• Analysis of Src dynamics in cellular structures 

   Defence status: DEFENDED
   Pelantová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Src kináza je klíčovým elementem mnoha signálních drah, které ovlivňují buněčné procesy jako diferenciaci, proliferaci, motilitu či migraci. Deregulace její aktivity je spojena s rozvojem rakoviny. Pochopení její funkce v ...
  • Analyzing the role of the p130Cas SH3 domain in p130Cas-mediated signaling 

   Defence status: DEFENDED
   Gemperle, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 12. 2018
   IN CZECH Adaptorový protein p130Cas (CAS, BCAR1) propojuje signalizaci od integrinových receptorů s receptory růstových faktorů a ovlivňuje správný embryonální vývoj a tkáňovou homeostázu. Jeho změněná exprese může vyvolat ...
  • Crosstalk of integrin and mTOR signaling 

   Defence status: DEFENDED
   Teglová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Propojení integrinové a mTOR signalizace je buněčným procesem, který umožňuje regulovat buněčný růst na základě interakce buňky s okolním prostředím. Přestože informace o adhezivním stavu buňky přenášené integrinovou ...
  • Design and construction of Src biosensor 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlík, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Kináza Src je známým protoonkogenem, který svou aktivitou zvyšuje buněčnou migraci a dělení buněk a je často nalézán v nádorových buňkách jako deregulovaný. Přesto není biologie kinázy Src úplně objasněna a je vyvíjeno ...
  • Funkční význam fosforylace tyrosinových zbytků v SH3 doméně 

   Defence status: DEFENDED
   Sztacho, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 5. 2007
  • Funkční význam fosforylace tyrozínu 90 SH3 domény proteinu Src. 

   Defence status: DEFENDED
   Sztacho, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
  • Genetically encoded biosensors of cellular tension and their use in cellular biology 

   Defence status: DEFENDED
   Pelantová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   1 Abstract and key words Mechanical forces have great impact on the life of cells. They influence cell proliferation, migration or differentiation and defects in cellular mechanosensing were reported to be the cause of ...
  • Geneticky kódované biosenzory proteinových kináz 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlík, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Hledaní nových interakčních partnerů SH3 domény adaptorového proteinu p130Cas 

   Defence status: DEFENDED
   Gemperle, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 6. 2012
   Protein p130Cas patří mezi hlavní tyrosin-fosforylované proteiny v buňkách transformovaných onkogeny v-crk a v-src. Jeho exprese je nezbytná pro invazivitu a tvorbu metastází v buňkách transformovaných aktivovanou kinázou ...
  • Identification of novel substrates of PKN3 kinase and characterization of the role of phosphorylation in the regulation of Rho GAP activity 

   Defence status: DEFENDED
   Dibus, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 6. 2021
   Proteínová fosforylácia predstavuje jednu z najdôležitejších posttranslačných modifikácií v signálnom prenose a zohráva kľúčovú úlohu v regulácii väčšiny bunkových procesov, vrátane bunkového cyklu, komunikácie s extracelulárnym ...
  • In-vitro analýza améboidně-mezenchymálního přechodu A375m2 melanomových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Kasalová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Invazivita nádorových buněk je důležitým aspektem vývoje rakoviny. Individuální nádorové buňky vykazují v 3D prostředí minimálně dva typy invazivity a to invazivitu mezenchymální a invazivitu améboidní. Buňky mohou v ...
  • Interakce proteinů FAK a Cas se signalizací přes mTOR 

   Defence status: DEFENDED
   Teglová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 5. 2007
  • Mechanosignalizace a mechanosezorické proteiny v adhezivních spojích 

   Defence status: DEFENDED
   Hejnarová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   Adherens junctions are part of intercellular contacts, where they help to connect actin cytoskeleton of two or more neighboring cells. Within the tissue, they enable the sensing of me- chanical forces acting on cells and ...
  • Propojení signalizace PKN3 a p130Cas/BCAR1 

   Defence status: DEFENDED
   Dibus, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Both p130Cas and PKN3 are important regulators of cellular signaling deregulation of which leads to malignant behavior of cancer cells. Recently we have found that SH3 domain of p130Cas mediates interaction with proline ...
  • Příprava a testování nového proteinového senzoru mechanické tenze 

   Defence status: DEFENDED
   Kolomazníková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   The protein p130Cas (human ortholog BCAR1) is a major substrate for phosphorylation by the Src family kinase and plays a central role in oncogenic transformation. Increased level of BCAR1 correlates with primary tumour ...
  • Role kaspáz v migraci savčích buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Kasalová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 5. 2008
  • The Role of the Tumour Microenvironment on Melanoma Cell Invasiveness 

   Defence status: DEFENDED
   Jobe, Njainday (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Cancer cell invasion and metastasis are hallmarks of cancer. It is becoming apparent that the interaction between cancer cells and the surrounding microenvironment are involved in their ability to invade and metastasise. ...
  • Úloha CCH domény pro lokalizaci a signalizaci adaptorového proteinu CAS 

   Defence status: DEFENDED
   Braniš, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Fokální adheze jsou buněčné struktury, které se vytváří při kontaktu buňky s okolním prostředím. Buňka dostává prostřednictvím fokálních adhezí důležité informace o chemickém složení okolního prostředí. Kromě toho jsou ...
  • Úloha glykoproteinu NG2 v regulaci Rho/ROCK signalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Magdalena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   NG2 je transmembránový glykoprotein, který se účastní buněčných procesů jako je adheze, migrace nebo invazivita, které jsou významné jednak pro vyvíjející se tkáň, ale také pro tvorbu nádorů a metastáz. NG2 mimo jiné ...
  • Úloha glykoproteinu NG2 v regulaci Rho/ROCK signalizace. 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Magdalena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 6. 2013
   NG2 je transmembránový glykoprotein, jehož exprese je spojena především s vyvíjející se tkání, a bývá také obnovena v nádorových buňkách. Glykoprotein NG2 je důležitým regulátorem buněčné migrace a adheze a jeho nadprodukce, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV