• Aktuální otázky výkonu rodičovské zodpovědnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 1. 2009
   61 English summary: My dissertation is called Actual questions about execution of parental responsibility. I've chosen an individual theme, because I'm interested in it. Family has a leading part in every society, it's a ...
  • Alternativní formy rodinného soužití 

   Defence status: DEFENDED
   Zdražilová, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Rigorózní práce "Alternativní formy rodinného soužití" se zaměřuje na dvě formy rodinného soužití, a to nesezdané soužití a registrované partnerství. Klade si za cíl rozbor dřívějšího, současného i stavu de lege ferenda ...
  • Asistovaná reprodukce 

   Defence status: DEFENDED
   Kalvach, Mariana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 10. 2006
  • Důvody intervence do výkonu rodičovských práv 

   Defence status: DEFENDED
   Kraicová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Důvody intervence do výkonu rodičovských práv (abstrakt) Tato diplomová práce se zabývá institutem intervence do rodičovských práv a zaměřuje se na důvody jeho aplikace. V průběhu mého studia jsem se setkávala pouze s ...
  • Intervence státních orgánů v oblasti náhradní rodinné péče 

   Defence status: DEFENDED
   Strouhová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 12. 2015
   : The theme of the thesis for the rigorous work is the intervention of the state bodies in the field of the substitute for family care. The given issue is considered not only from the private-legal point of view but the ...
  • Jméno a příjmení ve světle statusových práv 

   Defence status: DEFENDED
   Piskačová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 12. 2007
  • Komparace náhradní péče o děti v České republice a Slovenské republice 

   Defence status: DEFENDED
   Fabianová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 2. 2014
   Ve společnosti se vždy vyskytuje skupina dětí, které z nejrůznějších příčin nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. Povinností státu je v takových případech zajistit dětem péči náhradní. Smyslem institutů nahrazujících ...
  • Komparace problematiky rozvodu manželství v ČR a SRN 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 4. 2013
   In this thesis, I primarily deal with the question of divorce in the Czech Republic in comparison to Germany. The objective is to describe the legal regulation of divorce in general and the legal regulation of the visitation ...
  • Majetkové důsledky spojené se zánikem manželství 

   Defence status: DEFENDED
   Straková, Olga (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Majetkové poměry manželů a jejich vliv na vypořádání společného jmění manželů 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kamila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
  • Majetkové vztahy v manželství a partnerském heterosexuálním soužití 

   Defence status: DEFENDED
   Bělohlávek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
  • Manželství, registrovaná partnerství a nesezdaná soužití 

   Defence status: DEFENDED
   Kalivodová, Magda (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
  • Mateřství a s ním spojená právní problematika 

   Defence status: DEFENDED
   Juhaňáková, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 12. 2012
   This Master's degree thesis Maternity and related legal issues consists of three extensive chapters analyzing current issues of maternity from the perspective of different branches of law. Despite the fact that the topic ...
  • Náhradní péče z hlediska soukromého a veřejného práva 

   Defence status: DEFENDED
   Krulczuková, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 1. 2010
  • Neplatnost a odporovatelnost právních úkonů v teorii a praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Kostrůnek, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
  • Ochrana práv dítěte v oblasti práv majetkových a výživného 

   Defence status: DEFENDED
   Hořejší, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 12. 2006
  • Opatrovnictví a poručenství v rodinném právu - slovenská a česká úprava 

   Defence status: DEFENDED
   Supíková, Alexandra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
  • Opatření státu zasahující do výkonu rodičovských práv 

   Defence status: DEFENDED
   Klusová, Marie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
  • Osvojení 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kliková, Jana Ela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 12. 2012
   Cílem této rigorózní práce na téma osvojení je hlubší rozbor tohoto právního institutu včetně popisu jeho geneze v období od cca roku 1811 do současné doby, kdy vrcholí legislativní práce na novém občanském zákoníku. Těžiště ...
  • Osvojení 

   Defence status: DEFENDED
   Kliková, Jana Ela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 10. 2013
   The aim of this thesis about adoption was to analyse this juridical institute deeper and describe its genesis in a period from about 1811 till present time, when legislation work on new Civil Code is ending. This work was ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV