• Aplikace kolizních norem 

   Defence status: DEFENDED
   Žaloudek, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 5. 2018
   Předkládaná disertační práce se zabývá vybranými otázkami vznikajícími při aplikaci kolizních norem, respektive cizího právního řádu určeného na jejich základě. V tomto rámci práce zkoumá jednak obecné problémy s vybranými ...
  • Claim management v mezinárodní investiční výstavbě 

   Defence status: DEFENDED
   Davidová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   1 Abstrakt Cílem této diplomové práce je analyzovat dostupné informace o claim managementu v mezinárodní investiční výstavbě. Na základě smluvních podmínek FIDIC, které mají odborníci k dispozici při realizaci výstavbových ...
  • Dědictví dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 650/2012 

   Defence status: DEFENDED
   Průšová, Terezie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   Tato diplomová práce pojednává o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických ...
  • Dispozice s investičním nárokem 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   Disposal with an Investment Claim JUDr. Filip Černý International investment protection is very special legal discipline which stands at the borderline between public and private, international and national (domestic) law. ...
  • Elektronický obchod z pohledu mezinárodního práva soukromého 

   Defence status: DEFENDED
   Kurilova, Elena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 6. 2016
   Elektronický obchod z pohledu mezinárodního práva soukromého Cílem předkládané disertační práce je prozkoumat, jak se aplikuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží na oblast elektronického obchodu a porovnat ...
  • Institucionální mezinárodní obchodní arbitráž 

   Defence status: DEFENDED
   Řezníček, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 6. 11. 2015
   Předmětem této disertační práce je institucionální mezinárodní obchodní arbitráž. Práce popisuje jednotlivé oblasti rozhodčího řízení v mezinárodním obchodu se zaměřením na jeho samotné postavení v rámci mezinárodního ...
  • Institucionální rozhodčí řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Pressburgerová, Lucia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   54 ZÁVĚR Cílem této práce bylo přiblížit rozhodčí řízení, které představuje ve srovnání s řízením soudním, díky řadě svých výhod, jeho významnou alternativu a současně v souvislosti s liberální úpravou rozhodčího řízení v ...
  • Institucionální rozhodčí řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Fibich, Patrik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 5. 2015
   Resumé Diplomová práce pojednává o základních otázkách týkajících se nejen institucionálního rozhodčího řízení, ale i celého rozhodčího řízení. Cílem této práce je přiblížit základní aspekty rozhodčího řízení a analyzovat ...
  • Institucionální rozhodčí řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Žídek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 11. 2012
   vi Summary The thesis focuses on the description and comparison of the arbitration proceedings in the Czech Republic and Switzerland before local arbitration institutions. The choice of Switzerland has been influenced by ...
  • Institucionální rozhodčí řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Vanická, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 1. 2011
   Název práce: INSTITUCIONÁLNÍ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ Klíčová slova: Institucionální rozhodčí řízení, Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, Mezinárodní rozhodčí soud v Londýně Účelem ...
  • Institucionální rozhodčí řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Zoubková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Práce jako celek bude zaměřena na představení "služeb" a možností řešení sporů v mezinárodním obchodním styku formou rozhodčího řízení před nejvýznamnějšími světovými rozhodčími centry. Ve své práci bych ráda podala srovnání ...
  • Institut znalce v mezinárodním právu soukromém 

   Defence status: DEFENDED
   Eichinger, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 4. 2014
   8 Resumé If we sum up the findings from the stipulated thesis, then it can be stated that current European legislation does not regulate the field of expertise in a uniform manner. In the Czech Republic, the activity of ...
  • Internet a mezinárodní právo soukromé 

   Defence status: DEFENDED
   Šlemarová, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 10. 2006
  • Kolizní normy v izraelském právním systému 

   Defence status: DEFENDED
   Pezl, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   The submitted dissertation is exploring the rules of conflict-of-laws in the Israeli legal system. It does not only cover the rules of private international law but also inter-religious rules of conflict-of-laws. There is ...
  • Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku 

   Defence status: DEFENDED
   Vach, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 5. 2018
   Hlavním cílem této diplomové práce bylo identifikovat mezinárodní kupní smlouvu se zaměřením na definici mezinárodní kupní smlouvy, prameny práva upravující mezinárodní kupní smlouvu a Vídeňskou úmluvu o smlouvách o ...
  • Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku 

   Defence status: DEFENDED
   Masařová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   RESUMÉ Tématem této diplomové práce je "Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku." Mezinárodní obchod se v současné době rozvíjí na vysoké úrovni, což dokládá skutečnost, že hodnota mezinárodního obchodu v České republice ...
  • Meze obligačního statutu 

   Defence status: DEFENDED
   Šidla, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 4. 2014
   This thesis discusses the limits of statute of contractual obligations solely from the perspective of conflict of law rules. It is based primarily on the analysis of national conflict of law rules contained in Act No. ...
  • Meze obligačního statutu 

   Defence status: DEFENDED
   Šidla, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 6. 11. 2015
   Tato práce pojednává o mezích smluvního statutu téměř výlučně z pohledu kolizního. Je založena zejména na rozboru kolizních norem vnitrostátního původu zakotvených v zákoně č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. ...
  • Mezinárodní bezpilotní přeprava zboží 

   Defence status: DEFENDED
   Říha, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   International drone goods transportation - Abstract, key words The aim of this work is to explore the possibilities of liability concepts in relation to unmanned aerial vehicles that transport goods in the international ...
  • Mezinárodní obchod s léčivy 

   Defence status: DEFENDED
   Šmíd, Jindřich (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   International trade in pharmaceuticals Abstract The purpose of this thesis is to provide an analysis of the human pharmaceuticals international trade. This work examines the general questions of the diagonal relationships ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV