• Možnosti zrychlení povolovacích procesů ve výstavbě 

   Defence status: DEFENDED
   Hamouz, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   Possibilities of acceleration of permitting processes in construction Abstract - ?I C7IJ;H J ;I?I E9KI;I ED FHEFEI7BI EH 7D 799;B;H7J?ED E F;HC?JJ?D FHE9;II;I ?D 9EDIJHK9J?ED M ?B; J ; FHE9;II;I MEKB: C7?DJ7?D 7D 7:;GK7J; ...
  • Normotvorná činnost krajů 

   Defence status: DEFENDED
   Lonská, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 26. 6. 2020
   1 Regional rulemaking Abstract The diploma thesis deals with regional rulemaking with a focus on legal regulations of regions. The aim of the thesis is to explain the constitutional and theoretical anchoring of the creation ...
  • Obecně závazné vyhlášky obcí k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

   Defence status: DEFENDED
   Sobotková, Kamila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 1. 2019
   1 Generally binding regulations of municipalities for securing local issues of public order Abstract This master thesis deals with generally binding regulations of municipalities for securing local issues of public order ...
  • Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti hazardních her 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Generally binding regulations of municipalities in the field of gambling Abstract The municipalities, as basic territorial self-governing communities of citizens, have a number of rights in the implementation of their ...
  • Objektivita a vyváženost v mediích - správněprávní aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Villarroel, Nelson (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 12. 2017
   111 Abstract Thesis title: Objectiveness and balance in media: the aspects of administrative law This paper deals with the administrative law aspects of objectivity and balance in light of their role as media content ...
  • Odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 

   Defence status: DEFENDED
   Moravec, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 6. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá tématem "Odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem" dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním ...
  • Odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 

   Defence status: DEFENDED
   Hubatová-Vacková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 4. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá tématem odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nesprávným úředním postupem. Věnuje se zejména jednotlivým ustanovením zákona č. 82/1998 Sb., přičemž klade důraz na bohatou ...
  • Oprávnění k provozování rozhlasového a televizního vysílání 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecký, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 5. 2019
   Oprávnění k provozování rozhlasového a televizního vysílání Abstrakt Práce s názvem Oprávnění k provozování rozhlasového a televizního vysílání se zabývá problematikou regulace přístupu na mediální trh v České republice. ...
  • Právní aspekty internetových hazardních her 

   Defence status: DEFENDED
   Všetečková, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 1. 2020
   1 ABSTRAKT Tato rigorózní práce se zaobírá právní úpravou hazardních her provozovaných prostřednictvím internetu a některými dalšími právními aspekty s touto právní úpravou souvisejícími. Tato práce se skládá celkem ze tří ...
  • Právní úprava zajištění dostupnosti humánních léčiv 

   Defence status: DEFENDED
   Verosta, Stanislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 5. 2021
   Právní úprava zajištění dostupnosti humánních léčiv Abstrakt Léčivé přípravky jsou specifickým druhem zboží nezbytným pro efektivní poskytování zdravotních služeb. Aby bylo možné předcházet nedostatku léčivých přípravků, ...
  • Správní dozor v oblasti reklamy 

   Defence status: DEFENDED
   Valušová, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 9. 2020
   This diploma thesis on the topic "Administrative supervision of advertising" deals with regulation of advertising with focus on specifics of the administrative supervision and provides a comprehensive description and ...
  • Veřejné prostranství 

   Defence status: DEFENDED
   Bušková, Vendula (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 5. 2019
   Předkládaná práce se zaměřuje na problematiku veřejných prostranství. Veřejná prostranství jsou definována v zákoně o obcích a v zákoně o hlavním městě Praze a jsou jimi všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná ...
  • Veřejné stráže 

   Defence status: DEFENDED
   Ullrichová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   Public guards Abstract This thesis deals with the topic of public guards. Its main objective is to provide a relatively comprehensive view of this institute. Currently, four kinds of public guards exist in our legal system, ...
  • Vývoj právní úpravy hazardních her 

   Defence status: DEFENDED
   Plecháč, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   This diploma thesis analyses the historical development of gambling legislation in the Czech Republic, from the first mention of the regulation in the Middle Ages to present days, while the primary (but not exclusive) ...
  • Zdravotnické prostředky 

   Defence status: DEFENDED
   Matěvosova, Elena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   Medical devices Abstract The subject of this master thesis is the issue of medical devices. This thesis focuses on its reimbursement regulation. The work is divided into six chapters. The introductory explanation is devoted ...
  • Žaloba proti nezákonnému zásahu 

   Defence status: DEFENDED
   Fencáková, Silvia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Žaloba proti nezákonnému zásahu Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje tématu ochrany před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu podle § 85 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV