• Aritmetická třída - základní pilíř piaristického školství v českých zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Bartůšek, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Aritmetickou třídu piaristických škol, rozšířenou po všech řádových provinciích, které postupně během vývoje piaristického řádu do osvícenských školních reforem a úprav vznikaly, se dosud žádná podrobnější studie nezabývala. ...
  • Dějiny školství v obci Dřísy 

   Defence status: DEFENDED
   Skala, Libor (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 1. 2006
   Cílem mé diplomové práce "Dějiny školství v obci Dřísy" nebyl pouze popis historie jedné školy. Spíše jsem se snažil začlenit vývoj této instituce do celkového kontextu doby a poukazovat na to, jak se doba promítala ...
  • Externí evaluace odborných škol realizovaná partnery na stejné úrovni 

   Defence status: DEFENDED
   Michek, Stanislav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   TITLE: Peer Review of Vocational Education and Training Schools AUTHOR: Stanislav Michek DEPARTMENT: Department of Primary Education, Charles University in Prague SUPERVISOR: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. ABSTRACT: The ...
  • "Karel Slavoj Amerling a jeho vliv na Budeč" 

   Defence status: DEFENDED
   Děd, Michael (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 1. 2007
   Tématem mé diplomové práce je osobnost národního buditele, lékaře, chemika, učitele, pedagogického teoretika, vizionáře a neúnavného organizátora z doby sklonku feudalismu a úsvitu kapitalismu - Karla Slavoje Amerlinga. ...
  • Kategorie kompetence a její chápání učiteli v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Kargerová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 6. 2008
   Disertační práce se zabývá problematikou zavádění konceptu klíčových kompetencí jakožto cílů vzdělávání, které přináší kurikulární reforma. Teoretická část je zaměřená na prozkoumání toho, jakým způsobem jsou zpracovány ...
  • Nerovnosti v procesu učení se cizímu jazyku 

   Defence status: DEFENDED
   Suchardová Nováková, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 2. 2014
   Title: Inequality in Foreign Language Learning Author: Jitka Suchardová Nováková Department: Deparment of Education Supervisor: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. Abstract: This dissertation draws on sociological assumptions ...
  • Pedagogické aspekty ve výzkumu problematiky náhradní rodinné péče 

   Defence status: DEFENDED
   Sychrová, Adriana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 12. 2012
   TITLE: Pedagogical Aspects of the Research into Issues of Substitutional Family Care AUTHOR: Adriana Sychrová ABSTRACT: The aim of the dissertation is to clarify the role of foster and adoptive families in the society from ...
  • Pedagogika Rudolfa Steinera v českém školství 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Tématem diplomové práce je pedagogika Rudolfa Steinera v českém školství. Teoretická část je zaměřena na tři oblasti. První kapitola se věnuje zakladateli waldorfské pedagogiky, Rudolfu Steinerovi - jeho životu, dílu a ...
  • Role školní inspekce a vnitřního hodnocení školy v procesu rozvoje školy 

   Defence status: DEFENDED
   Rozkovcová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 4. 2006
   Hlavním tématem disertační práce je vyvažování vnějšího a vnitřního hodnocení ve školách. Možnost nebo dokonce nutnost postupného přechodu akcentace vnějšího hodnocení k důrazu na vnitřní hodnocení školy je dána již tím, ...
  • Vliv pedagogiky Marie Montessori na osobnostní rozvoj dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Janochová, Michala (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 1. 2007
   Marie Montessori nezaložila svoji práci na teoretických domněnkách. Její pedagogika se vyvinula z každodenní práce s dětmi, z jejich pozorování. Je to vzdělávací systém založený na zkušenosti! Montessori principy fungují ...
  • Vyšší odborné školy v systému vzdělávání v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Slažanský, Tibor (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 3. 2007
   Práce se zabývá problematikou vyššího odborného studia. Cílem práce je posouzení postavení vyššího odborného studia v českém systému vzdělávání na základě analýzy vybraných problémů z jeho realizace. Jako první je posouzena ...
  • Výuková komunikace a komunikativní jazykové vyučování. Využití audiozáznamu vlastní výuky v přípravě lektorů angličtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Hánková, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   TITLE: Classroom Communication and Communicative Language Teaching: Using Audio Recordings of Teachers' Own Lessons in English Language Teacher Education AUTHOR: PaedDr. Dana Hánková STUDY PROGRAMME: Pedagogy SUPERVISOR: ...
  • Význam podílu studentů na projektování obsahu výuky 

   Defence status: DEFENDED
   Linhartová, Yveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   The objective of this dissertation is to contribute to foreign language teaching methodology based on the practical skills acquired by the author in the course of her classroom-centered lecturing environment in English at ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV