• Aritmetická třída - základní pilíř piaristického školství v českých zemích 

   Bartůšek, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Aritmetickou třídu piaristických škol, rozšířenou po všech řádových provinciích, které postupně během vývoje piaristického řádu do osvícenských školních reforem a úprav vznikaly, se dosud žádná podrobnější studie nezabývala. ...
  • Dějiny školství v obci Dřísy 

   Skala, Libor (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 1. 2006
   Cílem mé diplomové práce "Dějiny školství v obci Dřísy" nebyl pouze popis historie jedné školy. Spíše jsem se snažil začlenit vývoj této instituce do celkového kontextu doby a poukazovat na to, jak se doba promítala ...
  • Externí evaluace odborných škol realizovaná partnery na stejné úrovni 

   Michek, Stanislav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   NÁZEV: Externí evaluace odborných škol realizovaná partnery na stejné úrovni AUTOR: Stanislav Michek KATEDRA: Katedra primární pedagogiky PedF UK ŠKOLITEL: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. ABSTRAKT: Předmětem zkoumání disertační ...
  • "Karel Slavoj Amerling a jeho vliv na Budeč" 

   Děd, Michael (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 1. 2007
   Tématem mé diplomové práce je osobnost národního buditele, lékaře, chemika, učitele, pedagogického teoretika, vizionáře a neúnavného organizátora z doby sklonku feudalismu a úsvitu kapitalismu - Karla Slavoje Amerlinga. ...
  • Kategorie kompetence a její chápání učiteli v praxi 

   Kargerová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 6. 2008
   Disertační práce se zabývá problematikou zavádění konceptu klíčových kompetencí jakožto cílů vzdělávání, které přináší kurikulární reforma. Teoretická část je zaměřená na prozkoumání toho, jakým způsobem jsou zpracovány ...
  • Nerovnosti v procesu učení se cizímu jazyku 

   Suchardová Nováková, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 2. 2014
   Název: Nerovnosti v procesu učení se cizímu jazyku Autor: Mgr. Jitka Suchardová Nováková Katedra: Katedra pedagogiky Školitel: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. Abstrakt: Tato disertace vychází ze sociologických závěrů, podle ...
  • Pedagogické aspekty ve výzkumu problematiky náhradní rodinné péče 

   Sychrová, Adriana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 12. 2012
   NÁZEV: Pedagogické aspekty ve výzkumu problematiky náhradní rodinné péče AUTOR: Adriana Sychrová ABSTRAKT: Záměrem disertační práce je objasnit úlohu náhradní rodiny ve společnosti z pedagogického pohledu. V práci je ...
  • Pedagogika Rudolfa Steinera v českém školství 

   Klímová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Tématem diplomové práce je pedagogika Rudolfa Steinera v českém školství. Teoretická část je zaměřena na tři oblasti. První kapitola se věnuje zakladateli waldorfské pedagogiky, Rudolfu Steinerovi - jeho životu, dílu a ...
  • Role školní inspekce a vnitřního hodnocení školy v procesu rozvoje školy 

   Rozkovcová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 4. 2006
   Hlavním tématem disertační práce je vyvažování vnějšího a vnitřního hodnocení ve školách. Možnost nebo dokonce nutnost postupného přechodu akcentace vnějšího hodnocení k důrazu na vnitřní hodnocení školy je dána již tím, ...
  • Vliv pedagogiky Marie Montessori na osobnostní rozvoj dítěte 

   Janochová, Michala (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 1. 2007
   Marie Montessori nezaložila svoji práci na teoretických domněnkách. Její pedagogika se vyvinula z každodenní práce s dětmi, z jejich pozorování. Je to vzdělávací systém založený na zkušenosti! Montessori principy fungují ...
  • Vyšší odborné školy v systému vzdělávání v České republice 

   Slažanský, Tibor (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 3. 2007
   Práce se zabývá problematikou vyššího odborného studia. Cílem práce je posouzení postavení vyššího odborného studia v českém systému vzdělávání na základě analýzy vybraných problémů z jeho realizace. Jako první je posouzena ...
  • Výuková komunikace a komunikativní jazykové vyučování. Využití audiozáznamu vlastní výuky v přípravě lektorů angličtiny 

   Hánková, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   NÁZEV: Výuková komunikace a komunikativní jazykové vyučování: Využití audiozáznamu vlastní výuky v přípravě lektorů angličtiny AUTOR: PaedDr. Dana Hánková STUDIJNÍ PROGRAM: Pedagogika ŠKOLITEL: Prof. PhDr Karel Rýdl, CSc. ...
  • Význam podílu studentů na projektování obsahu výuky 

   Linhartová, Yveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Resumé Tato práce si klade za cíl přispět alespoň v malém měřítku ke zefektivnění výuky cizího jazyka na základě využití praktických zkušeností, které autorka získala v průběhu svého působení jako lektorka angličtiny. Aby ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV