Now showing items 1-11 of 11

  • Analýza profilů chování iterativních sloves v latině 

   Defence status: DEFENDED
   Hrach, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Tato práce se zabývá skupinou iterativních sloves v latině, tedy skupinou formálně značenou iterativním sufixem -t. Zabývá se otázkou, jaký byl vlastně význam iterativního sufixu -t v klasické latině, protože v literatuře ...
  • Kategorie prepozic v dílech pozdněantických latinských gramatiků 

   Defence status: DEFENDED
   Linková, Cecylia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 9. 2022
   This thesis deals with a category of prepositions and its processing in works of late antique Latin grammarians. It controls whether preposition definitions are sufficient for their recognition from other word classes and ...
  • Konkurence dativu a vazby ad + akuzativ ve vyjádření adresáta v latině 

   Defence status: DEFENDED
   Knotková, Nela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tato práce se soustřeďuje na problém konkurence předložkové vazby ad s akuzativem a prosté dativní konstrukce v latině a možných vysvětlení jejich použití ve vyjádření sémantické role adresáta. Nejprve popisuje širší kontext ...
  • Latinský překlad hebrejské konstrukce infinitivu absolutního a finitního tvaru slovesa v Jeronýmově Vulgátě 

   Defence status: DEFENDED
   Flemrová, Sára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This thesis examines how the Hebrew construction of infinitive absolute and finite verb was translated by Jerome in the Vulgate. First, Jerome and the Vulgate as a translation are briefly described. Then the Hebrew infinitive ...
  • Nestupňovaná adjektiva v latině 

   Defence status: DEFENDED
   Hrach, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
  • Perfektum latinských sloves prandere a cenare 

   Defence status: DEFENDED
   Králová Lesná, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 6. 2021
   Tato práce se zabývá perfektem sloves prandeo (prandere) a ceno (cenare). Poskytuje přehled informací o perfektu těchto sloves v dílech antických latinských gramatiků i v moderní literatuře. Při pojednávání o teoretických ...
  • Pragmatická analýza latinského vokativu 

   Defence status: DEFENDED
   Ctibor, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 2. 2015
   Tato diplomová práce popisuje několik dosud nepovšimnutých komunikačních funkcí (nejen) latinského vokativu. Polemizuje s dosavadními představami, že vokativem se buď oslovuje, volá, kvalifikuje a zdůrazňuje, nebo je daný ...
  • Prefix ex- u latinských sloves a jeho aspektová funkce 

   Defence status: DEFENDED
   Vaníková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 11. 2019
   Prefix ex- u latinských sloves a jeho aspektová funkce Latin Verbal Prefix ex- in Regard of Aspect - disertační práce - Mgr. Martina Vaníková Abstrakt Disertační práce s názvem Prefix ex- u latinských sloves a jeho aspektová ...
  • "Quid bello Punico secundo?" Přehodnocení výpovědí tradičně editovaných jako "Quid?" v klasických latinských textech 

   Defence status: DEFENDED
   Ctibor, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 3. 2019
   The present thesis deals with the Latin non-verbal topic-introducing construction "Quid X?" (which is more or less equivalent to Czech "A co X?" or English "What about X?") and with the question of its editing in the ...
  • Saturnský verš 

   Defence status: DEFENDED
   Vaníková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   V první části práce jsou shrnuty výsledky dosavadního bádání o saturnském verši - jsou postiženy základní problémy a pokusy o jejich řešení. Je zmíněn problém interpretace dochovaných antických zpráv a dochovaného primárního ...
  • Slovosled latinských nominálních frází s adjektivy v komparativu a superlativu 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlíková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019
   The bachelor's thesis deals with the word order of noun phrases with comparative and superlative adjectives in classical Latin prose. Firstly, it summarizes the main approaches to Latin constituent order. Subsequently, the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV