• The effects of deep brain stimulation of the subthalamic nucleus on emotional and motivational processing in Parkinson's disease patients 

   Defence status: DEFENDED
   Serranová, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Souhrn: Mechanismus nárůstu hmotnosti nebo afektivních a behaviorálních změn, které se vyskytují u pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) léčených hlubokou mozkovou stimulací subthalamického jádra (DBS STN) je nejasný. ...
  • Esenciální tremor jako modelové onemocnění pro analýzu třesu 

   Defence status: DEFENDED
   Ulmanová, Olga (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Obsahem předkládané práce je série studií v naší populaci pacientů s esenciálním tremorem. Práce se zaměřují na klinické a epidemiologické charakteristiky ET, instrumentální vyšetření kresby a písma a genetické studie. ...
  • Eye Movement Metrics in the Differentiation of Parkinsonian Syndromes. 

   Defence status: DEFENDED
   Bonnet, Cecilia (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 4. 2017
   Oční pohyby v diferenciaci parkinsonských syndromů MUDr. Cecilia Bonnet Shrnutí dizertační práce pro obhajobu PhD., Univerzita Karlova, Praha 2017 V této práci jsme zkoumali konjugované a dyskonjugované oční pohyby (EM) u ...
  • Genetika a fenotypová charakteristika Parkinsonovy nemoci s časným začátkem 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Ondřej (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 9. 2014
   Úvod: Mutace genu parkin (PARK2), asociované s autozomálně recesivní Parkinsonovou nemocí s časným začátkem (EOPD), mají v různých populacích variabilní četnost. Cílem této práce je popsat fenotypovou charakteristiku českých ...
  • Kognitivní porucha u Parkinsonovy nemoci 

   Defence status: DEFENDED
   Bezdíček, Ondřej (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Poruchy kognitivních funkcí se považují za součást tzv. non-motorických projevů Parkinsonovy nemoci (PN). Dochází k nim v důsledku rozvoje patologických změn v mozku a jejich postižení významně zhoršuje kvalitu života ...
  • Neuroanatomical aspects of nonGmotor effects of deep brain stimulation 

   Defence status: DEFENDED
   Růžička, Filip (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 1. 9. 2014
   Souhrn Hluboká mozková stimulace subthalamického jádra (DBS STN) představuje standardní součást terapie středních stádií Parkinsonovy nemoci vedoucí k podstatnému zlepšení a stabilizaci hybnosti ...
  • Patofyziologie a klinické aspekty okulomotoriky u extrapyramidových onemocnění. 

   Defence status: DEFENDED
   Hanuška, Jaromír (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 12. 2020
   Tato dizertační práce je souborem celkem 7 publikací, které se zabývají poruchami očních pohybů u pacientů s extrapyramidovými poruchami hybnosti. Pomocí videookulografického vyšetření jsme získali normativní data u zdravých ...
  • Poruchy stability a chůze u extrapyramidových onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Hoskovcová, Martina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Poruchy stability stoje a chůze a z nich rezultující pády jsou významnou součástí klinického obrazu Parkinsonovy nemoci (PN) a dalších extrapyramidových onemocnění. Především v pozdních stadiích PN postihují pády více než ...
  • Poruchy stoje a chůze u Parkinsonovy nemoci 

   Defence status: DEFENDED
   Brožová, Hana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
  • Sarkopenie jako marker závažnosti Parkinsonovy nemoci 

   Defence status: DEFENDED
   Vážná, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Na podkladě zvýšené incidence sarkopenie u pacientů s Parkinsonovou chorobou se náš výzkum se zaměřil na využít tohoto systémové onemocnění pohybového aparátu jako markeru identifikující Parkinsonovu chorobu u pacientů s ...
  • Weight changes in patients with Parkinson's disease treated with Deep Brain Stimulation. 

   Defence status: DEFENDED
   Undus, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   1 Souhrn Váhové změny jsou popisovány v literatuře jak v průběhu Parkinsonovy nemoci (PN), tak u pokročilé Parkinsonovy nemoci léčené oboustrannou hlubokou mozkovou stimulací subthalamického jádra (STN DBS). Váhové změny ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV