• Algebraický přístup k CSP 

   Defence status: DEFENDED
   Uchytilová, Vendula (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 9. 2009
  • Analýza použití kryptografických funkcí ve formátě PDF 

   Defence status: DEFENDED
   Štíchová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 1. 2. 2013
   V předložené práci se věnuji kryptografickým funkcím ve formátu PDF. Cílem je zkoumat problémy s dlouhodobou archivací dokumentů ve formátu PDF. Právě kryptografické funkce použité v dokumentech jsou z hlediska dlouhodobé ...
  • Banschewského funkce na komplementárních modulárních svazech 

   Defence status: DEFENDED
   Mokriš, Samuel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Název práce: Banschewského funkce na komplementárních modulárních svazech Autor: Samuel Mokriš Katedra: Katedra algebry Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Růžička, Ph.D., Katedra algebry Abstrakt: Banaschewského funkce ...
  • Bezpečnost elektronického hlasování 

   Defence status: DEFENDED
   Fritzová, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 1. 2014
   Elektronické volby, také označované jako i-volby by mohly pomoci při odstraňování krize v naší demokracii, která se projevuje nespoluprácí při možnosti vyjadřování svého názoru na přímých volbách. V rámci elektronického ...
  • Bezpečnost elektronického hlasování 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Fritzová, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 5. 2013
   Elektronické volby, také označované jako i-volby by mohly pomoci při odstraňování krize v naší demokracii, která se projevuje nespoluprácí při možnosti vyjadřování svého názoru na přímých volbách. Rozumným nastavením ...
  • Desátý Hilbertův problém 

   Defence status: DEFENDED
   Dodova, Borjana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 6. 2009
  • Dělitelnost v oborech integrity 

   Defence status: DEFENDED
   Scholleová, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 9. 2008
  • Kombinatorické aplikace konečných těles 

   Defence status: DEFENDED
   Dančo, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 2. 2022
  • Moduly s minimální množinou generátorů 

   Defence status: DEFENDED
   Hrbek, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 9. 2013
   Title: Modules with a minimal generating set Author: Michal Hrbek Department: Department of Algebra Supervisor: Mgr. Pavel Růžička, Ph.D., Department of Algebra Abstract: By a minimal generating set of a module we mean a ...
  • Prezentace podgrup 

   Defence status: DEFENDED
   Jakubec, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   Tato bakalářská práce ukazuje, jak vytvořit prezentaci podgrupy, když známe prezentaci původní grupy. K tomu využívá tzv. Reidemeister-Schreierovu metodu. V textu se nejdříve definuje pojem prezentace grupy a ukáže se, jak ...
  • Problém realizace von Neumannovsky regulárních okruhů 

   Defence status: DEFENDED
   Mokriš, Samuel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Název práce: Problém realizace von Neumannovsky regulárních okruhů Autor: Samuel Mokriš Katedra: Katedra algebry Vedoucí diplomové práce: Mgr. Pavel Růžička, Ph.D., Katedra algebry Abstrakt: Každému okruhu R s jednotkou ...
  • Realization of refinement monoids 

   Defence status: DEFENDED
   Jakubec, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   V této diplomové práci jsou ukázány výsledky ohledně realizace zjemňujících monoidů pomocí Grothendieckových monoidů von Neumannovsky regulárního okruhu. Nejdůleži- tější výsledek práce, který byl nedávno publikovaný P. ...
  • Rozšíření těles a řešitelnost algebraických rovnic 

   Defence status: DEFENDED
   Štíchová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Xaxev praee: Hoxsifeni teles a reseni algebraickyeh rovnie Autor: Katerina fit iehova Katedra (ustav): Kafedra algebry Matematicko-fyxikalni f a k u l t y \ Pnixe Vedouoi bakalarske praee: Mgr. Pavel Kuxioka, Ph.I), Kaledra ...
  • Spojitá geometrie 

   Defence status: DEFENDED
   Luhan, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 1. 2010
  • Svazové konstrukce a dualita Priestleyové 

   Defence status: DEFENDED
   Hartman, Juraj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   In this thesis after recalling some basic definitions and theorems in category theory, lattice theory and topology we first introduce the so called Stone duality of the category of boolean lattices and the category of ...
  • Testování náhodnosti a použití statistických testů v kryptografii 

   Defence status: DEFENDED
   Nižnanský, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
   Pseudorandom generators belong to the primary focus of cryptology. The key to every cipher has to be generated at random, otherwise the security of the whole cipher is threatened. Another point of importance is the ...
  • Using algebra in geometry 

   Defence status: DEFENDED
   Paták, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 11. 2015
   Using algebra in geometry Pavel Paták Department: Department of Algebra Supervisor: Mgr. Pavel Růžička, Ph.D., Department of Algebra 1 Abstract In this thesis, we develop a technique that combines algebra, algebraic topology ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV