ...
  • Využívání Botanické zahrady PřF UK v Praze ve výuce biologie a přírodopisu. 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   Předkládaná diplomová práce je zaměřená na využívání botanické zahrady PřF UK v Praze učiteli v rámci organizační formy exkurze. Učitelé využívají tuto zahradu s různými cíli a s různou intenzitou. Tato práce přináší shrnutí ...
  • Výuka žáků se specifickými poruchami učení se zaměřením na přírodovědné předměty na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Lidová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   Specifické poruchy učení (SPU) jsou v dnešní době neustále diskutovaným tématem, které je stále více aktuální i na středních školách. Vzhledem k obtížím žáků s poruchami učení, je potřeba jim ve škole podat pomocnou ruku. ...
  • Vztah člověka ke zdraví v průběhu věků aneb Zdraví není samozřejmost - školní projekt 

   Defence status: DEFENDED
   Macková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
  • Zdravý životní styl ve výuce (nejen) biologie 

   Defence status: DEFENDED
   Kašíková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 6. 2018
   Background: This thesis deals with the issue of healthy lifestyle in the area of the Czech education system, especially from the point of view of anchoring the educational subject "Health Education " within the educational ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV