• Alkoholismus v Československu: ke společenskému myšlení o alkoholismu 

   Trousil, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 2. 2009
   V práci nazvané "Alkoholismus v Československu - ke společenskému myšlení o alkoholismu" se autor na obecnější úrovni pokouší v historické perspektivě rozpracovat problematiku konzumace alkoholu v československém kulturním ...
  • Chudinská péče v Čechách v letech 1918-1938 (na příkladě bývalého brandýského okresu) 

   Pátra, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
   Lidská společnost musela již od samého počátku řešit otázku chudých, která se zvětšovala rozvojem průmyslu a příchodem liberalizmu. Z těchto důvodů zásadní právní normy zabývající se danou problematikou vznikly v našich ...
  • Chudinská péče v Čechách v letech 1918-1938 a její historické kořeny 

   Pátra, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Přerod chudinské péče v moderní sociální péči, která představuje jeden ze tří pilířů soudobého sociálního státu, byl dlouhým procesem. Ještě do osvícenství v tomto směru hrála výraznou roli církev. Poté nastupuje stát, ...
  • Československá hokejová reprezentace v letech 1945 - 1969 

   Švepešová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Cílem práce je na příkladu ledního hokeje ukázat, jakým způsobem ovlivňovaly mezinárodní události a politická rozhodnutí sport a zejména lední hokej v Československu. K lepšímu zasazení do kontextu slouží využití historických ...
  • Československý okultismus a jeho přední reprezentanti v období I. republiky 

   Šabek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   The bachelor's thesis Czechoslovakia Occultism and its Important Representatives during the First Republic copes the theme of modern occultism in context of western esoteric traditions and formation the modern society. It ...
  • Činnost obvodního výboru KSČ v Praze 9 v letech 1948-1953 

   Pilip, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Diplomová práce usiluje o popsání fungování Obvodního výboru Komunistické strany Československa Praha 9 na lokální úrovni. Popisuje procesy, které předcházely samotnému rozhodování na konkrétních událostech jako převzetí ...
  • Činnost obvodního výboru KSČ v Praze 9 v letech 1948-1953 

   Pilip, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Jiří Pilip Diplomová práce Aparát OV KSČ PRAHA 9 složení, Aparát ROH principy fungování , masové společenské organizace, vztah OV a ROH, sociální složení OV Abstrakt Diplomová práce se věnuje struktuře komunistické strany ...
  • Firma Baťa a.s. jako tvůrce pracovních a sociálních standardů 

   Mohyla, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Výrobní a motivační systém, který vedení firmy a zejména její "šéfové" navrhli, nenacházel ve své době mnoho příležitostí ke srovnání. Dělník, končící směnu v podniku se i po své pracovní době pohyboval v prostředí, které ...
  • Ideologické působení v dětských časopisech v Československu 70. let 20. století 

   Vondráčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   (česky) Cílem této práce je charakterizovat ideologické působení na stránkách časopisu Mateřídouška se zaměřením na období 1969-1979. Důraz je kladen na čtenáře a jeho právo na dětství v období tzv. normalizace. K řešení ...
  • Institucionalizace oboru stranických dějin a dějin dělnického hnutí na Filosofické fakultě UK. v letech 1953-1970 

   Calta, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   (česky) Práce se zabývá tématem utváření stranické historiografie v padesátých a šedesátých letech dvacátého století. Zkoumá tuto problematiku ve dvou rovinách. První rovinou je institucionalizace stranické historiografie ...
  • Kolektivizace zemědělství na příkladu obce Veltěže 

   Kaloušová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Bakalářská práce se soustředí na postižení obecných trendů procesu kolektivizace a jejich promítnutí na příkladu nevelké vesnice Veltěže (o. Louny). Jedná se tedy o mikrosondu, která ukazuje praktické stránky realizace ...
  • Kořeny a vývojové trendy hnutí Skinheads v 80. a 90. letech 20. století 

   Řeřicha, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Tato práce se zaměřuje na problematiku subkultury skinheads v tehdejším Československu a sleduje kořeny a vývojové trendy, kterými se vyvíjela, zejména v souvislosti se společenskými změnami po roce 1989. Pokouší se objasnit ...
  • Kulturismus a revoluce: K otázce sociálních dějin tělesnosti v Československu 

   Šabek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Diplomová práce se snaží zpracovat téma fenoménu kulturistiky v širším kontextu utváření ideálního těla v moderní době. Kulturistika je chápána jako specifický socio-kulturní fenomén pevně spjatý s moderní společností a ...
  • Místní lidové soudy v okrese Hradec Králové v letech 1961-1969 

   Dvořáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
   Diplomová práce se zabývá místními lidovými soudy, jež jako součást československého justičního aparátu fungovaly v šedesátých letech po celé republice, přičemž se bádání zaměřilo na tyto orgány v okrese Hradec Králové. ...
  • Náboženské sekty v Československu v 50. letech 20. století 

   Hemza, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Diplomová práce se zabývá problematikou náboženských sekt v Československu v 50. letech 20. století. Úvodním předmětem zájmu jsou nová náboženská hnutí v Československu. Jedná se zejména o svědky Jehovovy, adventisty, ...
  • Obraz cestovatelských aktivit konce 19. a první poloviny 20. století v díle Enrique Stanka Vráze 

   Motl, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Obraz cestovatelských aktivit konce 19. a první poloviny 20. století v díle Enrique Stanka Vráze Předkládaná práce si klade za cíl sledovat problematiku prezentace exotických zemí českými cestovateli. Pozornost je zaměřena ...
  • Odpírání vojenské služby v Československu (1918-1938) 

   Hemza, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Bakalářská práce se zabývá odpíráním vojenské služby v Československu v období let 1918 - 1938. Předmětem zájmu jsou odpírači vojenské služby, kteří vojenskou službu odpírali z důvodu svého náboženského přesvědčení nebo ...
  • Pojem chuligána a reflexe fenoménu chuligánství v Československu (1948-1969): právo, policie a publicistika 

   Kotalík, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Předkládaná diplomová práce se zabývá fenoménem tzv. chuligánství a jeho reflexí v Československu let 1948-1969 v oblasti práva, policie a publicistiky. Je členěna do osmi částí. Úvod rekapituluje dosavadní stav bádání v ...
  • Problémová mládež v českých zemích v 1. polovině 20. století aneb mládež "mravně vadná" 

   Hriňová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila problémovou mládež v českých zemích v 1. polovině 20. století. Tato skupina mládeže byla dobově nazývána nejčastěji termínem "mravně vadná", od 60. let 20. století se přistoupilo ...
  • Psychiatrická léčebna v Kosmonosích v letech 1918-1949 

   Novotný, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   Presented thesis deals with the evolution of the Psychiatric Hospital Kosmonosy in the period since 1918 until 1949. Author strives to explain the significance of institutional psychiatry within wider context of the social ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV