• Akutní vliv "Head Down Tiltu" na krevní tlak a srdeční frekvenci 

   Defence status: DEFENDED
   Tolar, Jan (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Zatímco účinky dlouhodobého působení sklopení na lůžku hlavou dolů, head-down tilt (HDT), se sklonem 3ř - 12ř byly podrobně prozkoumány v kosmické medicíně jako model stavu beztíže, je literatura ohledně akutní reakce ...
  • CHR-test jako metoda zátěžového vyšetření u vytrvalostních sportovců ve vztahu k renálním funkcím 

   Defence status: DEFENDED
   Šturmová, Anita (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   Cílem práce bylo seznámit se s metodikou CHR-testu a jeho aplikací. Pro vyšetření jsem použila soubor vytrvalostně trénovaných žen. Výsledky testování jsem srovnala s předešlou studií, která byla provedena na netrénovaných ...
  • Crohnova nemoc a pohybová aktivita 

   Defence status: DEFENDED
   Kšírová, Julie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   Bachelor thesis "Crohn's disease and physical activity" deal with Crohn's disease, its clinics, diagnosis and treatment. The next part give notice about some complication of disease which may be treatment by physiotherapy ...
  • Diabetes mellitus 1.typu a zátěž 

   Defence status: DEFENDED
   Douša, Martin (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Bakalářská práce se zabývá problematikou onemocnění diabetes mellitus I. typu a možnostmi jeho kompenzace pomocí adekvátní tělesné aktivity, se zaměřením na pacienty středního a staršího věku, trpící diabetem již řadu let. ...
  • Hodnocení efektu fyzioterapie na kardiopulmonální systém dětských pacientů s vrozenou srdeční vadou 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Anežka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   The aim of the study was to compose and realize physiotherapeutic program for children with congenital heart disease to improve their postural-respirational function and to assess the influence of this program on cardiopulmonary ...
  • Hodnocení stability u osteoporotických pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Brožová, Kamila (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Osteoporóza se v současné době dostává do popředí zájmu v důsledku svého nárůstu v populaci. Jedná se o celosvětový problém. Fyzická aktivita patří mezi hlavní faktory ovlivňující průběh onemocnění. Vhodně prováděnou ...
  • Inzulínová rezistencia a záťaž 

   Defence status: DEFENDED
   Zdeneková, Lucia (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   Diploma thesis "Information education of adults" deals with condition of human organism, when the effect of insulin on cells and liver is decreased. We can influence this status with exercise therapy, especially with ...
  • Kardiovaskulární DRIFT 

   Defence status: DEFENDED
   Kypúsová, Monika (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 6. 2013
   INTRODUCTION: Cardiovascular drift is a phenomenon, which appears after 10 - 20 minutes of prolonged moderate - intensity exercise (50 - 75% VO2max). CVD appears in a neutral or hot environment. It is characterized by a ...
  • Možnosti ovlivnění krevního tlaku fyzickou aktivitou u dětské populace a dospívajících s nadváhou a obezitou 

   Defence status: DEFENDED
   Filouš, Pavel (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Práce hledá odpověď na otázku, zda zvýšená fyzická aktivita může příznivě ovlivnit zvýšený krevní tlak (TK) u dětí a mladistvých s nadváhou a obezitou. Autor podává přehled a rozbor významných prací odborné literatury na ...
  • Následné změny antropometnických parametrů po ukončení 3měsíční pohybové terapie 

   Defence status: DEFENDED
   Joachimová, Marie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Bibliografický záznam JOACHIMOVÁ, Marie. Následné změny antropometrických parametrů po ukončení tříměsíční pohybové terapie. Praha: Karlova univerzita, 2. Lékařská fakulta, 2011. 86 s. Vedoucí diplomové práce Doc. MUDr. ...
  • Osteoporóza, osteopenie a pohybová aktivita 

   Defence status: DEFENDED
   Brožová, Kamila (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
   Cílem mé práce bylo zhodnotit vliv fyzické aktivity na kostní zdraví. Existují důkazy o pozitivním vlivu cvičení na získání kostní hmoty v dětství a následné udržení její hodnoty do dospělosti a je skutečností, že působí ...
  • Parametry maximální výměny dýchacích plynů v závislosti na aktivaci bránice 

   Defence status: DEFENDED
   Svitek, Martin (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   Cílem práce bylo zhodnotit vliv aktivace bránice do fyziologické respiračně posturální koaktivace pomocí Vojtovy reflexní lokomoce na parametry maximální výměny plynů. Práce v teoretické části shrnuje dostupné poznatky o ...
  • Pohyb a výživa v terapii metabolického syndromu 

   Defence status: DEFENDED
   Joachimová, Marie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 9. 2015
   ÚVOD: Metabolický syndrom je soubor rizikových faktorů, které mají tendenci vyskytovat se společně a patří mezi hlavní příčiny kardiovaskulárních onemocnění a diabetu mellitu 2. typu. V léčbě rozvinutého metabolického ...
  • Pohybová léčba a posturální odchylky u dětských pacientek s mentální anorexií 

   Defence status: DEFENDED
   Ulrichová, Michaela (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Bibliographic identification: ULRICHOVÁ, Michaela. Kineziotherapy And Postural Changes At Very Young Patients With Anorexia Nervosa. Prague: Charles University. 2nd Faculty of Medicine. Department of Rehabilitation and ...
  • Pohybová léčba u ischemické choroby srdeční 

   Defence status: DEFENDED
   Frelichová, Jana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
  • Porovnání vzestupu systolického krevního tlaku při polodřepech a leg pressu s identickou hmotností 

   Defence status: DEFENDED
   Mátlová, Barbora (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   In this bachelor thesis I dealt with interconnection of resistance training and blood pressure. In the theoretic part there are findings about resistance training chosen by physiologic aspects connected and description of ...
  • Porucha tělesného schématu u pacientek hospitalizovaných s mentální anorexií 

   Defence status: DEFENDED
   Ulrichová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Úvod: Porucha tělesného schématu je jednou ze základních charakteristik mentální anorexie. Projevuje se ve všech fázích nemoci, často přetrvává i po ukončení léčby a je jedním z prediktorů relapsu onemocnění. Tělesné schéma, ...
  • Problematika rhabdomyolýzy 

   Defence status: DEFENDED
   Žižka, Martin (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
  • Reakce kardiovaskulárního systému u pacientů s míšní lézí na terpii v lokomatu 

   Defence status: DEFENDED
   Stráníková, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 6. 2013
   Introduction - This thesis focuses on the reaction of cardiovascular system to Lokomat therapy in patients with lesion of the spinal cord. It observes reaction of the heart rate and systolic blood pressure and compares ...
  • Srovnání energetického výdeje pomocí pohybových senzorů s jinými standardizovanými metodami 

   Defence status: DEFENDED
   Machač, Stanislav (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Diplomová práce "Srovnání energetického výdeje pomocí pohybových senzorů s jinými standardizovanými metodami" ve své teoretické části pojednává o vlivu nadměrného energetického příjmu a nízkého energetického výdeje na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV