• Analyzing the role of the p130Cas SH3 domain in p130Cas-mediated signaling 

   Gemperle, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 12. 2018
   IN CZECH Adaptorový protein p130Cas (CAS, BCAR1) propojuje signalizaci od integrinových receptorů s receptory růstových faktorů a ovlivňuje správný embryonální vývoj a tkáňovou homeostázu. Jeho změněná exprese může vyvolat ...
  • Crosstalk of integrin and mTOR signaling 

   Teglová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Propojení integrinové a mTOR signalizace je buněčným procesem, který umožňuje regulovat buněčný růst na základě interakce buňky s okolním prostředím. Přestože informace o adhezivním stavu buňky přenášené integrinovou ...
  • Design and construction of Src biosensor 

   Pavlík, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Kináza Src je známým protoonkogenem, který svou aktivitou zvyšuje buněčnou migraci a dělení buněk a je často nalézán v nádorových buňkách jako deregulovaný. Přesto není biologie kinázy Src úplně objasněna a je vyvíjeno ...
  • Funkční význam fosforylace tyrosinových zbytků v SH3 doméně 

   Sztacho, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 5. 2007
  • Funkční význam fosforylace tyrozínu 90 SH3 domény proteinu Src. 

   Sztacho, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
  • Geneticky kódované biosenzory proteinových kináz 

   Pavlík, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Hledaní nových interakčních partnerů SH3 domény adaptorového proteinu p130Cas 

   Gemperle, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 6. 2012
   Protein p130Cas patří mezi hlavní tyrosin-fosforylované proteiny v buňkách transformovaných onkogeny v-crk a v-src. Jeho exprese je nezbytná pro invazivitu a tvorbu metastází v buňkách transformovaných aktivovanou kinázou ...
  • In-vitro analýza améboidně-mezenchymálního přechodu A375m2 melanomových buněk 

   Kasalová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Invazivita nádorových buněk je důležitým aspektem vývoje rakoviny. Individuální nádorové buňky vykazují v 3D prostředí minimálně dva typy invazivity a to invazivitu mezenchymální a invazivitu améboidní. Buňky mohou v ...
  • Interakce proteinů FAK a Cas se signalizací přes mTOR 

   Teglová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 5. 2007
  • Propojení signalizace PKN3 a p130Cas/BCAR1 

   Dibus, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Both p130Cas and PKN3 are important regulators of cellular signaling deregulation of which leads to malignant behavior of cancer cells. Recently we have found that SH3 domain of p130Cas mediates interaction with proline ...
  • Role kaspáz v migraci savčích buněk 

   Kasalová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 5. 2008
  • The Role of the Tumour Microenvironment on Melanoma Cell Invasiveness 

   Jobe, Njainday (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Cancer cell invasion and metastasis are hallmarks of cancer. It is becoming apparent that the interaction between cancer cells and the surrounding microenvironment are involved in their ability to invade and metastasise. ...
  • Úloha CCH domény pro lokalizaci a signalizaci adaptorového proteinu CAS 

   Braniš, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Fokální adheze jsou buněčné struktury, které se vytváří při kontaktu buňky s okolním prostředím. Buňka dostává prostřednictvím fokálních adhezí důležité informace o chemickém složení okolního prostředí. Kromě toho jsou ...
  • Úloha glykoproteinu NG2 v regulaci Rho/ROCK signalizace 

   Kratochvílová, Magdalena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   NG2 je transmembránový glykoprotein, který se účastní buněčných procesů jako je adheze, migrace nebo invazivita, které jsou významné jednak pro vyvíjející se tkáň, ale také pro tvorbu nádorů a metastáz. NG2 mimo jiné ...
  • Úloha glykoproteinu NG2 v regulaci Rho/ROCK signalizace. 

   Kratochvílová, Magdalena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 6. 2013
   NG2 je transmembránový glykoprotein, jehož exprese je spojena především s vyvíjející se tkání, a bývá také obnovena v nádorových buňkách. Glykoprotein NG2 je důležitým regulátorem buněčné migrace a adheze a jeho nadprodukce, ...
  • Úloha kináz rodiny Src v metabolismu RNA 

   Gemperle, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Dosud bylo získáno mnoho faktů o úloze kináz rodiny Src v cytoplazmě či na plazmatické membráně a o jejich interakcích s receptory růstových faktorů nebo s komplexy ve fokálních adhezích. Jejich funkční význam u perinukleární ...
  • Úloha protoonkogenu crk v invazivitě 

   Tomášová, Lea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Protoonkogen Crk byl identifikován jako onkogenní produkt ptačího retroviru v roce 1988. Je to adaptorový protein obsahující SH2 a SH3 vazebné domény. Díky těmto doménám umožňuje meziproteinové interakce a významně se tak ...
  • Vliv inhibice SH3 domény proteinu Crk na invazivitu nádorových buněk 

   Tomášová, Lea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 6. 2015
   Protoonkogen Crk je spojován s nádory s agresivním a invazivním potenciálem. Protein Crk patří do skupiny adaptorových proteinů obsahujících SH2 a SH3 domény a hraje důležitou roli v buněčné signalizaci. Přes svoji SH2 ...
  • Vplyv fosforylácie p130Cas na Ser/Thr zvyškoch na signalizáciu 

   Dibus, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 6. 2014
   p130Cas je dôležitý adaptorový proteín, zohrávajúci kľúčovú úlohu v mnohých bunkových signálnych procesoch. Keďže p130Cas je známym substrátom pre široké spektrum kináz, jeho funkcia je regulovaná predovšetkým zmenami vo ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV