• Alkoholová konzumace pražských středoškoláků a její původ v socializačních faktorech 

   Defence status: DEFENDED
   Petrová, Angelika Nelly (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Angelika Nelly Petrová Abstract The bachelor's thesis called "Alcohol Consumption of Prague's High School Students and Its Origin in the Socialization Factors" is about the consumption of alcohol by ...
  • Faktory ovlivňující kyberšikanu na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Križák, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
  • Postoj studentů středních a vysokých ostravských škol k návykovým látkám a co ho může ovlivnit 

   Defence status: DEFENDED
   Běnková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Tato práce rozebírá problematiku návykových látek, konkrétně tedy postoj návykovým látkám studentů ostravských středních a vysokých škol. V práci jsou rozebírány pojmy, které jsou spojovány se samotným výzkumem. Dále ...
  • Postoje k marihuaně u středoškolských studentů v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Tvrdík, Kryštof (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   This bachelor thesis examines attitudes of high school students in Prague to marijuana use and also the prevalence of use itself. Despite the highest prevalence of marijuana use in the Czech high schools, compared to other ...
  • Postoje k marihuaně u středoškolských studentů v Praze 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Tvrdík, Kryštof (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Ve své práci se autor zabývá středoškolskou mládeží v Praze a jejím užíváním marihuany. Konkrétně ho zajímají rozdíly mezi chlapci a děvčaty a typy jednotlivých škol. Autor ovšem nejprve poměrně obšírně uvádí čtenáře do ...
  • Postoje k marihuaně u středoškolských studentů v Praze 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Tvrdík, Kryštof (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   1 Abstrakt Ve své práci se autor zabývá středoškolskou mládeží v Praze a jejím užíváním marihuany. Konkrétně ho zajímají rozdíly mezi chlapci a děvčaty a typy jednotlivých škol, přičemž uvádí důvody tohoto zájmu. Autor ...
  • Pragocentrismus pohledem studentů maturitních a předmaturitních tříd pražského gymnázia 

   Defence status: DEFENDED
   Srp, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 23. 1. 2017
   Tomáš Srp Abstrakt bakalářské práce Pragocentrismus pohledem studentů maturitních a předmaturitních tříd pražského gymnázia Abstract The bachelor's Thesis on topic "Pragocentrism as seen by students of graduation and ...
  • Vliv návykových látek na socializaci mladistvých - případová studie v Třebíči 

   Defence status: DEFENDED
   Kotrbová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   The bachelor's thesis "The influence of substance use on adolescent socialization - case study Třebíč" deals with under age smoking and alcohol consumption. It looks at the issue through the theoretical ...
  • Výzkum životního stylu pražské "zlaté mládeže" 

   Defence status: DEFENDED
   Klánová, Renata (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   The topic of the bachelor's thesis is the lifestyle of Prague's gilded youth. It is a sociologically unexplored subculture to which little literature is dedicated. The concept of gilded youth is very subjective and there ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV